Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Chapter 17 Markeder med asymmetrisk informasjon Chapter 17Slide 2 Temaer i kapittel 17  Usikker kvalitet og “The market for Lemons”  Signalling  Moralsk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Chapter 17 Markeder med asymmetrisk informasjon Chapter 17Slide 2 Temaer i kapittel 17  Usikker kvalitet og “The market for Lemons”  Signalling  Moralsk."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Chapter 17 Markeder med asymmetrisk informasjon

3 Chapter 17Slide 2 Temaer i kapittel 17  Usikker kvalitet og “The market for Lemons”  Signalling  Moralsk hasard  Prinsipal agent problemet  Asymmetrisk informasjon i arbeidsmarkedet

4 Chapter 17Slide 3 The market for lemons  Med asymmetrisk informasjon menes at kjøper og selger har ulik informasjon om produktet, for eksempel kvaliteten  Bruktbilmarkedet - selger kjenner kvaliteten men ikke kjøperne  Dette kan gi adverse selection, hvor den uinformerte delen av markedet ender opp med å handle med de man ikke vil handle med  Anta at bruktbiler enten har høy eller lav kvalitet, men kjøpere vet ikke hvilke som er hva. Dette kalles ”hidden characteristics”

5 Chapter 17Slide 4 George Akerlof Wins Nobel Prize in Economics

6 Chapter 17Slide 5 The market for lemons  Anta at en bruktbil enten er god eller dårlig  I amerikansk terminologi er en god bruktbil en ”plum” og en dårlig en er en ”lemon”  Anta at tilbudet av bruktbiler er gitt, og at fordelingen mellom plums og lemons er 50/50  Anta at plums er verdt 10 000 både for kjøpere og selgere, mens lemons er verdt 5000  Markedsløsningen ville ikke blitt noe problem hvis både kjøpere og selgere har perfekt info

7 Chapter 17Slide 6 The market for lemons  Bare selgeren vet om bilen er en plum eller en lemon  Kjøperne vil ikke by 10 000 for en bil siden halvparten av bilene er lemons  Av samme grunn er det også urealistisk å by 5 000  Kjøper tilbyr forventet verdi (gjennomsnittlig pris, som er (10 000+5 000)/2 = 7 500  Det er for lite til at eierne av plums vil selge, men det er mer enn nok for eierne av lemons

8 The Lemons Problem PHPH PLPL QHQH QLQL SHSH SLSL DHDH DLDL 5,000 50,000 Markedet for biler med høy og lav kvalitet når både kjøper og selger kjenner produktene 10,000 DLDL DMDM DMDM 75,00025,000 Med asymmetrisk informasjon er det vanskelig for kjøpere å kjenne kvalitet. De reduserer sine forventninger om gjennom- snittlig kvalitet på brukte biler. Etterspørsel etter lav og høy kvalitet skifter til D M. D LM Økning i tilbudt kvantum av årlige biler Q l fører til reduserte forventninger og etterspørsel endres til D LM. Tilpasning endres inntil etterspørsel er D L.

9 Chapter 17Slide 8  Markedet for bruktbiler  Med asymmetrisk informasjon:  Dårlige produkter fortrenger gode produkter fra markedet.  Markedet frembringer ikke transaksjoner som øker nytten for begge.  For mange dårlige bruktbiler og for få gode omsettes. The Lemons Problem

10 Chapter 17Slide 9 Asymmetrisk informasjon  Skadeforsikring  Spørsmål  Kan forsikringsselskapene skille mellom høyrisiko og lavrisiko kunder?  Hvis ikke, vil bare høyrisikokunder kjøpe forsikring.  Adverse selection vil gjøre forsikring ulønnsomt Markedet for forsikring

11 Chapter 17Slide 10 Assymetrisk informasjon  Lånemarkedet  Asymmetrisk informasjon kan føre til at bare høyrisiko kunder vil søke om lån.  Spørsmål  Hvordan kan banker og andre finans institusjoner avhjelpe dette?

