Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omstilling uten nedbemanning ”Hvordan sitte i førersetet i eget jobbliv” Petter Hoff Oslo kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omstilling uten nedbemanning ”Hvordan sitte i førersetet i eget jobbliv” Petter Hoff Oslo kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Omstilling uten nedbemanning ”Hvordan sitte i førersetet i eget jobbliv” Petter Hoff Oslo kommune

2 Hovedbudskap: Se enkeltmennesket! Et individ fokus er nøkkelen til godt jobbliv i et stadig mer kunnskapsintensivt samfunn

3 Det er ikke sant! Frustrasjon Sint/bitter negativt fokus på meg selv Kan og liker Kraftløs/sliten 0 Hvem er jeg? Hva har jeg gjort? Hvor skal jeg? Visjon for eget jobbliv Hva skal til ? Dette kan jeg bidra med i Denne jobben Hvilke forventninger har Dere til meg? Og jeg til dere Fremtidsrettet ”Takk for at dere hjalp meg å takle denne endringen” ”Her er det trygt og sikkert” Reaksjonsmønster Copyright Naviga

4 Hva preger vår tid? Samfunnstendenser •Bedre veier •Raskere båter •Større flyplasser •Hurtigtog •Broer og tunneler •Bredbånd •Trådløse nettverk •Større enheter •Større selskaper •Internasjonalisering Utfordring: Bygge gode nettverk og organisasjonstilpasninger Copyright Naviga

5 Hva preger vår tid? Sosiale tendenser •Mange relasjoner •Overfladiske relasjoner •Stor hastighet •Mindre tid •Kortere stopp •Mer trafikk •Flere valg Utfordring: Prioritere med fokus og konsentrasjon på viktige arbeidsoppgaver Copyright Naviga

6 Hva skjer i arbeidslivet? •”Den nye økonomien” •Fra å produsere ting til å produsere tjenester - fra å jobbe manuelt til å jobbe mentalt. •kunnskap og kompetanse som viktigste innsatsfaktorene - og læring som viktigste prosess •Individualisering i samfunns- og arbeidslivet - muligheter og utfordringer •Fra ansettelsestrygghet til kompetansetrygghet •”Et nytt bytteforhold mellom organisasjon og medarbeider” Copyright Naviga

7 AFI-undersøkelse av holdninger til arbeidet •Jobben stadig viktigere •halvparten mener at jobben har blitt viktigere enn det meste annet •kravene til kvalitet og ansvar øker •mindre ensidig arbeid og mer mentalt arbeid •folk klager over det mentale presset •kravene til kvalifikasjoner og tempo øker samtidig har det blitt mer spennende og flere mentale utfordringer •og vi trives i jobben (Over 90 % er ganske eller veldig fornøyd) Copyright Naviga

8 Amerikanske undersøkelser •Undersøkelser av 500 000 arbeidstakere i USA, viser at blant 50 ulike faktorer analysert, var lønn den mist viktige •En annen studie viser at 50% av folks tilfredshet i arbeidslivet blir bestemt av forholdet til nærmeste leder Copyright Naviga

9 Miljøets betydning for motivasjon og prestasjon •Trivsel •Trygghet •Selvtillit •Utviklingstrang og lyst •Humør Copyright Naviga

10 Utfordringen er å få til kopling: KanLiker Organisasjonens Mål og Visjon Interesser Motivasjon Personlighet Utdanning Erfaring Kvalifikasjoner Copyright Naviga

11 Mulige tiltak: •Snakke om og handle på den psykologiske kontrakten •workshops i karriereutvikling •øke graden av selvbestemmelse og selvledelse •Utvikling i ”nøytrale soner” Karrieresenteret AS •støtte individuell og kollektiv læring i organisasjoner •tilbakemeldinger, coache, støtte, veilede •on-the-job trening •utdanning •spesialoppgaver, deltakelse i nettverk, mentorrelasjoner

12 Gode spørsmål: •Hva er det du virkelig har lyst til - nå eller senere? •Opplever du at du blir utfordret i ditt daglige arbeid? Hva skulle til for at du blir mer utfordret? •Hva ville gjort ditt liv bedre for deg? •får du tilstrekkelig tilbakemeldinger på det arbeidet du gjør? Er det noe annet jeg kan gjøre •Hva skal til for at du skal være her? •Hva er det som ”lokke” deg bort?

13 Støtt individenes karriereutvikling Er lederen en støtte eller et hinder? 1. Vis oppmerksomhet 2. Gi tilbakemeldinger 3. Snakk realistisk om fremtiden 4. Diskuter muligheter 5. Sørg for læringsmuligheter

14 Individers karriereutvikling i organisasjoner Individ Organisasjon Ledelse

15 Prestasjonsvillighet Oppgaver Mestring av oppgaver Faglig Psykisk Sosialt Pedagogisk Fysisk Trygghet Prestasjonsutvikling Verdi- orientering Copyright Naviga

16

17

18 Prestasjonsmotivasjon Jeg blir sett Jeg betyr noe Jeg har en verdi Motivasjon Copyright Naviga


Laste ned ppt "Omstilling uten nedbemanning ”Hvordan sitte i førersetet i eget jobbliv” Petter Hoff Oslo kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google