Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykefraværsoppfølging?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykefraværsoppfølging?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykefraværsoppfølging?
Hva er egentlig IA arbeid? 1

2 Utgangspunkt Sykefraværet går opp og sykefraværet går ned…
I hovedsak skyldes det sterke svingninger og endrede konjunkturer Nedgangen skyldes sansynligvis i liten grad økt bruk av graderte sykemeldinger Er det da mulig å påvirke sykefraværet? Ja, det er mulig å påvirke NIVÅET på sykefraværet gjennom gode tiltak, men de store SVINGNINGENE skyldes konjunkturer Hva er det da som påvirker sykefraværet i en virksomhet? Kilde: SINTEF.

3 Sykefravær, mestring og trivsel
Arbeidsmiljø Arbeidsbetingelser Ledelse Muligheter i jobben Personlige egenskaper Personlig utvikling Livsstil Familierelasjoner Sosial status Helse Arv og miljø Kultur

4 Hva legger du i begrepet ”IA-arbeid”?
Vanlige svar: ”Nei, det handler om oppfølging av sykemeldte og sånn” ”Oppfølging og tilrettelegging av sykemeldte” ”…..møter med NAV og sånn” ”Å ringe når noen blir syke..” ”IA er det samme som sykefraværsarbeid” ”Omplassering og utprøving, IA tilfeller” IA-arbeid = oppfølging avsykemeldte? Hvis JA, da er ikke IA-avtalen mer enn det alle skal gjøre i følge AML

5 Hva sier arbeidsmiljøloven?
§4-2. Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling §4-6. Særlig tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne.

6 AML forts. Ufravikelige krav til arbeidsgiver
Oppfølgingsplan utarbeides innen 4 uker i samarbeid med den sykemeldte Arbeidsgiver kaller inn til Dialogmøte innen 8 uker der bedriftshelsetjenesten skal være med. Legen eller sykemeldende behandler skal delta dersom arbeidsgiver og arbeidstaker, eller arbeidstaker alene ønsker det. (Jf. folketrygdloven §25-5)

7 Altså: Oppfølging av sykemeldte er noe alle virksomheter er forpliktet til gjennom AML, ikke gjennom IA-avtalen Tidligere var dette en viktig del av IA-avtalen, men er nå blitt en viktig del av lovverket og gjelder derfor for alle virksomheter 3. ”Dersom IA-arbeid fortsetter å være det samme som oppfølging av sykemeldte, tro jeg ikke IA-avtalen kommer til å ha særlig effekt på sykefraværet fremover” (Dr. polit/seniorforsker Solveig Osborg Ose, SINTEF)

8 Sykefravær – hvem er de sykemeldte?
Syk, men kan snart jobbe Legemeldes eller egenmeldes. Syk og kan ikke jobbe på lenge De opplagte sykefraværstilfellene. Legemeldes Syk, men kan jobbe noe Avhengig av type jobb og type helseproblem, individuelt hvordan dette organiseres og lykkes. Aktiv sykemelding over til gradert sykemelding

9 Hvem er de sykemeldte - forts
Ikke syk, men fravær Korte fravær som begrunnes med sykdom Ikke syk, men sykemeldt for å gjøre noe annet Svært vanskelig for arbeidsgiver og lege, selv om de ”vet”. Ofte hyppige lange fravær Sykemeldt med begrunnelse i arbeidssituasjon Konflikter, omorganisering, dårlige prosesser som tar arbeidslyst Sykemeldt pga totalbelastning Problemer på hjemme som sliter en ut, ”Kan ikke sykemeldes fra hjemmet”

10 Oppfølging og tilrettelegging
Mange arbeidsgivere gjør veldig mye for ansatte som trenger tilrettelegging Mange arbeidsplasser får det til og har blitt fleksible og dynamiske virksomheter der det er trygt å jobbe Får de det til fordi der er: -godt samarbeidsklima mellom ledelse og ansatte i utgangspunktet -ildsjeler som jobber målrettet og får med seg andre gjennom sin overbevisning -endringsvilje til stede i organisasjonen

11 Noen betimelige spørsmål:
Arbeidsgiver forventes å kunne løse alt, men kan de det? Skal de det? Hvordan finne balansen mellom enkeltmenneskers behov for tilrettelegging og virksomhetens driftsbehov? Har tilretteleggingsplikten gått for langt? Har vi nådd grensen for hva arbeidsgiver faktisk kan bidra med? Blir det riktig å straffe arbeidsgivere økonomisk om de ikke klarer å tilrettelegge for ansatte?

