Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppsummering september 2013 – januar 2014 kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp 8 plasser ved Drammen helsehus, oppstart 2. september 2013 Fra oppstart.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppsummering september 2013 – januar 2014 kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp 8 plasser ved Drammen helsehus, oppstart 2. september 2013 Fra oppstart."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppsummering september 2013 – januar 2014 kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp 8 plasser ved Drammen helsehus, oppstart 2. september 2013 Fra oppstart til og med januar 2014: 64 innleggelser, 182 liggedøgn Gjennomsnittlig liggetid på snaue 3 døgn 1 plass ved Legevakta i Drammensregionen IKS, oppstart september 2013 Fra oppstart og ut 2013: 160 pasienter fra samtlige kommuner innom sengene beregnet på døgnplasser for øyeblikkelig hjelp – Legevakten har foreløpig ikke god nok statistikk Gjennomsnittlig liggetid under 1 døgn, de fleste ligger bare noen timer. Nasjonalt generelt lav dekning ved oppstart av kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp. Det har gått for kort tid til at man kan trekke noen konklusjoner ifht hvordan ordningen kommer til å fungere ifht intensjonen i samhandlingsreformen. 04.02.2014Kommuneoverlege Madli Indseth1

2 Statistikk ø-hjelp Drammen Helsehus per ultimo januar 2014 Pasienter innlagt fra: Legevakt29 Fastlege15 Akuttmottak (sykehus)13 Uspesifisert7 04.02.20142Kommuneoverlege Madli Indseth

3 Pasienter ble utskrevet til: Sykehus 8 Sykehjem, langtid 2 Hjem uten tjenester 9 Død 0 Videre korttidsopphold 13 Hjem med hjemmetjenester 27 Legevakt 0 Statistikk ø-hjelp Drammen Helsehus per ultimo januar 2014 04.02.20143Kommuneoverlege Madli Indseth

4 Pasientstrøm for pasienter som legges inn ved døgnplasser for ØH ved Drammen helsehus 04.02.2014Kommuneoverlege Madli Indseth Drammen Sykehus Kommunal institusjon Hjem Evt. med hjemme- tjenester Hjem Evt. med hjemme- tjenester Innleggende lege (Fastlege / Legevakt / Akuttmottak) Innleggende lege (Fastlege / Legevakt / Akuttmottak) Drammen Sykehus ØH døgnplasser Legevakt ØH døgnplasser Legevakt ØH døgnplasser Drammen helsehus ØH døgnplasser Drammen helsehus 4


Laste ned ppt "Oppsummering september 2013 – januar 2014 kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp 8 plasser ved Drammen helsehus, oppstart 2. september 2013 Fra oppstart."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google