Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LEDELSE. Spørsmål om ledelse? •Hvorfor er det nødvendig med ledelse? •Er alle ledere ledere? •Kan vi lære ledelse? •Er du en leder?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LEDELSE. Spørsmål om ledelse? •Hvorfor er det nødvendig med ledelse? •Er alle ledere ledere? •Kan vi lære ledelse? •Er du en leder?"— Utskrift av presentasjonen:

1 LEDELSE

2 Spørsmål om ledelse? •Hvorfor er det nødvendig med ledelse? •Er alle ledere ledere? •Kan vi lære ledelse? •Er du en leder?

3 DEFINISJON AV LEDELSE •Mellompersonlig påvirkning •Utøvet i en situasjon •Gjennom kommunikasjonsprosessen •Rettet mot måloppnåelse

4 OPPGAVE Gruppa drøfter om og i hvilken grad dere observerte ledelse i praksisperiodene på sin skole. Vær konkret og lag nøkkelord for de områdene dere mener dere observerte ledelse på.

5 Definisjon av leder! •Ansvar •Myndighet

6 Hva bestemmer hvordan vi framstår som ledere? 1. Lederegenskaper 2. Lederstiler. 3. Omgivelsenes betydning – et sosiokulturelt perspektiv 4. Situasjonsbetinget ledelse

7 1. LEDEREGENSKAPER? •Machiavelli: (1469 – 1527): lederegenskaper! –To typer ledere: •Medfødt – den naturlige lederen •Den som må lære. –Når man lærer og mislykkes er det fordi man ikke er født leder!

8 OPPGAVE! •Har Machiavelli rett? Er ledelse medfødt?

9 Viktige egenskaper? •Sosialt interessert? •Utviklende •Lærevillig? •Informativ? Trekk ved suksessledere!

10 Viktige lederegenskaper! Sosialt interessert 123456 SjeldenOfte Utviklende 123456 SjeldenOfte Lærevillig 123456 SjeldenOfte Informativ 1 2 3 4 5 6 SjeldenOfte Vurdér deg selv. Hvor er du på skalaen?

11 2. LEDERSTILER •Måten å framstå på!

12 Systematisering A.Lederstiler med en dimensjon B.Lederstiler med to dimensjoner C.Lederstiler med tre dimensjoner

13 A) En dimensjon •Autoritær •Demokratisk •La-det-skure Eller •Opptatt av spesielle sider ved lederoppgaven: –mennesker eller oppgaver!

14 Utvidet stilgalleri med én dimensjon: •selgere •velmenende •diplomat •konsulterende •deltakende

15 B) TO DIMENSJONER •FOR EKSEMPEL: –Oppgaveorientering og menneskeorientering.

16 9.9-ledelse. Innsatsen skyldes at medarbeiderne er fullt engasjert. Gjensidig avhengighet som bygger på ”felles sak” fører til forhold preget av tillit og respekt. 5.5-ledelse. Tilfredsstillende ytelse kan oppnås ved at man avveier kravet om effektivitet mot behovet for et rimelig trivelighetsnivå 9.1-ledelse. Effektiv arbeidsinnsats skyldes at opplegget er slik at menneskelige reaksjoner får minimal mulighet for å forstyrre 1.9-ledelse. Omtanke og oppmerksomhet for medarbeidernes ønske om trivelige forhold fører til et vennlig klima og behagelig arbeidstempo 1.1- ledelse. Det er nok med et minimum av tiltak for å få arbeidet gjort og allikevel beholde medlemsskapet i organisasjonen 1234 5 67 89 1 2 3 4 5 6 7 8 9

17 OPPGAVE Undersøkelse blant 5000 norske ledere

18 3. Ledelse og sosiokulturell sammenheng. •Forskjellige epoker utløser forskjellige lederstiler/lederatferd. •1900 – 1930: fornuft – økonomi –Mennesket handler i egeninteresse –McGregor: X- og Y- syn. •1930 - 1950: sosiale forestillinger –Mennesket i arbeidssituasjonen er også et sosialt vesen –Viktig å bli godtatt av arbeidskamerater. •1950 – 1980: selvrealisering –Indre motivering

19 Lederstiler og sosiokulturell sammenheng •1900 – 1930: Autoritær: Lønn og kontroll •1930 – 1950: Mer medarbeiderorientert ledelse. Vekt på behov og følelser. •1950 – 1980: Medarbeiderorientert og delegerende. Jobbutforming. Delta i utforming.

20 C) TRE DIMENSJONER •Menneskelige relasjoner •Oppgaveløsning •Situasjonen

21 4. Situasjonsbetinget ledelse 1.Lederen a)Egenskaper b)Kunnskaper c)Motivasjon 2.Medarbei- dernes modenhet 3. Selve situasjonen eller oppgaven Lederens diagnose av situasjonen Leder- atferd Målopp- nåelse Situasjons Variabler Diagnose Handling Resultat

22 NÅ OG VIDERE FRAMOVER? 1.Ledere må håndtere at medarbeidere vil være mer kompetente enn dem selv på enkeltområder 2.Medarbeidere vil stille store krav til autonomi 3.Problemløsning i grupper 4.Forstå ledelse av gruppeprosesser og gruppedynamikk 5.Autoritet forankres mer i kompetanse og personlighet enn tittel.

23 NÅ OG VIDERE FRAMOVER? 6.Lederen må rettferdiggjøre sin posisjon ved å skape resultater. 7.Ledelse vil skje mer gjennom inspirasjon, resultatforventninger, veiledning og oppfølging enn gjennom instruksjon og inspeksjon. 8.Verdier blir et viktig ledelsesinstrument

24 OPPGAVE (forts.) •Arbeid videre med undersøkelsen i gruppe •Diskuter dere fram til en felles løsning.

25 Oppgave •Belbin (hvis tid).


Laste ned ppt "LEDELSE. Spørsmål om ledelse? •Hvorfor er det nødvendig med ledelse? •Er alle ledere ledere? •Kan vi lære ledelse? •Er du en leder?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google