Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BUS240 1 Jobbdesign og arbeidsorganisering  De menneskelige ressursene er de viktigste i enhver organisasjon!  Jobbdesign  Hva forventes av de ansatte?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BUS240 1 Jobbdesign og arbeidsorganisering  De menneskelige ressursene er de viktigste i enhver organisasjon!  Jobbdesign  Hva forventes av de ansatte?"— Utskrift av presentasjonen:

1 BUS240 1 Jobbdesign og arbeidsorganisering  De menneskelige ressursene er de viktigste i enhver organisasjon!  Jobbdesign  Hva forventes av de ansatte?  Definerer hva de enkelte skal gjøre  Påvirker oppfattelsen av ens eget bidrag  Styrer kommunikasjonen innen organisasjonen  Utvikler organisasjonens kultur

2 BUS240 2 Elementene i jobbdesign  Fordeling av arbeidsoppgaver mellom ulike personer  Rekkefølge på arbeidsoppgaver  Hvor skal ulike ting gjøres?  Skal andre personer involveres? Teamarbeid?  Hvordan bruke utstyr og hjelpemidler?  Utforming av omgivelser  Graden av autonomi (selvstyre)  Behov for kompetanse og ferdigheter

3 BUS240 3 Arbeidsdeling (1750  )  Mulig når en har flere arbeidere  Fordeler  Hurtigere opplæring pga enklere oppgaver  Lettere å automatisere enkle oppgaver  Reduserer ikke-produktiv tid (50%  10%)  Ulemper  Monotont arbeid (fravær, turnover, dårlig kvalitet, sabotasje) Tiltak: økt syklustid, jobbrotasjon  Fysiske skader  Liten fleksibilitet (passer bare ett produkt)  Lite robust, stor avhengighet mellom oppgaver

4 BUS240 4 Scientific management (1900  )  Fredrik Taylor, Frank Gilbreth  Systematisk undersøking og forbedring av metoder  Bestemmelse av standarder for tidsbehov  Metodisk utvelgelse og trening av arbeidere  Ny profesjon: Arbeidsplanleggere  Filosofi: Samarbeid bør oppnås mellom ledere og arbeidere for felles nytte

5 BUS240 5 Metodestudier  Velge ut aktuelt arbeid  Beskriv eksisterende metode  For eksempel med flytprosessdiagram (arbeid, flytting, inspeksjon, forsinkelse, lagring)  Vurder eksisterende metode  Formål, plassering, rekkefølge, personer, hvordan og hvorfor  Utvikle ny metode  Eliminér, kombinér, endre rekkefølge, forenkle  Installer ny metode  Vedlikehold den nye metoden

6 BUS240 6 Flytprosessdiagram 1Rapport ankommer 2Stemple og datere 3Kontrollere beløp 4Legg ved betalingsseddel 5Vent på flere 6Samle rapporter i parti 7Send til kontrollavdeling Sum Aktivitetsbeskrivelse 32110

7 BUS240 7 Tidsstudier (arbeidsmålinger)  Formål: Fastsette tidsbehovet for en kvalifisert arbeider med normal ytelse  Grunntid  Standardtid: er inkludert tilleggstid til hvile, pauser og personlige behov  Etableres på grunnlag av tidsstudier  Korrigering for ytelse  Akkorder er ofte satt på grunnlag av standardtider  Konflikt mellom arbeidere og bedrift?

8 BUS240 8 ElementGrunntid Tillegg % min Standard- tid A B C D 0,60 0,40 0,80 0,30 2,10 17 12 10 17 0,10 0,05 0,08 0,05 0,28 0,70 0,45 0,88 0,35 2,38 Grunntid: 2,10Tillegg: 0,28 Standardtid = 2,38 Oppbygging av standardtider

9 BUS240 9 Ergonomi (1930  )  Tilpasning av arbeidsplassen med omgivelser til menneskets fysiske egenskaper  Antropometriske faktorer: Menneskets størrelse og fysiske evner  Nevrologiske faktorer: Menneskets sanseorganer (displayer og styringsorganer)  Arbeidsmiljø •Temperatur •Belysning •Støy •Ergonomi ved kontorarbeid

