Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan undervise om psykososialt arbeidsmiljø?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan undervise om psykososialt arbeidsmiljø?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan undervise om psykososialt arbeidsmiljø?
Studieledersamling HMS Oscarsborg 29. juni 2005 Øivind Eriksen-Vik

2 AML §12 – Tilrettelegging av arbeidet
Teknologi Arbeidsorganisasjon Utførelse av arbeidet Arbeidstidsordninger Lønnsystemer …”Skal legges opp slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, eller slik at deres mulighet for å vise aktsomhet og ivareta sikkerhensyn ikke forringes …..”

3 AML §12 – Tilrettelegging av arbeidet
Medarbeidere/ kompetanse (produksjon og støttefunksjoner) – utstyr/ materialer – ledelse, organisering og systemer.

4 Psykososialt arbeidsmiljø
Forholdet til de arbeidsoppgaver vi utfører Forholdet til andre på arbeidsplassen Organisering av arbeidet Godt psykososialt arb.miljø = trivsel

5 Psyksosialt arbeidsmiljø
Trivsel Samarbeid Mobbing Personkjemi Anerkjennelse Toleranse Passivitet Stress, mas og misforståelser

6 Gode jobber God planlegging. Ha det gøy på jobben Variert arbeid
Organisasjonen fungerer. Alle på plassen vet hva de skal gjøre. Å bli tatt på alvor. Respekt Kommunikasjon mellom de ute og de inne Involverende ledelse. Alle må ha eierforhold til det som skal gjøres. Utviklende og mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon

7 Dårlige jobber Rutinepreget, ikke kjennskap til mål for egen jobb.
Hvorfor gjøre dette? Autoritær ledelse. Informasjonen fra ledelsen er ikke samordnet. Krangling om akkord Gjøre samme oppgave flere ganger. Dobbeltarbeid Uinteresserte ledere og late arbeidere Får ikke utnyttet kunnskap og erfaringer Ineffektive måter å jobbe på. Lite engasjement/ lite interesse for å gjøre en god jobb. Tegninger som stadig endres. ”Revisjon M”

8 RAMMEFAKTORER TID HMS KOMPETANSE PENGER KVALITET

9 Tid – penger – kvalitet ( prioritering %)
Fokus i jobb Tid Penger Kvalitet

10 Jobb – Fritid – Søvn ( snitt)
Jobb: 5 t – 12 t snitt pr. dag: 9,5 t Fritid: 5,5t – 12 t snitt pr. dag: 7,74 t Søvn: 5,5t – 8 t snitt pr natt: 6,43 t

11 Kunder Eiere Ansatte Samfunn/ Myndigheter
Hvem kan påvirke det psykososiale arbeidsmiljøet? Kunder Eiere Ansatte Samfunn/ Myndigheter (Leverandør/ UE/ SE/ Rådgivere) © Eriksen-Vik Consulting

12 Hvordan undervise om psykososialt arbeidsmiljø?
Arbeidsoppgaver i læremateriell Bruk av simuleringsoppgaver Rollespill Observasjoner Erfaringsutveksling Nytenking og innovasjoner som gir et bedre psykososialt arbeidsmiljø


Laste ned ppt "Hvordan undervise om psykososialt arbeidsmiljø?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google