Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan lykkes i oppfølgingen av ansatte? Vadsø 23. mai Bente Kjæreng-Amundsen Vadsø kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan lykkes i oppfølgingen av ansatte? Vadsø 23. mai Bente Kjæreng-Amundsen Vadsø kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan lykkes i oppfølgingen av ansatte? Vadsø 23. mai Bente Kjæreng-Amundsen Vadsø kommune

2 Folketrygdloven kap. 8 om sykepenger § 8-1. Formål •Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.

3 Hva vil det si å være arbeidsufør?

4 Sykepenger er en dyr og god velferdsordning som bygger på tillitt mellom partene. •De fleste ansatte i Norge får 100% lønn hvis de er syke (økonomisk god ordning) •Det kreves egenmelding eller liten grad av dokumentasjon for å få sykepenger (høy tillit) •Regjeringen budsjetterer med 33,28 milliarder til sykepenger i 2013 (dvs. 6650 kr pr innbygger, kostbar ordning) •Over 9/10 ansatte i Norge er ikke sykemeldt (lite brukt) •Konklusjon: Partene er i stor grad sitt ansvar bevisst.

5 Hva kan vi gjøre for å redusere sykefraværet? Enkle grep: •Gjøre ordningen mindre økonomisk gunstig. •Kreve høyere grad av dokumentasjon på sykdom/skade.

6 Kan vi redusere fraværet på andre måter? •Forebygge sykefravær •Øke nærværsfaktorene •Konklusjon: Utøve godt lederskap

7 Hva er god ledelse?

8 Relasjonsledelse •Rasjonell forståelse, forstå mellommenneskelige forhold •Tillitsvekkende sparring, tilgjengelighet og åpenhet for dialog •Konfronterende intervensjon, utfordrende og vise relasjonelt mot, tørre å ta opp problem i startfasen •Insisterende delegering, vil at medarbeiderne tar på seg arbeid •Rotfast under press, Grunnverdier står fast, personlig integritet.

9 Viktige forutsetninger for å drive forebyggende sykefraværsarbeid. •Være tydelig på arbeidsoppgaver som er knyttet til stillingen. •Være klar på hva slags funksjoner som er nødvendig for å utføre arbeidet. •Drøfte dette med tillitsvalgte på generelt grunnlag før det foreligger en konkret sak.

10 Når starter en sykepengesak og når avsluttes den? •Viktig å skille mellom sykepengerettigheter og oppfølging av ansatt. •En oppfølgingssak starter ikke på nytt hver gang en ansatt har opparbeidet seg ny rett til sykepenger. •Dokumentasjon av oppfølgingsarbeidet som er gjort er viktig for å kunne bygge videre på det i en eventuell ny sykemelding.

11 Hva er avgjørende for at ansatte velger å gå på arbeid? •Flere faktorer spiller inn på arbeidstakers valg •Faktorer vi har mindre kontroll over spiller en meget stor rolle. •10% av arbeidstakerne står for 80% av sykefraværet.

12 Nærværsfaktorer •Oppleve å mestre arbeidsoppgaver (krav { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.no/7/1930048/slides/slide_12.jpg", "name": "Nærværsfaktorer •Oppleve å mestre arbeidsoppgaver (krav

13 Hvilke nærværsfaktorer kan arbeidsgiver påvirke? •Være en god leder •Begrense konflikter på arbeidsplassen •Bidra til å skape et godt arbeidsmiljø •Ta opp utfordringer med ansatte mens de er i startfasen. •Gi de ansatte mulighet til å oppleve mestring •Formidle til ALLE at kommunen er en god arbeidsplass som utfører samfunnets viktigste tjenester.

14 Samarbeid med ansatte •Vi har felles interesser •De ansatte må ha reel innflytelse på prosessen for å føle eierskap til det som skal gjøres. •De som utfører oppgavene har kunnskap som ledelsen er avhengig av for å utøve godt lederskap.


Laste ned ppt "Hvordan lykkes i oppfølgingen av ansatte? Vadsø 23. mai Bente Kjæreng-Amundsen Vadsø kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google