Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energiverket Sentrum/Lund helseenhet i samarbeide med SOFOT, Fritidsetaten Øst og frivillige organisasjoner. Mental helse, LPP og A-larm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energiverket Sentrum/Lund helseenhet i samarbeide med SOFOT, Fritidsetaten Øst og frivillige organisasjoner. Mental helse, LPP og A-larm."— Utskrift av presentasjonen:

1 Energiverket Sentrum/Lund helseenhet i samarbeide med SOFOT, Fritidsetaten Øst og frivillige organisasjoner. Mental helse, LPP og A-larm

2 Bakgrunn og historikk Opptrappingsplanen for psykisk helse
Vedtak i H/S styret Store endringer i kommunen og tilbudet i 2. linje tjenesten. ”H/S styret ber administrasjonen sammen med brukerorganisasjonene utarbeide en plan for et nytt aktivitetssenter som primært henvender seg til ungdom. Med bakgrunn i dette ble en arbeidsgruppe nedsatt. Målsettingen med arbeidet var følgende: Evaluere de ressursene enheten bruker på dag/akt. tilbud for å se om dette samsvarer med behovet til målgruppen. Etablere et nytt aktivitetstilbud med kafe og fokus på gruppeaktiviteter. Et overordnet mål skal være rehabilitering. Vurdere og konkludere med hvordan aktivitetstilbudet i enheten skal organiseres. Tilbudet og organiseringen skal samsvare med fremtiden behov!

3 Utfordringer vi skulle løse i prosjektarbeidet:
Prøve å tenke uten begrensninger Endringer i brukergruppa. Etablere et aktivitetstilbud med hovedfokus på unge mennesker. Hvordan rekruttere unge mennesker til aktivitetstilbudet. Samhandlingsreformen og økt fokus på forebygging. Mennesker med ROP lidelser dør langt tidligere en resten av befolkningen. Etablere et forpliktende samarbeid på tvers av sektorer i kommunen. Etablere et forpliktende samarbeide med frivillige organisasjoner. Utvikle nye aktiviteter og nye tilbud. Etablering av styringsgruppe

4 Facebook: Energiverket - Kristiansand

5

6 Energiverket – faglig fundament
Forpliktende samarbeide med Sofot, Kultursektoren og frivillige organisasjoner. Kontorplasser i lokalene til samarbeidspartnere. Utlån av lokalene til frivillige organisasjoner. Energiverket har en aktiv rolle i forhold til alle smarbeidspartnere. Tangenområdet blir et aktivitetskvartal i byen. Vi vil prege en ny bydel i utviklingen. Utvidet målgruppe – Mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk. ROP Påstand: Psykiske lidelser og rusproblematikk er ofte komplekse og sammensatte og må sees i sammenheng med den enkeltes erfaringer og egne tolkninger. Referansegrupper (ekspertgrupper) Gir råd i forhold til målgruppe, aktiviteter, miljøregler, lokaler og aktiviteter. Plan for psykisk helsearbeid i Kristiansand kommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan (punkt 4.6) Det er i planprosessen holdt frem at muligheter for arbeid og kvalifiserende tiltak er noe av det mest virkningsfulle og nødvendige når det gjelder å skape gode muligheter for rehabilitering. Meningsfulle fritidsaktiviteter er også sentrale, særlig når det gjelder å etablere rusfrie nettverk og sosialt fellesskap. ”Tiltak for rusmiddelavhengige må kunne håndtere rusepisoder på en forutsigbar måte”

7 Faglig fundament Kjerneverdiene er Glede, aktivitet og felleskap
Behov for økt kompetanse når det gjelder etablering av aktivitetstilbud for ROP brukere. Med bakgrunn i dette fikk vi tildelt midler til en 3.årig prosjektstilling fra H/S direktoratet. Prosjektstillingen har følgende målsettinger: 1. Arbeide individrettet mot personer som trenger særskilt tilrettelegging for å nå sine målsettinger med å bruke aktivitetssenteret. 2. Bidra til fagutvikling på tvers av de ulike aktivitetssentre og enheter Kjerneverdiene er Glede, aktivitet og felleskap Fokus på ressurser og handling ikke sykdom og behandling! Lav terskel og fleksibilitet Klare regler i forhold til utfordrende atferd. Fra bruker til deltaker eller gjest.

8 Energiverket - Målsetting
Energiverket skal bidra til at den enkelte skal kunne redusere rusmisbruk, minske psykiske symptomer, etablere nettverk, stimulere til endringsarbeid eller gi dagen et positivt innhold gjennom å delta i aktiviteter og et sosial fellesskap. En overordnet målsetting med aktivitetstilbudet er rehabilitering/ habilitering. Dette innebærer ikke at den enkelte skal være rusfri eller i aktiv behandling. Til grunn for deltakelse i tilbudet skal det ligge et ønske om å redusere rusmisbruk, minske psykiske symptomer, utvide nettverk, eller gi dagen et positivt innehold. Dette vil være faktorer som vil øke muligheten for rehabilitering / habilitering. Øke andel deltakere under 40 år. Øke andelen mannlige deltakere.

9 Glede, aktivitet og fellesskap
Ny organisering Energiverket Glede, aktivitet og fellesskap Kontaktsenteret -Et godt sted å være. Kafe Påfyll -Påfyll av mer en kaffe. Bålplassen -Hvorfor være inne når alt håp er ute!

10 Aktiviteter – tre nivåer
Lavterskel. Åpent for alle Kafe Påfyll – Kontaktsenteret Kulturaktiviteter, Gnisten Deltakelse gjennom påmelding og oversikt over hvem som kommer. Bevegelsesgrupper, musikk, turgruppe, bålplassen. Lukkede grupper. Tildeles plass etter kartlegging med konkret målsetting.

