Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan lykkes i oppfølgingen av ansatte?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan lykkes i oppfølgingen av ansatte?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan lykkes i oppfølgingen av ansatte?
Vadsø 23. mai Bente Kjæreng-Amundsen Vadsø kommune KS Omstilling og konkurranse

2 Folketrygdloven kap. 8 om sykepenger
§ 8-1. Formål Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.

3 Hva vil det si å være arbeidsufør?
KS Omstilling og konkurranse

4 Sykepenger er en dyr og god velferdsordning som bygger på tillitt mellom partene.
De fleste ansatte i Norge får 100% lønn hvis de er syke (økonomisk god ordning) Det kreves egenmelding eller liten grad av dokumentasjon for å få sykepenger (høy tillit) Regjeringen budsjetterer med 33,28 milliarder til sykepenger i 2013 (dvs kr pr innbygger, kostbar ordning) Over 9/10 ansatte i Norge er ikke sykemeldt (lite brukt) Konklusjon: Partene er i stor grad sitt ansvar bevisst. KS Omstilling og konkurranse

5 Hva kan vi gjøre for å redusere sykefraværet?
Enkle grep: Gjøre ordningen mindre økonomisk gunstig. Kreve høyere grad av dokumentasjon på sykdom/skade. KS Omstilling og konkurranse

6 Kan vi redusere fraværet på andre måter?
Forebygge sykefravær Øke nærværsfaktorene Konklusjon: Utøve godt lederskap

7 Hva er god ledelse? KS Omstilling og konkurranse

8 Relasjonsledelse Rasjonell forståelse, forstå mellommenneskelige forhold Tillitsvekkende sparring, tilgjengelighet og åpenhet for dialog Konfronterende intervensjon, utfordrende og vise relasjonelt mot, tørre å ta opp problem i startfasen Insisterende delegering, vil at medarbeiderne tar på seg arbeid Rotfast under press, Grunnverdier står fast, personlig integritet. KS Omstilling og konkurranse

9 Viktige forutsetninger for å drive forebyggende sykefraværsarbeid.
Være tydelig på arbeidsoppgaver som er knyttet til stillingen. Være klar på hva slags funksjoner som er nødvendig for å utføre arbeidet. Drøfte dette med tillitsvalgte på generelt grunnlag før det foreligger en konkret sak.

10 Når starter en sykepengesak og når avsluttes den?
Viktig å skille mellom sykepengerettigheter og oppfølging av ansatt. En oppfølgingssak starter ikke på nytt hver gang en ansatt har opparbeidet seg ny rett til sykepenger. Dokumentasjon av oppfølgingsarbeidet som er gjort er viktig for å kunne bygge videre på det i en eventuell ny sykemelding.

11 Hva er avgjørende for at ansatte velger å gå på arbeid?
Flere faktorer spiller inn på arbeidstakers valg Faktorer vi har mindre kontroll over spiller en meget stor rolle. 10% av arbeidstakerne står for 80% av sykefraværet.

12 Nærværsfaktorer Oppleve å mestre arbeidsoppgaver (krav<kontroll) Følelse av å ha en viktig jobb Sympati for leder Økonomiske årsaker Ansvar for fellesskapet på arbeidsplassen Ansvar for at egne arbeidsoppgaver blir utført. (viktig balansegang) Listen over nærværsfaktorer vil variere fra person til person.

13 Hvilke nærværsfaktorer kan arbeidsgiver påvirke?
Være en god leder Begrense konflikter på arbeidsplassen Bidra til å skape et godt arbeidsmiljø Ta opp utfordringer med ansatte mens de er i startfasen. Gi de ansatte mulighet til å oppleve mestring Formidle til ALLE at kommunen er en god arbeidsplass som utfører samfunnets viktigste tjenester.

14 Samarbeid med ansatte Vi har felles interesser
De ansatte må ha reel innflytelse på prosessen for å føle eierskap til det som skal gjøres. De som utfører oppgavene har kunnskap som ledelsen er avhengig av for å utøve godt lederskap. KS Omstilling og konkurranse


Laste ned ppt "Hvordan lykkes i oppfølgingen av ansatte?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google