12 Chapter 17Slide 11 Signaling  Med signaling forstår vi hvordan selgere gir kjøpere signaler om kvaliteten på produktet i markeder med asymmetrisk informasjon  garantier mv  dividendebetalinger til aksjonærer  hvor hardt vil arbeidssøkende jobbe?

13 Chapter 17Slide 12 Signaling i arbeidsmarkedet  En enkel modell med signaling  Anta at vi har to grupper arbeidere:  Gruppe I: Lav produktivitet, AP & MP = 1  Gruppe II: Høy produktivitet, AP & MP = 2  Det er like mange arbeidere i hver gruppe, slik at AP for alle arbeidere er gjennomsnittlig 1,5

14 Chapter 17Slide 13 Signaling i arbeidsmarkedet  Anta videre at:  Bedriftens produkt selges i et konkurranse- utsatt marked til P = $10,000  En arbeider er gjennomsnittlig ansatt 10 år  Inntekt Gruppe I = $100,000 (10,000/år. x 10)  Inntekt Gruppe II = $200,000 (20,000/år. x 10)

15 Chapter 17Slide 14 Signaling i arbeidsmarkedet  Med perfekt informasjon  w = MRP  Gruppe I lønn = $10,000 pr. år  Gruppe II lønn = $20,000 pr. år  Med asymmetrisk informasjon  w = gjennomsnitt produktivitet  Gruppe I & II får begge lønn = $15,000

16 Chapter 17Slide 15 Signaling i arbeidsmarkedet  Man kan signalisere med utdanning for å redusere asymmetrisk informasjon  y = utdannings indeks (antall år med høyere utdanning)  C = utdanningskostnad pr. år  Gruppe I--C I (y) = $40,000y  Gruppe II--C II (y) = $20,000y

17 Chapter 17Slide 16 Signaling i arbeidsmarkedet  Signaling med utdanning:  Anta at utdanning ikke påvirker produktivitet  Beslutningsregel:  Utdanning på y* år eller mer signaliserer G II og lønn = $20,000  Utdanning mindre enn y* år signaliserer G I og lønn = $10,000

18 Signaling i arbeidsmarkedet Antall år utdanning Verdi av ut- danning 0 $100K Verdi av ut- danning Antall år utdanning 1234560123456 $200K $100K $200K Gruppe IGruppe II C I (y) = $40,000y Optimalt valg y for Gruppe I Hvor lang utdanning bør man ta? Beslutning om utdanning avhenger av cost/benefit B(y) y* B(y) = økning i lønn pga utdanning C II (y) = $20,000y Optimalt valg y for Gruppr II

19 Signaling Antall år utdanning Verdi av ut- danning 0 $100K Verdi av ut- danning Antall år utdanning 1234560123456 $200K $100K $200K C I (y) = $40,000y Optimalt valg y for Gruppe I I B(y) y* •Benefit = $100,000 •Cost •C I (y) = 40,000y •$100,000<$40,000y* •y* > 2.5 •Ikke velg utdanning C II (y) = $20,000y Optimalt valg y for Gruppr II •Benefit = $100,000 •Cost •C II (yO)= 20,000y •$100,000<$20,000y* •y* < 5 •Velg y*

20 Chapter 17Slide 19 Signaling  Cost/Benefit sammenligning  Beslutningsregelen virker dersom y* er mellom 2.5 og 5  Hvis y* = 4  Gruppe I velger ingen utdanning  Gruppe II velger utdanning lik y*  Regelen diskriminerer korrekt

21 Chapter 17Slide 20 Moral Hazard  Moral hazard (moralsk hasard) oppstår når atferd påvirkes av det faktum at man er forsikret  Kjører mer uvørent når man har kasko?  Er mindre forsiktig med bagasjen på reise fordi den er forsikret?  Røyker fordi andre betaler sykehus- regningen?

