Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TEK10 Dokumentasjon. Kapittel 2 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav ​Dokumentasjonen fra ansvarlig prosjekterende skal: >Bekrefte at tiltaket oppfyller.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TEK10 Dokumentasjon. Kapittel 2 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav ​Dokumentasjonen fra ansvarlig prosjekterende skal: >Bekrefte at tiltaket oppfyller."— Utskrift av presentasjonen:

1 TEK10 Dokumentasjon

2 Kapittel 2 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav ​Dokumentasjonen fra ansvarlig prosjekterende skal: >Bekrefte at tiltaket oppfyller krav i pbl og forskrift om tekniske krav til byggverk >Gi sporbarhet mellom krav, prosjekterte ytelser og tekniske løsninger >Være tilstrekkelig grunnlag for produksjon >Være egnet som grunnlag for kontroll og tilsyn >Være grunnlag for FDV Kap. 2 TEK10 2

3 Begreper 3 Verifikasjon Skriftlig bevis for oppfyllelse av krav og ytelser. Dokumentasjon Alt skriftlig materiale som utarbeides i et byggeprosjekt, inklusive verifikasjonen.

4 4 Se også Byggforsk 401.010 Bruker- behov Funksjonskrav Ramme- betingelser Ytelser Tekniske løsninger

5 Funksjonskrav ​Overordnet formål eller oppgave som skal oppfylles i det ferdige byggverket >Vil vanligvis være angitt kvalitativt (med ord) 5 Eksempel på funksjonskrav Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger.

6 Funksjonskrav ytelser Funksjonskrav Ytelsesnivåer 6 ​Det er ”umulig” å prosjektere og bygge direkte ut fra kvalitative funksjonskrav til byggverk >Hvordan verifisere oppfyllelse? ​Funksjonskrav må om mulig omformes til målbare/ etterprøvbare ytelser Ill. SINTEF Byggforsk

7 Ytelser ​Teknisk, bruks- eller miljømessig kvalitet, kapasitet eller egenskap hos byggverk, bygningsdel, installasjon eller utearealer >Skal om mulig angis kvantitativt (tallfestet) slik at de er objektivt målbare/etterprøvbare 7 Eksempel på ytelser U-verdier, brannmotstand, lydreduksjonstall, dimensjoner (lengde, bredde, høyde)

8 Ytelseskrav i forskriften >Uteareal og plassering av byggverk (§§ 8-4, 8-6 og 8-7) >Tiltak mot spredning av brann mellom byggverk (§ 11-6) >Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (§ 11-12) >Utgang fra branncelle (§ 11-13) >Planløsning og bygningsdeler i byggverk (Kap.12) >Luftkvalitet (§§ 13-1 til 13-3) og radon (§ 13-5) >Våtrom og rom med vanninstallasjoner (§ 13-20) >Energi (Kap. 14) >Heisstol og lastbærer (§ 15-13) >Rulletrapp og rullende fortau (§ 15-15) 8

9 Preaksepterte ytelser i veiledningen ​Preakseptert ytelse >Ytelse angitt av myndighet i veiledning til byggteknisk forskrift, og som vil oppfylle, eller bidra til å oppfylle, ett eller flere funksjonskrav i forskriften. >Preaksepterte ytelser angir minimum som er nødvendig for å oppfylle forskriftens krav. 9

10 10 ​SAK10 § 12-3 ​SAK10 § 12-4 Konsept Detaljprosjektering Utførelse Bruk/drift

11 Byggteknisk forskrift Funksjons- og ytelseskrav Preaksepterte ytelser Verifiserte ytelser Analyse Tekniske løsninger Alt. 1Alt. 2 Verifikasjon av funksjonskrav 11 >Ytelseskrav i forskriften skal oppfylles >Der forskriften bare gir funksjonskrav skal oppfyllelse av disse påvises • ved bruk av preaksepterte ytelser (forenklet prosjektering), eller • ved analyse § 2-1 TEK10

12 Byggteknisk forskrift Funksjons- og ytelseskrav Preaksepterte ytelser Verifiserte ytelser Analyse Tekniske løsninger Alt. 1Alt. 2 Forenklet prosjektering 12 ​Må oppfylle: >Ytelseskrav i forskriften, og >Preaksepterte ytelser gitt i veiledningen NB! Må beskrive hvilke preaksepterte ytelser som er valgt, og bekrefte at disse er fulgt.

