Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunalt omdømme – beslutningstaker Nordmøre (ORKíde) November 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunalt omdømme – beslutningstaker Nordmøre (ORKíde) November 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunalt omdømme – beslutningstaker Nordmøre (ORKíde) November 2010

2 Hvordan dannes og påvirkes et omdømme? Folks erfaringer Kvalitet Service og opplevelse Verdi for pengene Arbeidsmiljø Folks erfaringer Kvalitet Service og opplevelse Verdi for pengene Arbeidsmiljø Virksomhetens kommunikasjon Reklame Nettsider Samfunnsansvar Virksomhetens kommunikasjon Reklame Nettsider Samfunnsansvar Medieomtale Trykte medier TV/Radio Nettmedier, blogger etc Medieomtale Trykte medier TV/Radio Nettmedier, blogger etc Ulike gruppers oppfatninger Liker Stoler på God følelse for Ulike gruppers oppfatninger Liker Stoler på God følelse for Omdømme Etter Apeland – ”Det gode selskap”

3 Hva betyr et godt omdømme? •Tillit •Respekt •Stolthet •Motivasjon •Rekruttering •Resultater •Trivsel

4 Hvorfor omdømmemåling? •Målet med en omdømmemåling er å få konkret og presis informasjon om eget omdømme – men målingen gir ikke fasiten •Det er ledere/beslutningstakere som svarer •Dette er ikke en omdømmekonkurranse

5 Innledning Kommunalt omdømme består av 10 påstander som man kan si seg mer eller mindre enig i. De ulike på påstandene er: • Kommunen har attraktive arbeidsplasser • Hvilket inntrykk har du av kommunens tjenester når det gjelder eldreomsorg? • Hvilket inntrykk har du av kommunens tjenester når det gjelder tilbudet til barn og unge? • Hvilket inntrykk har du av kommunens tjenester når det gjelder helsetilbudet til befolkningen? • Hvilket inntrykk har du av kommunen når det gjelder hvordan den drives og ledes? • Hvilket inntrykk har du av kommunen som et sted å drive næringsvirksomhet fra? • Hvilket inntrykk har du av kommunen som et sted som kan by på kulturell infrastruktur? • Hvilket inntrykk har du av kommunen når det gjelder å skille seg positivt ut fra andre kommuner? • Hvilket inntrykk har du av kommunen som samarbeidsvillig? • Totalt sett, hvor godt inntrykk har du av kommunen?

6 Utvalget •Utvalget består av beslutningstakere som har et forhold til kommuner på Nordmøre. Datainnsamlingen er gjort via e-postinvitasjoner (webundersøkelse). •Bruttoutvalget består av 1266 respondenter. 76 av disse var ikke kontaktbar på e-post. Totalt fikk vi inn 491 svar, noe som utgjør en valid svarprosent på 41. •Folk som er definert som beslutningstakere er politikere på alle nivå, ledere i offentlig sektor, ledere og representanter fra lag og foreninger, samt folk innen regionens næringsliv. •Beslutningstakerne vurderer 11 kommuner på Nordmøre på 10 områder. •Rapporten viser både totalresultatet for Nordmøre, samt hovedresultatene for hver kommune og hver type respondent. •Når vi ser på resultater for Nordmøre totalt blir hver respons for hver kommune blir telt som en respondent. Prosentene som presenteres er derfor andelen av alle svar som er gitt på det aktuelle området.

7 Feilmarginer • For å generalisere fra utvalgsundersøkelser brukes feilmarginer for fordelinger (prosentuering). • Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer prosenten som har en bestemt egenskap nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, desto større feilmargin må vi regne med.

8 Analyse • Ved nedbrytinger på bakgrunnsvariabler blir det testet om noen grupper skiller seg signifikant fra de andre. • Ved signifikante forskjeller markeres forskjellen med fargekoder • Vi bruker standardisert gjennomsnitt for å sammenligne kommuner og andre undergrupper. • Spørsmålene har en skala fra 1-5 som blir omkodet til en skala fra 0-100. Dette er en ren transformasjon av skalaen og vi beholder balansen og avstanden mellom svarkategoriene. • Vet ikke-kategorien er fjernet i beregningene av gjennomsnitt. Formålet med omkodingen er å gjøre fremstillingen mer oversiktlig og det er lettere å sammenligne grupper: Svaralternativ (Eksempel 5-punkts skala) Svært uenig Ganske uenig Både og Ganske enig Svært enig Opprinnelig verdi12 3 45 Omkodet verdi025 50 75100

