Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølging av sykefravær Opplæring for ledere med personalansvar ved UiO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølging av sykefravær Opplæring for ledere med personalansvar ved UiO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølging av sykefravær Opplæring for ledere med personalansvar ved UiO

2 Innhold Del 1 – Introduksjon Personalsjef Irene Sandlie •IA og sykefraværsoppfølgingIA og sykefraværsoppfølging •Roller og ansvar for sykefraværsoppfølging ved UiORoller og ansvar for sykefraværsoppfølging ved UiO •UiOs nettsider om oppfølging av sykefraværUiOs nettsider om oppfølging av sykefravær Del 2 – Sykefraværsoppfølging konkret Bedriftssykepleier Trine Evensen og Bedriftsfysioterapeut Carolina Lybäck-Forsbacka Del 3 – Registrering og rapportering Lønningssjef Bernt Fjeldberg

3 Del 2: Sykefraværsoppfølging konkret •Oppfølgingsplan •Dialogmøte •UiOs sjekkliste for sykefraværsoppfølging

4 Hvor mye av sykefraværet er arbeidsrelatert? ”Sykefravær som skyldes ubalanse mellom individuelle ressurser og jobbkrav vil ofte kunne forebygges eller forkortes ved tiltak på arbeidsplassen, uansett hva som primært er årsak til ubalansen.” Kilde: I.S. Mehlum, Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 2 – 21 jan 2011.

5 Jobb Mestrings- problemer Helse- problemer Fravær Utfyllende modell sykefravær Nye oppgaver Tidsklemma Omstilling Ny sjef Økt tempo Nye krav Nyskilt Nytt IT-system Mangelfull kompetanse Konflikt med kolleger Løsning: Bedre ansattes mestringsevne kollektivt og individuelt Kilde: Thorgeir Hernes, avdelingsdirektør NAV

6 Samtale ”skikk og bruk” •Tid og rom: Ha en klar tidsramme, sett av nok tid, og sørg for at man ikke blir avbrutt. •Tema: Innled møtet, vær forberedt, hold fokus. •Oppsummering: Hvilke aksjonspunkt er man enig om, og hvem gjør hva videre? Hvem skal informeres om hva, og av hvem?

7 Gjennomføring •Stikkordet er dialog, bruk åpne spørsmål: –Hva skal til for at… –Hvilke forslag har du… –Utforsk: Når du sier…. kan du utdype •Undersøke problemet godt nok før en finner løsninger •Snakk om funksjon og ikke diagnose •Å få en felles forståelse av situasjonen

8 Profesjonalitet •Vær engasjert, men ikke for involvert –Leder/medarbeider –Velmente råd kan misforstås, og oppleves som skjult agenda •Forventningsavklaring –Hva forventes av medarbeider/leder

9 Dokumentasjon •Det man avtaler må være konkret: oppgaver, tilretteleggingsbehov tidsbegrenset/permanent. •Bli enige om informasjon som skal gis kollegaer eller andre. •Oppfølgingsplan og referat fra dialogmøter legges i ePhorte.

10 Hensikt med oppfølgingsplanen •Sikre at det tas tak i saken på et tidlig tidspunkt. • terskelen for å komme tilbake.

11 Det lovpålagte •Leder tar initiativ til utarbeidelse av oppfølgingsplan sammen med arbeidstaker senest innen 4 uker (uansett gradering). •Oppfølgingsplanen sendes til sykmelder senest etter 4 uker. •Oppfølgingsplanen oppdateres på dialogmøte. •Leder sender NAV oppdatert oppfølgingsplan og rapport innen 9 uker.

12 Dersom fraværet fortsetter Skal arbeidsgiver sende revidert oppfølgingsplan til NAV senest 1 uke før dialogmøte 2.

13 Innhold •Hva skal til for å være helt eller delvis i arbeid? •Fra begrensninger til ressurser •Funksjonsvurdering; en samtale om arbeidsmuligheter mellom leder og ansatt. •IA-funksjonsvurdering - en samtale om arbeidsmuligheter (pdf) (nav.no)IA-funksjonsvurdering - en samtale om arbeidsmuligheter

14 Innhold (forts.) •Vurdering av arbeidsoppgaver og arbeidsevne •Aktuell tilrettelegging og tiltak •Plan for videre oppfølging

15 Utarbeidelse •Eksempel på oppfølgingsplan (pdf)Eksempel på oppfølgingsplan •Hvor finne skjema? Sjekkliste for oppfølging av sykefravær Sjekkliste for oppfølging av sykefravær •Hvordan fylle ut?

16 Bistand og tilrettelegging •UiO –Personalseksjonen lokalt/sentralt –Enhet for bedriftshelsetjeneste (BHT)Enhet for bedriftshelsetjeneste •NAV •Tilretteleggingstilskudd •Raskere tilbake •www.inkluderende.no, www.jobbforhelsa.no, www.idebanken.orgwww.inkluderende.nowww.jobbforhelsa.no www.idebanken.org

17 Kontaktinformasjon BHT •E-post: bht-post@admin.uio.nobht-post@admin.uio.no Ikke personsensitive data på epost •Telefon –Bedriftssykepleier 22858890 –Bedriftsfysioterapeut 22858892 –Fellesnummer Enhet for BHT 22858895 Oversikt over medarbeidere i BHT Tjenestekatalog

18 Del 3 - Registrering og rapportering •Leders ansvar for oppfølging av sykefraværLeders ansvar for oppfølging av sykefravær •Rutiner for egenmeldingRutiner for egenmelding •Rutiner for sykmeldingRutiner for sykmelding •Rutiner for feriesøknader ved sykdomRutiner for feriesøknader ved sykdom •Rapport for sykefraværRapport for sykefravær

19

20 11. april 2011Ny Powerpoint mal 201121

21

22

23

24

25

26 **** viser sum per avdeling/seksjon/ansatt

27 Rapport for langtidsykmeldte •LES-brukere kan kjøre rapporten Z_LANGSYK i SAP •Lister opp ansatte med 6 måneders fravær •Brukerveiledning (pdf)Brukerveiledning

28 Oppsummering IA = Ansatt raskest mulig tilbake i jobb Fraværsoppfølging 1.Viktig med korrekt input «så snart som mulig» – 3 mnd. absolutt frist i NAV for å få refusjon 2.Flere oppfølgingsmuligheter – rapporter i Portal og SAP (LES) 3.Leder eller assistent kan registrere på vegne av den ansatte. 4.Mulig gevinst i å forbedre registrering av egenmeldt fravær som henger sammen med legemeldt fravær da dette kan starte «arbeidsgiverperioden».

29 Arbeidsgiverperiode •For å kreve refusjon ved fravær må fraværet samlet gå utover arbeidsgiverperioden som er 16 kalenderdager. Denne kan være en kombinasjon av egenmelding og sykemelding. •Egenmelding 8 d.Sykmelding 20 d. Ref. etter 16 d. (8+8). •Egenmelding 8 d. Opphold 4 d. Sykmelding 20 d. hvorav dag én i sykemeldingen blir regnet som den 9. dagen i arbeidsgiverperioden. •Oppholdet mellom egenmelding og sykmelding må være en arbeidsgiverperiode før ny telling startes.


Laste ned ppt "Oppfølging av sykefravær Opplæring for ledere med personalansvar ved UiO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google