Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Helse og sykdomsbegrepet Rolf Johansen April-2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Helse og sykdomsbegrepet Rolf Johansen April-2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Helse og sykdomsbegrepet Rolf Johansen April-2006

2 2 Hva er helse?  Negativ definisjon: ”Fravær av sykdom”  Positiv definisjon (WHO): ”En tilstand av komplett fysisk, psykisk og sosial velvære.  For folk flest har helse gjerne å gjøre med:  Fravær av sykdom  Styrke, svakhet og utmattelse  Funksjonsevne

3 3 Helse som en mengde som både øker og minker.

4 4 Forekomst av tuberkulose over tid

5 5 Helse og sosial ulikhet  Ulikheter i helse forekommer i alle stadier i livet.  Alle viktige dødsårsaker rammer fattige oftere enn velstående.  Kronisk sykdom forekommer oftere i mindre attraktive yrker.  Arbeidsledige og deres familier har dårligere fysisk og psykisk helse.

6 6 Endringer som har skjedd over tid

7 7 Medikalisering  Medikalisering vil si at man omgjør til medisinske problemer det som tidligere ble regnet som normale aspekter ved livet.  Eksempler:  Barnefødsler.  Aldring.  Uføretrygding av arbeidsledige.  Forebyggende behandling av ”friske” personer.  Adferdsvansker hos barn.

8 8 Sykerollen - ”Rettigheter og plikter” Rettigheter:Plikter:  Forventes ikke å oppfylle de normale forpliktelser.  Holdes ikke ansvarlig for sin egen sykdom.  Må ønske å bli frisk.  Må samarbeide med kvalifisert hjelp.

9 9 Vanlige folks oppfatninger om helse og sykdom  Kunnskap om hvordan vanlige folk tenker er viktig i kommunikasjon og informasjonsformidling.  Ikke bare en forenklet utgave av helsepersonells oppfatninger.  Kan ha sin egen logikk.

10 10 Vanlige folks oppfatninger om legemidler Positive oppfatninger:  Helbredende, mirakelmedisin, effektiv behandling, hjelpemidler. Negative oppfatninger:  Skadelige, farlige, uten effekt, alvorlige bivirkninger, avhengighetsskapende.

11 11 Hvordan oppleves det å være syk?  Kan påvirke muligheten for sosial aktivitet og samkvem med andre.  Kan påvirke ens selvbilde  Kan ha betydning for hvordan andre ser på en.

12 12 Følelser ved sykdom.  Frustrasjon  Angst  Sinne  Avhengighet  Skyld  Nedstemthet, depresjon  Tap av selvfølelse

13 13 Hvor mye tar helsevesenet seg av?

14 14 Å søke helsehjelp - som sosial prosess

15 15 Sykdomsadferd  Hvor tydelige symptomene er.  Hvor alvorlige symptomene oppfattes.  I hvilken grad symptomene påvirker familieliv, arbeid og sosiale aktiviteter  Hyppighet eller varighet av symptomer  Personens toleranseterskel  Kunnskap og tilgjengelig informasjon  Psykologiske faktorer (f. eks. benektelse av symptomer pga frykt for kreft)  Mer presserende behov som konkurrerer med sykdomstegn  Tilgjengelighet av behandling. (avstand, økonomisk kostnad, psykologiske barrierer) Faktorer som kan ha betydning for hvordan den enkelte reagerer ved sykdom:

16 16 Hvordan pasienter tenker og handler ved sykdom

17 17 Videre lesning:  Taylor & Harding, Pharmacy Practice, Kap. 7. The social context of health and illness.


Laste ned ppt "1 Helse og sykdomsbegrepet Rolf Johansen April-2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google