Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdomstrinn i utvikling Ole Johansen Utviklingsveileder Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, Hammerfest, Hasvik, Loppa og Alta.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdomstrinn i utvikling Ole Johansen Utviklingsveileder Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, Hammerfest, Hasvik, Loppa og Alta."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdomstrinn i utvikling Ole Johansen Utviklingsveileder Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, Hammerfest, Hasvik, Loppa og Alta

2 Bakgrunn for satsingen St.Meld 22 (Motivasjon-Mestring-Muligheter) Meldingen konkluderte med at elever på ungdomstrinnet må få økt motivasjon for styrket læring og bedre læringsresultater Meldingens satsingsområder er * God opplæring og godt læringsmiljø gjennom bedre klasseledelse * Bedre opplæring i regning og lesing * Valgfag/praktiske fag

3 For hvem • Ungdomsskoler • trinns skoler • Kommuner kan ha alle skoler med

4 Mål for satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» Opplæringen skal bli *Mer praktisk og variert *Mer motiverende, utfordrende og relevant for elevene Opplæringen skal bedre elevenes grunnleggende ferdigheter i regning, lesing og skriving i alle fag

5 Andre mål for satsingen • Større grad av skolebasert kompetanseutvikling/ organisasjonslæring • Større grad av kollektivt orienterte skoler • Større grad av jobbing i lærende nettverk • Økt kontakt og samarbeid med høgskole/ universitet

6 Skolebasert kompetanseutvikling (SKU) Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.

7 SKU-modellen

8 Pedagogiske ressurser

9

10

11 • UiT, Det arktiske universitet • Ressurslærere

12 Organisering

13 • Aktører som er med: Skoleeiere Universiteter, høgskoler Nasjonale sentre, andre fagmiljøer Skoler Foreldre Ressurslærere Utviklings- veiledere

14 Roller

15 RSK • RSK styret er referansegruppe for Ungdomstrinn i utvikling

16 Skoleeier • Skoleeier eier utviklingsarbeidet • Skoleeier må forankre prosjektet i planverk, økonomisk, politisk, osv. • Skoleeier skal koordinere skolenes utviklingsarbeid og eventuelt samarbeid med PPT eller andre • Involvere partene lokalt gjennom medbestemmelse etter hovedavtalen

17 Skoleleder • Forankre mål og prosesser i personalet • Å initiere og lede pedagogisk utviklingsarbeid, herunder arbeidet med å utvikle skolen som lærende organisasjon • Etablere gode arenaer for kompetanse- og erfaringsdeling på og mellom skoler • Å legge til rette for at planer blir lagt og iverksatt • Delta i eventuelle nettverk for skoleledere

18 Ressurslærere -Ressurslærere skal støtte lærere i arbeidet med å gjøre undervisningen mer praktisk, variert og relevant -Individ/lærer -Team/gruppe -Personale -Nettverk

19 Utviklingsveileder Tilbud, ikke et påbud Skal bidra til og være koordinerende støttespiller Samarbeide med skoler, men ikke inn i skoler Samarbeide med UH sektor, men ikke tråkke i deres bed

20 UH sektor • UH skal på oppdrag fra og i samråd med skoleeier/ skoler gi: -Faglig støtte -Tilrettelegge for faglig refleksjon om videre utvikling av praksis -Analysere utviklingsbehov -Bidrag til organisasjonsutvikling som bidrar til at SKU videreføres • UH er ikke driver

21 Ungdomstrinn i utvikling, RSK Vest- Finnmark

22 • Nasjonalt prosjekt fra høst 2013 til desember 2017 • Nasjonal pilot høst 2012 til desember 2013 RSK Vest-Finnmark - Fjordtun, august 2013 til desember Alta kommune (6 skoler) august 2014 til desember Loppa, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp og Breilia august 2015 til desember Alta kristne grunnskole (AKG) ?

23 Eksterne ressurser • Kr ,- per ungdomsskole • Kr , er lønn til ressurslærer • Kr , er driftsmidler • Ressurslærer skoleres av Udir. i inntil seks dager • UH sektor i seks halve dager i løpet av 1,5 år (tre semestre)

24 Planer RSK Vest-Finnmark • 24. april RSKs ledersamling • 4. september Knut Roald, Organisasjonslæring • oktober Læringsdagene • Fast tema på ledersamlinger og læringsdager frem til 2017

25 Skoleeiers utfordringer -Implementering • Kartlegging og planlegging • Forankring • Ståstedsanalyse • Fagforeninger -Satsingsområder • Få personalet med • Kunnskapsbasert -Tidsbruk/spissing -Nettverk -Ressurslærere -PPT -Økonomi -Ting tar tid

26 Oppsummering

27

28 Mestring Lyst til å lære Varierete arbeidsformerPraktiske arbeidsformer SkrivingLesingRegningKlasseledelse Vurdering for læringOrganisasjonslæring

29


Laste ned ppt "Ungdomstrinn i utvikling Ole Johansen Utviklingsveileder Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, Hammerfest, Hasvik, Loppa og Alta."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google