Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NærværNærvær NY IA-AVTALE MED FOKUS PÅ NÆRVÆR. Kunsten å leve Du får ikke livet i fødselen Du får bare en mulighet til å leve Du må selv prege ditt liv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NærværNærvær NY IA-AVTALE MED FOKUS PÅ NÆRVÆR. Kunsten å leve Du får ikke livet i fødselen Du får bare en mulighet til å leve Du må selv prege ditt liv."— Utskrift av presentasjonen:

1 NærværNærvær NY IA-AVTALE MED FOKUS PÅ NÆRVÆR

2 Kunsten å leve Du får ikke livet i fødselen Du får bare en mulighet til å leve Du må selv prege ditt liv Finne ut hvorfor du lever Da vil du tåle nesten hvilket som helst hvordan De fleste lever ikke De holder seg bare i livet jAn Vincent Johannesen

3 Livet er som et kortspill. Det dreier seg ikke så mye om hva du har på hånden som hvordan du spiller det du er blitt tildelt David Baird

4 Ny IA avtale - til 31.12.2013 Partsavtale Hovedaktører er arbeidsgiver og arbeidstaker – Hovedarena er arbeidsplassen. Overordnet mål: •Å forebygge og redusere sykefravær •Styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet •Hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet

5 Gruppeoppgave •Hvilke nærværsfaktorer vil dere framheve i eget arbeidsmiljø? •Noe dere kan bli bedre på?

6 •Prestasjoner •Anerkjennelse •Ansvar •Selve arbeidet •Personlig vekst •Arbeidsbetingelser •Lønn og sikkerhet •Policy og ledelse •Mellommenneskelige forhold Svært tilfreds Svært utilfreds Verken eller

7

8 Sykefraværet •Det er fraværet i midten vi arbeider med Ca 0-5% Ca. 20- 25% Ca. 70-75% Skulk VALGMÅ-fravær

9 Lik diagnose – Ulik arbeidsevne GÅR MAN PÅ JOBB MED DET FRISKE ELLER BLIR MAN HJEMME MED DET SYKE?

10 Diagnose og funksjonsevne Syk Lege Arbeidsgiver Funksjonsvurdering Diagnose Behandling Medisinske begrensninger og muligheter Arbeidsevnevurdering Tilrettelegging Oppfølging

11 Funksjonsevne – Arbeidsevne Aktiv fritid tilrettelegging i fritid Sosiale medier

12 Hastma – En tidssygdom Vi fyller tiden med hast og flid Og bruker livet til å spare tid Men når med tiden når livets tid er faret Hvor har vi så den tid som vi har sparet •Piet Hein

13 Gruppeoppgave •Har dere lik oppfatning av når dere må være hjemme fra jobben ved NRM? •Gi eksempler fra gruppa på hva dere oppfatter at det kan være ulike oppfatninger om?

14 ManTirOnsTor FreLør Søn 100 % 50 % 0 % 50 % arbeidsevne? Frisk Syk

15 Gruppeoppgave •Gi eksempler på hva som kan være god og hensiktsmessig tilrettelegging for ansatte med ulike helseplager –Muskel og skjelett –Psykiske årsaker –Problematiske ting i livssituasjonen –Hvor forståelsesfulle er vi overfor kollegaer med behov for tilrettelegging?

16 Jobb Helse- problemer Mestrings- problemer Fravær Tradisjonell modell sykefravær Løsning: Bedre ansattes helse og tilrettelegging Objektiv diagnose

17 Jobb Mestrings- problemer Helse- problemer Fravær Utfyllende modell sykefravær Nye oppgaver Tidsklemma Omstilling Ny sjef Økt tempo Nye krav Nyskilt Nytt IT-system Mangelfull kompetanse Konflikt med kolleger Løsning: Bedre ansattes mestringsevne kollektivt og individuelt Subjektiv diagnose

18 Gruppeoppgave •Hva forbinder du med helse? •Hvem diskuterer du helse og arbeidsevne med? •I hvilken grad kan du selv være med å bidra til økt helse

19 Hva er helse? •Leksika: Fravær av sykdom •Freud: Kjennetegnes av et sunt menneske som kan elske og arbeide. •WHO: En tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velbefinnende.

20 Helse forts. •Peter Hjort: Helse er å ha overskudd i forhold til hverdagens krav. •J.G. Mæland: Helse er ikke noe man har eller får, men noe som kontinuerlig skapes gjennom individuell og kollektiv innsats. Helse er en ressurs for andre formål.

21 Av Piet Hein •Folk har for travelt med for mange ting, og det er en evig skam •Et liv er en flod som skal renne i i ro, for å avsette fruktig slam •Det er meget for lite av ingenting på alt for manges program

22 Hva er helsefremmende arbeidsplasser? •Den samlede innsats av arbeidsgiver, arbeidstaker og samfunn for å forbedre helsen og velværet for mennesker i arbeide. (Luxembourg deklarasjonen-97)

23 Kjernen i det gode sykefraværsarbeidet Dialog og samarbeid Fokus på løsninger Disse verdiene er også forutsetninger for gode omstillinger og attraktive arbeidsplasser!

24 NAV Hjelpemiddel- sentral NAV Arbeidslivs- senter Leder Arbeidstaker Lege / sykemelder Tillitsvalgt Verneombud Bedrifts- helsetjenesten Arbeidstilsynet Arbeidsplassen – den viktigste arena

25 Lykke til - mulighetene finnes…..

26 Oppsummering •Forankring i toppledelse – IA-arbeidet på kartet •Tydelig ledelse og engasjerte tillitsvalgte. Til dette trengs trygge ledere, og og bevisste holdninger hos tillitsvalgte. •God dialog mellom leder og ansatt •Rutiner som alle kjenner til og som følges! •Virkemidlene er kjent •Fokus på nærvær/ friskfaktorer


Laste ned ppt "NærværNærvær NY IA-AVTALE MED FOKUS PÅ NÆRVÆR. Kunsten å leve Du får ikke livet i fødselen Du får bare en mulighet til å leve Du må selv prege ditt liv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google