Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Del 4 Gjennomføring av prosjekter ”Norske ledere er flinke til å lage planer, men husker ikke hvor de har lagt dem”. Gjennomføring av prosjekter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Del 4 Gjennomføring av prosjekter ”Norske ledere er flinke til å lage planer, men husker ikke hvor de har lagt dem”. Gjennomføring av prosjekter."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Del 4 Gjennomføring av prosjekter ”Norske ledere er flinke til å lage planer, men husker ikke hvor de har lagt dem”. Gjennomføring av prosjekter

3 Del 4 Gjennomføring av prosjekter •Hovedaktiviteter •Beslutningspunkter •Milepæler Aktuelle begreper

4 Del 4 Gjennomføring av prosjekter Hovedaktiviteter •Hovedaktiviteter er de sentrale og store arbeidsoppgaver som må utføres for å oppnå prosjektfasens mål •En naturlig samling av aktiviteter/detaljer i prosjektet •Detaljeringsgraden skal tidlig i prosjektfasen normalt være liten, men hovedaktivitetene må være beskrivende nok til å danne grunnlag for tids- og ressursestimering

5 Del 4 Gjennomføring av prosjekter En milepæl er: •En tilstand, dvs hva som skal oppnås, ikke hvordan det skal skje •Et delmål på veien mot realisering av prosjektmålet •En kontrollstasjon mellom start og sluttmål. De følger etter hverandre og angir en logisk sammenheng og rekkefølge

6 Del 4 Gjennomføring av prosjekter Beslutningspunkt Et på forhånd fastsatt punkt i prosjektleder- prosessen hvor prosjektansvarlig fatter fundamentale beslutninger Her blir det lagt opp til en beslutning om: - å gå videre i henhold til plan - å avslutte prosjektet - å etterprøve før videreføring - å endre fremdrift, mål, ressurser, o.l.

7 Del 4 Gjennomføring av prosjekter Når skal det være beslutningspunkt? •Før start av ny fase •Innen en fase avhengig av f.eks tids- forbruk, ressursbruk, finansieringskilde etc. •Ved større avvik fra plan •Som ledd i en ekstern kvalitetssikring •Etter en beslutning fra prosjektansvarlig

8 Del 4 Gjennomføring av prosjekter Milepæler og beslutningspunkter •Milepæl: Måler fremdrift •Beslutningspunkt: Basis for en uavhengig vurdering av hva skal skje videre

9 Del 4 Gjennomføring av prosjekter Oppgave 2 • Ta utgangspunkt i eget prosjekt - Del prosjektet inn i hovedaktiviteter - Lag en fremdriftsplan for hver aktivitet • Vurder om det er naturlige beslutningspunkter i bedriftsprosjektet • Fastsett milepæler


Laste ned ppt "Del 4 Gjennomføring av prosjekter ”Norske ledere er flinke til å lage planer, men husker ikke hvor de har lagt dem”. Gjennomføring av prosjekter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google