9 Hvem har svart? Beskrivelse av utvalget i prosent

10 Oppsummering – Oversikt maks.-skårer hver spørsmål

11 RESULTATER

12 Spørsmål 1 - Grad av enighet med påstanden: 'Kommunen har attraktive arbeidsplasser'. Fordelinger.

13 Spørsmål 1 - Grad av enighet med påstanden: 'Kommunen har attraktive arbeidsplasser'. Standardisert gjennomsnitt. • Tekst

14 Spørsmål 2 – Hvilket inntrykk har du av kommunens tjenester når det gjelder eldreomsorg? Fordelinger • Tekst

15 Spørsmål 2 – Hvilket inntrykk har du av kommunens tjenester når det gjelder eldreomsorg? Standardisert gjennomsnitt • Tekst

16 Spørsmål 3 – Hvilket inntrykk har du av kommunens tjenester når det gjelder tilbudet til barn og unge? Fordelinger. • Tekst

17 Spørsmål 3 – Hvilket inntrykk har du av kommunens tjenester når det gjelder tilbudet til barn og unge? Standardisert gjennomsnitt. • Tekst

18 Spørsmål 4 – Hvilket inntrykk har du av kommunens tjenester når det gjelder helsetilbudet til befolkningen? Fordelinger. • Tekst

19 Spørsmål 4– Hvilket inntrykk har du av kommunens tjenester når det gjelder helsetilbudet til befolkningen? Standardisert gjennomsnitt. • Tekst

20 Spørsmål 5 – Hvilket inntrykk har du av kommunens tjenester når det gjelder hvordan den drives og ledes? Fordelinger. • Tekst

21 Spørsmål 5 – Hvilket inntrykk har du av kommunens tjenester når det gjelder hvordan den drives og ledes? Standardisert gjennomsnitt. • Tekst

22 Spørsmål 6 – Hvilket inntrykk har du av kommunens som et sted å drive næringsvirksomhet ifra? Fordelinger. • Tekst

23 Spørsmål 6 – Hvilket inntrykk har du av kommunens som et sted å drive næringsvirksomhet ifra? Standardisert gjennomsnitt. • Tekst

24 Spørsmål 7 – Hvilket inntrykk har du av kommunen som et sted som kan by på kulturell infrastruktur? Fordelinger. • Tekst

25 Spørsmål 7 – Hvilket inntrykk har du av kommunen som et sted som kan by på kulturell infrastruktur? Standardisert gjennomsnitt. • Tekst

26 Spørsmål 8 – Hvilket inntrykk har du av kommunen når det gjelder å skille seg positivt ut fra andre kommuner? Fordelinger. • Tekst

27 Spørsmål 8 – Hvilket inntrykk har du av kommunen når det gjelder å skille seg positivt ut fra andre kommuner? Standardisert gjennomsnitt. • Tekst

28 Spørsmål 9 – Hvilket inntrykk har du av kommunen som samarbeidsvillig? Fordelinger. • Tekst

29 Spørsmål 9 – Hvilket inntrykk har du av kommunen som samarbeidsvillig? Standardisert gjennomsnitt. • Tekst

30 Spørsmål 10 – Totalt sett, hvor godt inntrykk har du av kommunen? Fordelinger. • Tekst

31 Spørsmål 10 – Totalt sett, hvor godt inntrykk har du av kommunen? Standardisert gjennomsnitt. • Tekst

32 Åpent spørsmål Kan du med få ord beskrive de positive sidene ved hver av de aktuelle kommunen? Hva er så positivt ved kommunene at de bør vektlegge dette i sin kommunikasjon?

33 Kommuniser mer og bedre •Vær synlig •Være konsistent •Være annerledes •Vær åpen •Vær ekte •Vær mottakelig

34 Hvordan kan målingen brukes? •Kommuniseres til: • Eget kommunestyre? • Ansatte? • Befolkningen? • Media? • Felles sak ORKidé? •Som grunnlag for videre arbeide •For hver kommune •For ORKidé

35 Omdømmebygging To ting som dere blir vurdert på: •Hvor gode er dere til å håndtere vanskelige saker; selve saken, og overfor media •Hvordan klarer dere å profilere og bli tydelige på alle de gode sakene – de gode historiene Det første må dere mestre – den andre er der dere kan vinne mest!

36


Laste ned ppt "Kommunalt omdømme – beslutningstaker Nordmøre (ORKíde) November 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google