10 BUS240 10 Adferdspsykologi (1960  )  Basert på motivasjonsteori  Arbeidsdeling og scientific management kan medføre fremmedgjøring  Alle har behov for selvaktelse og personlig utvikling  Dette øker arbeidslivskvaliteten, produkt- kvaliteten og produksjonsmengden  Personalet bør tildeles ansvar, gis et meningsfylt arbeid og få feedback om prestasjonene

11 BUS240 11 Adferdspsykologi (1960  )  Jobbrotasjon  Periodisk bytting av jobber  Øker fleksibiliteten og reduserer monotoni  Jobbutøking  Tildele flere oppgaver av samme type, for eksempel ved å øke syklustiden  Mer variasjon i arbeidet  Jobberiking (vertikal belastning)  Tildele oppgaver som krever beslutnings- taking, gi ansvar og myndighet  Vedlikehold, planlegging, kvalitetskontroll

12 BUS240 12 Adferdspsykologi (1960  ) Jobb- utøking Jobb- beriking Flere oppgaver av lignende type Flere oppgaver med ansvar og myndighet Opprinnelige arbeids- oppgaver

13 BUS240 13 Adferdspsykologi (1960  )  Teknikker  Kombinere oppgaver (lengre syklustider, jobbutøking)  Danne naturlige arbeidsenheter  Etablere klientforhold (med interne kunder)  Mer vertikal belastning (jobberiking)  Åpne feedback-kanaler (f.eks. diagram med produksjonsdata)

14 BUS240 14 Adferdspsykologi (1960  ) Kombinere oppgaver Danne naturlige arbeidsenheter Etablere klientforhold Vertikal belastning Åpne opp feedback-kanaler Ferdighets- variasjon Oppgave- identitet Oppgave- betydning Autonomi Feedback Arbeidet føles meningsfullt Føler ansvar for produktet Får kunnskap om resultatet av arbeids- aktiviteten Teknikker for jobbdesign Jobb- karakteristikker Mentale tilstander

15 BUS240 15 Bemyndigelse (1980  )  Forslagsrett  Lokal beslutningsrett (endre egen jobb)  Utvidet beslutningsrett  Fordeler  Hurtigere respons, fleksibilitet, ansatte mer fornøyd og entusiastiske, god reklame  Ulemper  Opplæringskostnader, inkonsistent trening, medfører ulikheter i tjenesten, noen gale beslutninger

16 BUS240 16 Teamarbeid (1990  )  Selvstyrte grupper  Omfatter arbeidsfordeling, arbeidsplaner, kvalitet (måling og forbedring), ansettelser  Gruppetyper  Kvalitetsforbedring, problemløsning, prosjektgruppe, kunde-/leverandørgruppe  Fordeler  Produktivitet, kvalitet, tilfredshet hos personalet, omstillingsevne  Ulemper  Gruppepress, myndighet og ansvar, kostnad

17 BUS240 17 Fleksibelt arbeid (1990  )  Ferdighets- og kompetansefleksibilitet  Enklere tilpasning til endringer i etterspørsel  Just-In-Time (JIT) krever fleksibilitet  Opplæring blir viktig  Tidsfleksibilitet  Normalarbeidsdag (8-16), fleksitid, deltidsarbeid  Lokaliseringsfleksibilitet - fjernarbeid  Av og til hjemme, kontorhotell, hjemmekontor, mobil arbeidsplass  Ulemper: Dårlig sosialisering, redusert effektivitet, løsning av problemer, ensomhet

18 BUS240 18 Kontroll eller engasjement Vektlegging på ledelsens kontroll Vektlegging på ansattes forpliktelse og engasjement Ansatte er en kostnad Ergonomi Adferdspsykologi Bemyndigelse Arbeidsdeling Teamarbeid Fleksibelt arbeid Ansatte er en ressurs Scientific management Selvstyrte metodestudier


Laste ned ppt "BUS240 1 Jobbdesign og arbeidsorganisering  De menneskelige ressursene er de viktigste i enhver organisasjon!  Jobbdesign  Hva forventes av de ansatte?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google