12 Primærforebygging. Hindre at folk blir syke av å jobbe
Aktivt forberede fremtidige arbeidstakere på arbeidslivet. - Forventningsavklaring - Rett person i rett yrke. - Foreldre, oppdragelse og holdninger - Skole: Når er fravær akseptert og når er det ikke det? Myte: Unge arbeidstakere har dårlig arbeidsmoral. Det handler kanskje mer om unge menneskers behov for å bli sett, hørt og inkludert – sett i lys av den sterke individualisering som har utviklet seg i samfunnet generelt de senere år. _

13 Primærforebygging - forts
2. Aktivt jobbe for bedre ledelse, arbeidsmiljø, organisering, trivsel og mestring. -Lev etter de lover, regler og rutiner som gjelder for din virksomhet. -Lær dem videre -lytt til de ansatte. -Vær raus

14 Sekundærforebygging. Hindre at folk blir sykemeldt når de blir syke
Arbeidsgiver skal legge til rette for at ansatte kan fortsette å jobb selv om de har helseproblem. - Skape forståelse for behov blant øvrige ansatte - Ha fokus på styrke, ikke svakhet - Se at ansatte har tidsbegrensede funksjonsnedsettelser - Åpenhet omkring hva er greit og hva er ikke greit hos oss i fht sykefravær - Åpenhet omkring tilrettelegging og de belastninger det kan medføre for kolleger. - Obs snillisme.

15 Tertiærforebygging Hindre at folk faller ut av arbeidslivet fordi de blir sykemeldt. - Gradert sykemelding, aktiv sykemelding og inkludering med full sykemelding. - Omsorg – press –mas. Hvor går grensen? Kontakt med behandler. -er det nødvendig? Hvem tar denne kontakten 3. Bidra til at folk kommer inn i arbeidslivet.

16 Går vinninga opp i spinninga?
”Vi får ikke prioritert forebygging for de friske ansatte fordi vi må følge opp alle de sykemeldte!”

17 Hva er en god leder? inkluderer ansatte i planer og endringsprosesser
En person som: inkluderer ansatte i planer og endringsprosesser er god på forventningsavklaringer har interesse for og lytter til sine ansatte tar hensyn til det som formidles ikke frykter sterke personer , men utnytter deres kompetanse er trygg på egen kompetanse er tilstedeværende

18 skaper miljø der konflikter ikke får utvikle seg
En god leder. forts skaper miljø der konflikter ikke får utvikle seg har respekt og tillit til de ansatte og ikke kontrollerer alle detaljer gir rom for egenutvikling og vekst finner frem til oppgaver der en får brukt sine beste egenskaper ser når noen sliter SINTEF. ”Lokalt IA-arbeid og inkluderende ledelse”

19 Konklusjon Historien før en langtidssykemelding er ofte lang og kompleks Svært mye tid brukes på å følge opp få personer, kanskje uten nevneverdige effekter på sykefraværstallene Det kommer kontinuerlig nye sykemeldte med samme krav til oppfølging Forebygging er det eneste som vil ha effekt på lang sikt Ensidig fokus på oppfølging av sykemeldte går ut over de friske som det ikke blir tid til å følge opp

20 Mye er lært gjennom endrede oppfølgingsrutiner og tilrettelegging:
Gode ledere arbeider effektiv og målrettet og unngår flere sykemeldinger fordi de stadig blir flinkere til å forebygge sykefravær. Gode ledere med forståelse og støtt fra øvrige ansatte forebygger sykefravær kontinuerlig. En av de positive tingene med IA avtalen er at vi får fokus på betydningen av det gode arbeidsmiljøet

21 Løsning? Det er mye snakk om økonomisk insentiv. Dette vil få størst betydning for de lavtlønte. Er det greit? Med fokus på forebygging av sykefravær gjennom godt og målretta IA arbeid og HMS arbeid, kan en få et permanent lavere sykefravær gjennom økt trivsel, mestring og motivasjon Vinn – vinn situasjon: de ansatte får det bedre, produktiviteten øker og utgifter til både arbeidsgiver og folketrygden reduseres En viktig forutsetning: en må finne balansen mellom rettigheter og plikter. Det gjelder like mye arbeidstaker som arbeidsgiver.


Laste ned ppt "Sykefraværsoppfølging?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google