13 Byggteknisk forskrift Funksjons- og ytelseskrav Preaksepterte ytelser Verifiserte ytelser Analyse Tekniske løsninger Alt. 1Alt. 2 Forenklet prosjektering 13 ​Eksempel funksjonskrav: ​Brannmotstand tilstrekkelig for rømning og redning ​Eksempel preakseptert: ​REI 30 Ill. SINTEF Byggforsk

14 Forenklet prosjektering 14 >(Loven), byggteknisk forskrift + egendefinerte krav (brukerkrav) >Veil. til byggteknisk forskrift >Norsk standard (bærende konstruksjoner, lydforhold) >Byggforskserien (verifiserte alternative ytelser eller ytelser som ikke er dekket av veil. til byggteknisk forskrift) >Sertifiserte/godkjente produkter og løsninger, dokumenterte løsninger i Byggforskserien, håndbøker etc. >Standardisert beregning, prøving Byggteknisk forskrift Funksjons- og ytelseskrav Preaksepterte ytelser Verifiserte ytelser Analyse Tekniske løsninger Alt. 1Alt. 2

15 Verifikasjon ved analyse >Oppfylle ytelseskrav i forskriften, og >Vise at andre valgte ytelser oppfyller funksjonskravene • Fullstendig analyse • Komparativ analyse (Vise at valgte ytelser samlet er minst på nivå med de preaksepterte ytelsene) 15

16 Byggteknisk forskrift Funksjons- og ytelseskrav Preaksepterte ytelser Verifiserte ytelser Analyse Tekniske løsninger Alt. 1Alt. 2 Verifikasjon ved analyse 16 >Analysemetoden må være egnet til og gyldig for formålet >Forutsetninger som legges til grunn skal være beskrevet og begrunnet >Analysen skal angi nødvendige sikkerhetsmarginer

17 Verifikasjon av ytelser 17 >Vise at valgte tekniske løsninger tilfredsstiller fastsatte ytelser >Metoder i samsvar med Norsk Standard eller likeverdig standard Byggteknisk forskrift Funksjons- og ytelseskrav Preaksepterte ytelser Verifiserte ytelser Analyse Tekniske løsninger Alt. 1Alt. 2 § 2-2 TEK10

18 Dokumentasjon av løsninger 18 >Prosjekterende skal dokumentere løsningene med tegninger, beskrivelser etc. >Vise oppfyllelse av krav >Nødvendig og tilstrekkelig for • utførelse (jf. SAK10 § 12-3) • kontroll (jf. SAK10 § 14-2 • FDV (jf. TEK10 § 4-1) Byggteknisk forskrift Funksjons- og ytelseskrav Preaksepterte ytelser Verifiserte ytelser Analyse Tekniske løsninger Alt. 1Alt. 2 § 2-3 TEK10

19 Kapittel 4 Dokumentasjon for FDV § 4-1 Dokumentasjon for driftsfasen (1) Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal, innenfor sitt ansvarsområde, framlegge for ansvarlig søker nødvendig dokumentasjon som grunnlag for hvordan igangsetting, forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk, tekniske installasjoner og anlegg skal utføres på tilfredsstillende måte. (2) I tilfeller der slik dokumentasjon åpenbart er overflødig, bortfaller kravet. 19 § 4-1 TEK10

20 Dokumentasjon for FDV § 4-2 Oppbevaring av dokumentasjon for driftsfasen Dokumentasjon for driftsfasen skal overleveres til og oppbevares av eier av byggverket. 20 § 4-2 TEK10


Laste ned ppt "TEK10 Dokumentasjon. Kapittel 2 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav ​Dokumentasjonen fra ansvarlig prosjekterende skal: >Bekrefte at tiltaket oppfyller."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google