11 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Sykkeltur i nærmiljøet 12 -14
Kafe Påfyll Tur til Bålplassen 10.30 Bålplassen Kontaktsenteret 10 – 14.30 Lunsj kl. 12 Musikk aktiviteter Verkstedgruppe Matglede 08 – 14.30 Friluftgruppe Quigong 14 – 15.15 Individuell veiledning I trening Jentegruppe Magedans 15 – 19 Siste tirsdag i mnd . er Påfyll stengt på ettermiddagen. Da arrangeres det ulike dagsturer. Se egen oversikt Gnisten 13 – 14. Bevegelse, lek og koordinasjon. 11 – 13 Egentrening Etter avtale med treningsansvarlig. Yoga Påfyll av mer en kaffe 16.30 Psykisk helseteam Drop in – 14. Oddetallsuker Helt Macho Aktivitetsgruppe for gutter. Annenhver uke Sykkeltur i nærmiljøet 12 -14 Vi låner ut sykler Kondis & Styrke Åpen ettermiddag Kl – Familieklubben 17 – 18.30

12 Aktiviteter Pippi Langstrømpe – Det har jeg ikke prøvd før så det kommer jeg sikkert til å klare! Fra bruker til deltaker Det er en målsetting i kommunen at akt.tilbudene skal ha ulike profiler og være kommunedekkende. Hovedfokus på Energiverket er friluftsliv, fysisk aktivitet, bevegelse, data, kjøkken og verksted. Aktivitetene skal være meningsfylte og gi en opplevelse av mestring. Hva slags aktiviteter driver folk flest med ? Eget gruppetilbud for jenter og gutter. Etablere grupper hvor målet er å utvikle sosiale ferdigheter eller økt mestring. Tilbud i regi av psykisk helseteam Brukere som medforskere. UIA – temanettverk for brukerkunnskap Kafè Påfyll – sosial lekeplass – kulturaktiviteter Aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner. Aktiviteter i samarbeide med frivillige deltakere. Under utvikling; aktiviteter med dyr, likemannsarbeide, selvhjelpsgrupper Etablering av pårørendegrupper.

13

14 Under planlegging Aktiviteter i nærmiljøet i samarbeide
Hvor har deltakerne kommet fra så med frivillige organisasjoner. langt? Grupper i samarbeide med psykisk helseteam. Sofot RUPO Grupper i samarbeide med SOFOT. ARA DPS Lavterskeltilbud med psykolog. Nav sosialtjeneste. Flyktninghelsetjenesten Psykisk helseteam EBT Bofellesskap Kultursektoren Way Back Og ikke minst andre deltakere.

15 Hvorfor aktivitet i gruppe?
Du blir en del av et nettverk. Du må samhandle med andre. Du opplever støtte og anerkjennelse fra andre Trygt og forutsigbart Du får en fast kontaktperson Du har et mål med å være med i gruppa Noen savner deg dersom du ikke kommer

16 Hvordan skape en god start for nye gjester eller deltakere?
Samarbeide Motivasjon Kartlegging Fra lavterskel til høyterskel? Hvem gjør hva de første ukene? Hva gjør deg glad, hva vil du oppnå? Klargjøre hus og miljøregler Hva skal vi gjøre dersom alt går galt?

17

18

19

20

21 Bålplassen i Randesund Hvorfor være inne når alt håp er ute
Bålplassen i Randesund Hvorfor være inne når alt håp er ute? Bålplassen er på en bosetningsplass fra 1640 I Randesund. Her har ansatte og deltakere sammen bygget opp et samlingssted med fokus på friluftsliv og naturopplevelser. Muligheter for et mangfold av aktiviteter som f.eks pil og bue, øksekasting, lage mat over bål, bake i stein ovn, tømmer arbeid, motorsagkurs og turløyper. Det er nærhet til sjøen med flotte fiske og bademuligheter. Rundt bålet er det et godt miljø og gode samtaler. Friluftsgruppa møtes hver fredag og går hvert halvår på en ukes tur. Om høsten i Setedalsheiene og på seinvinteren over Hardangervidda. Bålplassen bli brukt av mange ulike grupper og kan lånes ut etter avtale. I

22 Bålplassen i Randesund

23 Svartnut Montering av ovn i koia (1640)

24 E n e r g i v e r k e t Trivselsregler for kafe Påfyll og Energiverket Her er du enten gjest i kafeen eller deltaker i aktiviteter. Trivselsreglene er til for at alle skal oppleve Energiverket som et trygt og inkluderende sted å være. Alle som benytter seg av tilbudene har ansvaret for å skape et trygt og godt miljø. Her kan du kjøpe rimelig og god hjemmelagd mat. Egen mat og drikke nytes ikke i kafeen. I gangen på utsiden av treningsrommet er det låsbare skap som alle kan benytte. Fint hvis du henger jakka på et av stativene.   Personalet kan be enkelte gjester eller deltakere om å forlate Energiverket dersom trivselsreglene ikke blir fulgt. Eks. på dette kan være: synlig ruspåvirket eller forstyrrende og utfordrende atferd. Ber vi noen om å forlate lokalet er de velkommen igjen neste dag.   Energiverket ønsker alle en fin, aktiv og inspirerende dag!       Vedtatt av Styringsgruppa for Energiverket      


Laste ned ppt "Energiverket Sentrum/Lund helseenhet i samarbeide med SOFOT, Fritidsetaten Øst og frivillige organisasjoner. Mental helse, LPP og A-larm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google