22 Chapter 17Slide 21 Moral Hazard  Hva er riktig forsikringspremie?  Bygget er verdt $100,000  Sannsynlighet for brann er 0.005 med kurs i brannsikring, som koster $50. Uten kurset er sannsynligheten for brann 0.01  Med brannsikring, er premie 0.005 x 100 000 = 500  Etter at forsikringen er tegnet, har ikke lenger eierne insentiver for å holde kurs  Sannsynligheten for brann øker til 0.01, og forventet erstatning er 0.01 x 100 000 = 1 000.

23 Chapter 17Slide 22 Prinsipal-Agent problemet  Agentforhold  En persons velferd avhenger av hva en annen person gjør  Agent  Personen som utfører handlingen  Prinsipalen  Personen som blir påvirket

24 Chapter 17Slide 23 Prinsipal-Agent problemet  Bedriftens eiere (aksjonærer) er prinsipaler  Arbeidere og ledere er agenter  Eiere har ofte ikke perfekt informasjon  Ansatte kan ofte forfølge egne mål som ikke er i eiernes interesse, som vekst, frynsegoder, diversifikasjon mv.

25 Chapter 17Slide 24 Prinsipal-Agent problemet  Insentiver i Prinsipal-agent situasjoner  Belønningssystemer må være slik at agent og prinsipal får felles mål - et eksempel  Inntekt avhenger av egen ytelse, men også av kvalitet på deler og arbeid.  Høye kontrollkostnader gjør det vanskelig å observere kvalitet på utført arbeid direkte

26 Chapter 17Slide 25 Inntekt fra å produsere klokker Lav innsats (a = 0)$10,000$20,000 Høy innsats (a = 1)$20,000$40,000 UheldigHeldig

27 Chapter 17Slide 26 Prinsipal-Agent problemet  Reparatørens mål er å maksimere lønn ut over “kostnad” eller ulyst ved å arbeide  Kostnad er 0 ved lav innsats, mens kostnaden er $10 000 ved høy innsats  w(R) = lønn basert på output eller inntekt

28 Chapter 17Slide 27 Prinsipal-Agent problemet  Hvilket lønnssystem skal velges?  w = 0; a = 0; R = $15,000  R = $10,000 eller $20,000, w = 0  R = $40,000; w = $24,000  R = $30,000; Profit = $18,000, nettolønn er $2,000

29 Chapter 17Slide 28 Effektivitetslønn  I et perfekt arbeidsmarked er det ingen ledighet og alle mottar markedslønn.  Slik er ikke virkeligheten, og det er ledighet I en rekke land  Reallønnen er høyere enn den som skal til for å klarere markedet.

30 Chapter 17Slide 29  “Latskap” på jobben “shirking” brukes til å forklare ledighet og ulike lønninger  Anta at markedene er konkurranseutsatte  Arbeidere kan jobbe eller slappe av  Sannsynligheten for å bli oppdaget og oppsagt ved å sove på jobben er liten Effektivitetslønn

31 Chapter 17Slide 30 Uten shirking er markededslønnen w * og det er fullsysselsetting L * Etterspørsel etter arbeidskraft w* L* SLSL Ledighet og effektivitetslønn Sysselsetting Lønn Lønn som sikrer innsats Lønn man må oppnå for at man ikke skal late seg. wewe LeLe Likevektslønn W e og L e arbeidere blir ansatt. Ledighet er L* - L e.

32 Chapter 17Slide 31 Effektivitetslønn hos Ford  Labour turnover var 380% i 1913 og 1000% i 1914  Gjennomsnittlig daglønn var $2 - $3, men Ford økte til $5  Produktivitet økte 51 %  Fravær ble halvert  Profitt økte fra $30 millioner i 1914 til $60 millioner i 1916.


Laste ned ppt "Chapter 17 Markeder med asymmetrisk informasjon Chapter 17Slide 2 Temaer i kapittel 17  Usikker kvalitet og “The market for Lemons”  Signalling  Moralsk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google