Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan undervise om psykososialt arbeidsmiljø? Studieledersamling HMS Oscarsborg 29. juni 2005 Øivind Eriksen-Vik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan undervise om psykososialt arbeidsmiljø? Studieledersamling HMS Oscarsborg 29. juni 2005 Øivind Eriksen-Vik."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hvordan undervise om psykososialt arbeidsmiljø? Studieledersamling HMS Oscarsborg 29. juni 2005 Øivind Eriksen-Vik

3 AML §12 – Tilrettelegging av arbeidet •Teknologi •Arbeidsorganisasjon •Utførelse av arbeidet •Arbeidstidsordninger •Lønnsystemer …”Skal legges opp slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, eller slik at deres mulighet for å vise aktsomhet og ivareta sikkerhensyn ikke forringes …..”

4 AML §12 – Tilrettelegging av arbeidet •Medarbeidere/ kompetanse (produksjon og støttefunksjoner) – utstyr/ materialer – ledelse, organisering og systemer.

5 Psykososialt arbeidsmiljø •Forholdet til de arbeidsoppgaver vi utfører •Forholdet til andre på arbeidsplassen •Organisering av arbeidet •Godt psykososialt arb.miljø = trivsel

6 Psyksosialt arbeidsmiljø •Trivsel •Samarbeid •Mobbing •Personkjemi •Anerkjennelse •Toleranse •Passivitet •Stress, mas og misforståelser

7 Gode jobber •God planlegging. Ha det gøy på jobben •Variert arbeid •Organisasjonen fungerer. Alle på plassen vet hva de skal gjøre. •Å bli tatt på alvor. Respekt •Kommunikasjon mellom de ute og de inne •Involverende ledelse. Alle må ha eierforhold til det som skal gjøres. •Utviklende og mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon

8 Dårlige jobber •Rutinepreget, ikke kjennskap til mål for egen jobb. •Hvorfor gjøre dette? Autoritær ledelse. •Informasjonen fra ledelsen er ikke samordnet. •Krangling om akkord •Gjøre samme oppgave flere ganger. Dobbeltarbeid •Uinteresserte ledere og late arbeidere •Får ikke utnyttet kunnskap og erfaringer •Ineffektive måter å jobbe på. Lite engasjement/ lite interesse for å gjøre en god jobb. •Tegninger som stadig endres. ”Revisjon M”

9 RAMMEFAKTORER TID KVALITET PENGER HMS KOMPETANSE

10 Tid – penger – kvalitet ( prioritering %) Fokus i jobb TidPengerKvalitet

11 Jobb – Fritid – Søvn ( snitt) •Jobb: 5 t – 12 t snitt pr. dag: 9,5 t •Fritid: 5,5t – 12 t snitt pr. dag: 7,74 t •Søvn: 5,5t – 8 t snitt pr natt: 6,43 t

12 © Eriksen-Vik Consulting Hvem kan påvirke det psykososiale arbeidsmiljøet?

13 Hvordan undervise om psykososialt arbeidsmiljø? •Arbeidsoppgaver i læremateriell •Bruk av simuleringsoppgaver •Rollespill •Observasjoner •Erfaringsutveksling •Nytenking og innovasjoner som gir et bedre psykososialt arbeidsmiljø


Laste ned ppt "Hvordan undervise om psykososialt arbeidsmiljø? Studieledersamling HMS Oscarsborg 29. juni 2005 Øivind Eriksen-Vik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google