Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjennomføring av prosjekter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjennomføring av prosjekter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjennomføring av prosjekter
”Norske ledere er flinke til å lage planer, men husker ikke hvor de har lagt dem”. Del 4 Gjennomføring av prosjekter

2 Del 4 Gjennomføring av prosjekter
Aktuelle begreper Hovedaktiviteter Beslutningspunkter Milepæler Del 4 Gjennomføring av prosjekter

3 Del 4 Gjennomføring av prosjekter
Hovedaktiviteter Hovedaktiviteter er de sentrale og store arbeidsoppgaver som må utføres for å oppnå prosjektfasens mål En naturlig samling av aktiviteter/detaljer i prosjektet Detaljeringsgraden skal tidlig i prosjektfasen normalt være liten, men hovedaktivitetene må være beskrivende nok til å danne grunnlag for tids- og ressursestimering Del 4 Gjennomføring av prosjekter

4 Del 4 Gjennomføring av prosjekter
En milepæl er: En tilstand, dvs hva som skal oppnås, ikke hvordan det skal skje Et delmål på veien mot realisering av prosjektmålet En kontrollstasjon mellom start og sluttmål. De følger etter hverandre og angir en logisk sammenheng og rekkefølge Del 4 Gjennomføring av prosjekter

5 Del 4 Gjennomføring av prosjekter
Beslutningspunkt Et på forhånd fastsatt punkt i prosjektleder- prosessen hvor prosjektansvarlig fatter fundamentale beslutninger Her blir det lagt opp til en beslutning om: - å gå videre i henhold til plan - å avslutte prosjektet - å etterprøve før videreføring - å endre fremdrift, mål, ressurser, o.l. Del 4 Gjennomføring av prosjekter

6 Når skal det være beslutningspunkt?
Før start av ny fase Innen en fase avhengig av f.eks tids- forbruk, ressursbruk, finansieringskilde etc. Ved større avvik fra plan Som ledd i en ekstern kvalitetssikring Etter en beslutning fra prosjektansvarlig Del 4 Gjennomføring av prosjekter

7 Milepæler og beslutningspunkter
Milepæl: Måler fremdrift Beslutningspunkt: Basis for en uavhengig vurdering av hva skal skje videre Del 4 Gjennomføring av prosjekter

8 Del 4 Gjennomføring av prosjekter
Oppgave 2 Ta utgangspunkt i eget prosjekt - Del prosjektet inn i hovedaktiviteter - Lag en fremdriftsplan for hver aktivitet Vurder om det er naturlige beslutningspunkter i bedriftsprosjektet Fastsett milepæler Del 4 Gjennomføring av prosjekter


Laste ned ppt "Gjennomføring av prosjekter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google