Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Design – strategiske beslutninger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Design – strategiske beslutninger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Design – strategiske beslutninger
OM 4: Process design Design – strategiske beslutninger Prosessdesign (4) Design av forsynings-nettverk (6) Layout og flyt (7) Jobb-design (9) Prosess-teknologi (8) Produkt-design (5) BUS240 - OM

2 Design av produkt og prosess
Varer og tjenester bør designes slik at de kan produseres effektivt Prosessene bør designes slik at de kan produsere alle varer og tjenester som er aktuelle å introdusere på sikt Design av prosessen som framstiller varen eller tjenesten Design av vare eller tjeneste Beslutninger tatt under designet av varen/tjenesten vil ha betydning for beslutninger som må tas ved designet av produksjonsprosessen (og omvendt).

3 Prosessdesign I Hvordan oppnå prestasjonsmålene?
Kvalitet, hastighet, leveringspålitelighet, fleksibilitet, kostnad Verdiskapende aktivitet Ikke-verdiskapende ”aktivitet” (tid) Måleenheter for flyt under produksjonen Produksjonshastighet (stk per time) Gjennomløpstid (timer) WIP - Varer i arbeid (stk) Utnyttingsgrad (verdiskapende tid / totaltid)

4 Prosessdesign II Produksjon og miljøpåvirkning Råstoff Energi
Avfall under produksjonen Påvirkning under produktets levetid Resirkulering av produktet Livssyklusanalyse - Life Cycle Analysis (LCA)

5 Prosesstyper i vareproduksjon
OM 4: Process design Prosesstyper i vareproduksjon Varierte Avbrutt Prosjekt Stykktilvirkning Partitilvirkning Prosessoppgaver Prosessflyt Massetilvirkning Kontinuerlig Lavt Volum Høyt Repeterende Kontinuerlig Høyt Variantantall Lavt BUS240 - OM

6 Prosesstyper i tjenesteproduksjon
OM 4: Process design Prosesstyper i tjenesteproduksjon Varierte Avbrutt Konsulenttjenester (personbasert) Tjenesteytende bedrifter Prosessoppgaver Prosessflyt Masseprodusert service (produktorientert) Lavt Volum Høyt Repeterende Kontinuerlig Høyt Variantantall Lavt BUS240 - OM

7 Produkt-/prosessmatrisen
OM 4: Process design Produkt-/prosessmatrisen ØKENDE VOLUM ØKENDE VARIANTANTALL Prosjekt For stor fleksibilitet Stykktilvirkning Partitilvirkning God tilpasning Massetilvirkning For liten fleksibilitet Kontinuerlig tilvirkning BUS240 - OM

8 Flytdiagram – Hamburgerproduksjon
Customer places order McDonald’s Cook Assemble Deliver Raw material Finished goods Assemble Burger King Custom or standard ? Customer places order Cook Deliver Raw material WIP Assemble Finished goods

9 Hamburgerproduksjon II
Customer places order Wendy’s Cook Assemble Deliver Raw material Chili soup McDonald’s - New Process Customer places order Cook Assemble Deliver Raw material WIP

10 Flytprosessdiagram Aktivitetsbeskrivelse 1 Rapport ankommer 2
Stemple og datere 3 Kontrollere beløp 4 Legg ved betalingsseddel 5 Vent på flere 6 Samle rapporter i parti 7 Send til kontrollavdeling Sum 3 2 1 1

11 Littles lov Varer i Arbeid (Work in process) (bearbeiding+lager): WIP {stk} Gjennomløpstid: Tt {dag} Produksjonshastighet: Tr {stk/dag} Syklustid (tidsintervall mellom hver enhet): Ct {dag/stk}

12 Gjennomløpseffektivitet
Basert på hele totalarbeidet eller på verdiskapende del av totalarbeidet

13 Prosessvariasjon Variasjon i etterspørsel (behov)
Variasjon i produksjonstid Variasjonen medfører at kapasiteten ikke blir utnyttet i enkelte tidsrom og at en ikke kan dekke behovet i andre tidsrom

14 Utnyttingsgrad og kølengde
Kasse D Stor variasjon i ankomster / prosesstid Middels variasjon Ingen variasjon Kølengde (gjennomsnitt) X A B C Utnyttingsgrad

15 Utnyttingsgrad og kølengde
Kasse Stor variasjon i prosesstid X1 Liten variasjon Kølengde (gjennomsnitt) X2 Z Utnyttingsgrad


Laste ned ppt "Design – strategiske beslutninger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google