Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HAR DERE SETT MIN VENN, ALFRED ? ”Du og jag, Alfred” Et utvidet hjelpetrenertiltak for barn og unge med særlige behov.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HAR DERE SETT MIN VENN, ALFRED ? ”Du og jag, Alfred” Et utvidet hjelpetrenertiltak for barn og unge med særlige behov."— Utskrift av presentasjonen:

1 HAR DERE SETT MIN VENN, ALFRED ? ”Du og jag, Alfred” Et utvidet hjelpetrenertiltak for barn og unge med særlige behov.

2 ”Når alle gjør sitt beste ut fra egne forutsetninger, så fungerer fellesskapet.”

3

4 FRID OG INKLUDERING

5 Trond Andreassen Du kan få barn til å gjøre hva som helst hvis du bare leker med dem. Otto von Bismarck | Otto von Bismarck Barn som ikke blir elsket, blir voksne som ikke kan elske. Pearl S. Buck Pearl S. Buck Alle barn har gnist i seg. Alt vi trenger er å tenne den. Roald Dahl Roald Dahl

6 TRIVSELTILHØRIGHETTRYGGHET KOMPETANSESAMHANDLING ENGASJEMENT

7 GLEDE FELLESSKAP HELSE ÆRLIGHET AKTIVITET OPPLEVELSER TILHØRIGHET ENGASJEMENT HOLDNINGS- SKAPENDE FRIVILLIGHET

8 Mer og mer fritid i gata Barn og ungdom i sentrum etterlyser omsorg, voksenkontakt og et trygt sted å være Fredrikstad Blad Lørdag 27. januar 2007 Foto: Geir Carlsson, FB ” Macdonalds United” ”Torvbyen City”

9 •Voksenkontakt •Trygt sted å være •Omsorg •Sosialt fellesskap

10 HAR DERE SETT MIN VENN ALFRED ?

11 Fra ”Idrett & Anlegg 6/06

12 Barn og Unge med Særlige Behov •Hvem er de ? •Hvor er de ? •Hjelpetiltak/Fritid/Aktiviteter •Utfordringer •Inkludering

13 Visjon for Tiltaket •Klubben/ Idrettslaget skal være aktivitets-senteret. •Positiv fritid/ Samhandling •Mestrings-perspektiv •Aktivitet •Inkludering •Sosialisering •Engasjement •Være betydningsfull •Relasjonsbygging •Regelmessig fysisk aktivitet •Sosialt fellesskap

14 Frivillighet og støttebehov •Tilbakemeldinger fra klubbene •Står ovenfor nye utfordringer •”Merarbeid” •Flere voksenpersoner rundt laget •Kontakt med hjemmet •Menneskekunnskap •”En liten tue kan velte et stort lass”

15 KURS FOR HJELPETRENERE. Prosjekt «Du och jag, Alfred – du och jag!» 1. SAMLING. ”INTEGRERING AV FLERKULTURELLE” - Flerkulturelle i Fredrikstad - Ulike tiltak gjennom FRID - Erfaring som hjelpetrener - Utfordringer med fremmedkulturelle jenter 2. SAMLING. ”INTEGRERING AV ANDRE GRUPPER MED SÆRLIGE BEHOV” - Ulike støttefunksjoner i forhold til B/U med psykiske lidelser - ADHD. Hva er det? ADHD og deltakelse. «Det stille barnet.» Eksterne foredragsholdere med kompetanse innen området. 3. SAMLING. ”HJELPETRENER/ ”INTEGRERING I IDRETTSLAGET. - Idrettslaget i funksjon Hjelpetreneren i treningsgruppa. Forholdet utøver – hjelpetrener. - FRIDs funksjon i forhold til hjelpetreneren i idrettslaget/nettverksarbeid. Hva skjer videre. Dette er Fredrikstad Idrettsråd. Målgruppene: ”Barn og unge med særlig behov for støtte” Visjon for tiltaket. Frivillighet og støttebehov Frivillighet og integrering Hva er en hjelpetrener.

16 Hvor står vi? •8 nye ”hjelpetrenere” •FRID har midler til å lønne 6-7 nye hjelpetrenere •Samarbeid med Fredrikstad kommune og Speiderbevegelsen •Tilbud til klubbene om støtte og hjelp •Nettverk •PPT og skolene på barne- og ungdomstrinnettrinnet gjennom nettverksmøter

17 En venn er en som trøster deg når du er trist, når du er lei. en venn er en som liker deg, samme når, og samme hvor. en venn er en som støtter deg i tykt og tynt, og er en som alltid er der for deg! Line, 6b

18

19


Laste ned ppt "HAR DERE SETT MIN VENN, ALFRED ? ”Du og jag, Alfred” Et utvidet hjelpetrenertiltak for barn og unge med særlige behov."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google