Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fysisk aktivitet og helse ”Helse er ikke bare fravær av sykdom, men fullstendig legemlig, psykisk og sosialt velvære” (WHO)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fysisk aktivitet og helse ”Helse er ikke bare fravær av sykdom, men fullstendig legemlig, psykisk og sosialt velvære” (WHO)"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Fysisk aktivitet og helse ”Helse er ikke bare fravær av sykdom, men fullstendig legemlig, psykisk og sosialt velvære” (WHO)

3 Helsemodell + helse > fremme positive helseressurser og mestringsevne ÷ sykdom > forebygge sykdom og skader, redusere risikofaktorer

4 Helsens positive sider  Personlige egenskaper: lyst sinn…  Trivsel og trygghet i hverdagen  Sosial støtte  Godt nærmiljø  Kulturelt fellesskap  Politiske rettigheter

5 De tre komponentene i helsebegrepet Kroppslig, psykisk og sosialt velvære Helse forutsetter en harmoni mellom de tre delene

6 Helsebevissthet

7 Arbeidsmåter 1. ”Helse er ditt ansvar” Helseopplysning 2. ”Helse er vårt felles ansvar” Helsepolitikk

8 Folkehelse

9 Rapporter om helse  Temahefte ”Fysisk aktivitet og helse” (den norske lægeforening & Shdir, 2002)  Fysisk aktivitet i skolehverdagen (Shdir, 2003)  Forebygging og behandling av overvekt/fedme i helsetjenesten (Shdir, 2004)  Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009. Sammen for fysisk aktivitet (departementene, 2005) Rapportene vektlegger:  Kommuners ansvar å til rette legge for fysisk aktivitet i nærmiljøet  Barn og unges oppvekst bør preges av fysisk aktivitet og sunn livsstil  Enkeltindivider får hjelp til f.eks vektreduksjon  Fysisk aktivitet bør prege hele livsløpet  Den enkelte har ansvar for egen helse

10 Begreper  Fysisk aktivitet: Enhver kroppslig bevegelse produsert av skjelettmuskulatur som resulterer i energiforbruk  Fysisk form: Form er et sett av egenskaper personen har eller tilegner seg, gjennom ulike former for fysisk aktivitet, bevegelse eller trening (utholdenhet, bevegelighet, styrke, motoriske ferdigheter)

11 Begreper  Helserelatert form -evnen til å utføre daglige aktiviteter med overskudd -fysiologiske trekk og kvaliteter forbundet med lav risiko for utvikling av livsstilsykdommer og lidelser  Holdninger til fysisk aktivitet -psykologisk beredskap for fysisk aktivitet

12 Inaktivitet – en mangelsykdom!  Hvordan er sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse?  Hvordan er befolkningens aktivitetsmønster?  Hvordan finner vi ut menneskers aktivitetsnivå?  Hva bestemmer om folk er aktive eller ikke?

13 Sammenhengen mellom fysisk aktivitet, fysisk form og helse  Godt dokumentert i forhold til fysisk og mental helse  Ulike aktiviteter har ulike effekter  Utbyttet øker med mengden, men ikke lineært (dose-respons-kurven)

14

15

16 Hovedtendenser i Norge nå  Forbrukersamfunnet  Samfunnets krav til fysisk aktivitet har endret seg  Hverdagsaktiviteten har minsket og er den mest sannsynlige årsaken til at gjennomsnittsvekten har økt  Inaktiv helsetrussel – livsstilssykdommer  To moderne kulturer: den materialistiske den idealistiske Hvem vinner?

17 Hovedtendenser i Norge nå  Fysisk aktivitet i skole, arbeid og fritid (voksne)  Fysisk aktivitet i skole og fritid (barn)  Sosiale forskjeller, personer med innvandrerbakgrunn  Forskjeller by og land?  Hva skal til for at voksne skal bli aktive?

18 Samfunnsmessig verdi  Mindre bruk av helsetjenester på grunn av lavere sykelighet  Redusert sykefravær og høyere produktivitet  Lavere syketrygdutbetalinger  Høyere bruk av helsetjenester på grunn av lengre liv og flere eldre  Høyere pensjonsutbetalinger på grunn av lengre liv  17% av personskadene er idrettsskader

19 Beregning av vunne leveår ved fysisk aktivitet  Dersom alle ble fysisk aktive, er vunne leveår ca 2,5 år  Dersom alle ble fysisk inaktive, ble tapet ca 0,5 år

20 Penger å spare?  Diabetes type 2: - 80 000 personer - 1994: 4,4 milliarder - Økt energiforbruk med 1100 kcal > reduksjon med 525 tilfeller per år, > spare 1 milliard  Høyt blodtrykk: - kan spare 690 millioner per år dersom 1,5 millioner personer reduserte blodtrykket noe gjennom økt fysisk aktivitet.

21 ”Resept for et sunnere Norge”  Flere leveår med god helse  Å redusere helseforskjellene i befolkningen  Skape gode forutsetninger for å ta ansvar for egen helse  Bygge allianser og infrastruktur for folkehelse  Mer forebygging – mindre reparasjon  Tiltak basert på erfaring og kunnskap

22 Anbefalinger om fysisk aktivitet  Regelmessig fysisk aktivitet blant barn og unge er nødvendig for normal vekst og utvikling. Anbefalt: minst 60 minutter daglig.  Inaktive voksne: eksempelvis 30 minutter daglig gange gir en betydelig helsegevinst  For forebygging av vektøkning: 60 min daglig fysisk aktivitet  Effekten av trening er like god hos eldre som hos yngre


Laste ned ppt "Fysisk aktivitet og helse ”Helse er ikke bare fravær av sykdom, men fullstendig legemlig, psykisk og sosialt velvære” (WHO)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google