Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hydro Oil & Energy Stavanger, 08.05.07 Redusert sykefravær – Nærværsarbeid i O&E Offshore Forpleining.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hydro Oil & Energy Stavanger, 08.05.07 Redusert sykefravær – Nærværsarbeid i O&E Offshore Forpleining."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hydro Oil & Energy Stavanger, 08.05.07 Redusert sykefravær – Nærværsarbeid i O&E Offshore Forpleining

2 sda • Dato: 2004-10-13 • Side: 2 • Hydro Oil & Energy MOT RESPEKT SAMARBEID MÅLRETTETHET FRAMSYN Utfordringer/Problemstillinger  2001: Høyt sykefravær – 12% Økonomisk – levedyktig enhet? Ustabil organisasjon, høyt vikarbruk Ustabil kontuinitet i leveranser til kunden

3 sda • Dato: 2004-10-13 • Side: 3 • Hydro Oil & Energy MOT RESPEKT SAMARBEID MÅLRETTETHET FRAMSYN Kort oppsummert…  Hvorfor har vi så høyt sykefravær?  Hva er ”påvirkbart”?  Hvilke mål skal vi sette oss?  Langtidsfravær  Korttidsfravær  Hvilke tiltak kan vi igangsette?  Forutsetninger for å lykkes

4 sda • Dato: 2004-10-13 • Side: 4 • Hydro Oil & Energy MOT RESPEKT SAMARBEID MÅLRETTETHET FRAMSYN Svarene  Undersøkelse igangsatt – Holdninger og kultur hovedårsak  Høyt aldersgjennomsnitt og fysisk arbeid - God unnskyldning?  Aksept for høyt sykefravær sammenlignet med andre i bransjen  Liten betydning ”hvem som var på jobb”  Lett tilgang på vikarer  ”Omsorgsprosedyre”  Ca 60% av langtidsfravær var påvirkbart, og alt korttidsfravær er i utgangspunktet påvirkbart.  Definerte mål både for antall fravær og varighet på fravær, både korttids- og langtidsfravær.

5 sda • Dato: 2004-10-13 • Side: 5 • Hydro Oil & Energy MOT RESPEKT SAMARBEID MÅLRETTETHET FRAMSYN Svarende - fortsettes  Tiltak:  Ny prosedyre med krav til både ledelse og ansatte.  Systematisk sykefraværsarbeid (nåværende IA-modell).  Etablering av nettverksapparat på land.  Tett oppfølging.  Langsiktige mål, ingen lettvinte løsninger.  Mer fleksibilitet i tilrettelegging.  Økt kjøp av helsetjenester via helseforsikring.  En rekke nye vedlegg til prosedyren, – Handlingsplan….., informasjonsskriv ved sykdom, informasjonsskriv til lege, funkjsjonsbeskrivelse for stillingskategoriene kokk og Servicearbeider, egenevaluering av funksjonsevne, med mer…

6 sda • Dato: 2004-10-13 • Side: 6 • Hydro Oil & Energy MOT RESPEKT SAMARBEID MÅLRETTETHET FRAMSYN Forutsetninger for å lykkes  Forutsetninger for å lykkes:  Forankring hos positiv ledelse.  ”Inn under huden på ledere”. Opplæring, informasjon og tett dialog.  Kjenne medarbeiderne – Hvordan har de det?  Dialog – tillitt  Respekt for person og situasjon  Holde det vi lover  Endret kultur og holdning:  Friske og fornøyde medarbeidere som fungerer stabilt i arbeid. Dette må vi mene og ønske – lovverket ikke vesentlig for arbeidet.  ”Gi og ta”.  Vi trenger våre faste medarbeidere på arbeidsplassen.

7 sda • Dato: 2004-10-13 • Side: 7 • Hydro Oil & Energy MOT RESPEKT SAMARBEID MÅLRETTETHET FRAMSYN Stor vekt på Individrettede tiltak  Tidlig inngrep – Misforhold mellom arbeid og helse  Handlingsplaner etableres på bakgrunn av ”research”  Målsetning – Fungere i ordinær jobb  Hva er årsak? – Helse, arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø, annet?  Hvilke tiltak skal vi igangsette? – Bistand til helseutredning (kjøp av helsetjenester, hjelp til å forsere køer) – Kunnskap om helseproblemet – Tilrettelegging på arbeidsplassen – midlertidig eller varig – Ergonomi – arbeidsutførelse. Jobb riktig ved hjelp av fysioterapeut – Bistand til “private” problemer – Bytte jobb  Evaluere  Konkludere

8 sda • Dato: 2004-10-13 • Side: 8 • Hydro Oil & Energy MOT RESPEKT SAMARBEID MÅLRETTETHET FRAMSYN Resultater Utgangen av 2002: Ca 10% sykefravær og 10 MNOK i sykefraværskostnad 2003: • Reduserte sykefraværsprosenten og -kostnadene med ytterligere 20% 2004: • Reduserte sykefraværsprosenten og –kostnadene med ytterligere 10%

9 sda • Dato: 2004-10-13 • Side: 9 • Hydro Oil & Energy MOT RESPEKT SAMARBEID MÅLRETTETHET FRAMSYN Kvantesprang – og nye spenstige tanker  2004 - Vi ”stanget hodet i taket”  Vi greier ikke tilrettelegger mer enn vi allerede gjør  ”Kvantespranget”, med formål å effektivisere sykefraværsarbeidet  Forebyggende arbeid, Redusere langtidsfravær og korttidsfravær – Innføring av ”bekymringsmelding” – Innføring av sjekkliste for korttidsfravær – En rekke kreative løsninger vedr. tilretteleggingsmuligheter –“Plattformhopping” –“Rolig plattform” –Nye arbeidsosppgaver –Omorganisering av arbeidsoppgaver –Visjoner og drømmer

10 sda • Dato: 2004-10-13 • Side: 10 • Hydro Oil & Energy MOT RESPEKT SAMARBEID MÅLRETTETHET FRAMSYN Hvor står vi nå og hva gjør vi videre 2005: • Akkumulert sykefravær ca 5,8, redusert kostnadene med ytterligere 1,250 MNOK Påstandene- Dette lar seg ikke gjøre hos oss - Det skyldes høy alder - Vi har tungt arbeid - etc etc eksisterer i mye mindre grad nå enn tidligere. Vi har en organisasjon: med en godt innarbeidet positiv holdning, som tør og tenke nytt og annerledes, og som ikke minst er åpne for å forsøke. Vi har fornøyde medarbeidere med en holdning om at “Det er viktig at akkurat jeg kommer på jobb”, og som har tillitt til at vi hjelper dem når de har behov for det.


Laste ned ppt "Hydro Oil & Energy Stavanger, 08.05.07 Redusert sykefravær – Nærværsarbeid i O&E Offshore Forpleining."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google