Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenestestedets navn VELKOMMEN TIL NETTVERKSAMLING Hvordan sammen bli bedre - enn hver for oss ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenestestedets navn VELKOMMEN TIL NETTVERKSAMLING Hvordan sammen bli bedre - enn hver for oss ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenestestedets navn VELKOMMEN TIL NETTVERKSAMLING Hvordan sammen bli bedre - enn hver for oss ?

2 Tjenestestedets navn Program Mål for dagen: Utvikle nettverket og dele kunnskap og kompetanse Kl. 10.00 Velkommen v/ Evelyn Jakobsen, leder i styringsgruppen Innledning v/ Prosjektleder Berit Skjerve Utvikling av nettverket, prosess v/ Hege Fossum, Utviklingsavdelingen Kl. 11.30 Lunsj Kl. 12.30 – 14.15 Å leve godt i eget hjem med demens. v/Bjørg Landmark, Utviklingssenter for hjemmetjenester i Buskerud Heidi Kleven, spesialsykepleier/mastergrad i klinisk helsearbeid, - Drammen kommunes tilnærming til forebyggende og helsefremmende arbeid til eldre, 75 år og over. KL.14.30 Pasientrettighetsloven kap.4 A - et opplæringstiltak v/Kari Os, USH, Lørenskog kommune KL. 15.15 Oppsummering og slutt

3 Tjenestestedets navn Fra undervisningshjemmetjenester til utviklingssenter for hjemmetjenester •”Utvikling gjennom kunnskap” Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester – en nasjonal satsing. Overordnet strategi 2011-2015 •Hensikt, visjon, mål og føringer •To utviklingssentre i hvert fylke •Pådriverrolle •Ny nasjonal nettside •Evalueres 2015

4 Tjenestestedets navn Utvikling gjennom kunnskap •Visjonen uttrykker et ideal for dagens og fremtidens pleie og omsorgstjenester i kontinuerlig for bedring og utvikling, tjenester der ansatte reflekterer over praksis og omdanner konkrete praktiske erfaringer til kunnskap

5 Tjenestestedets navn Mål for det enkelte USHT Pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i eget fylke

6 Tjenestestedets navn Delmål: 1.Pådriver for fag- og tjenesteutvikling: I 2015 har kommunene tilgang på kunnskap fra utviklingsprosjekter i pleie- og omsorgstjenesten innen lokale og nasjonale satsningsområder 2. Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter: I 2015 har kommunene tilgang på modeller for praksistilbud i sykehjem og hjemmetjenester 3. Pådriver for Kompetanseutvikling hos ansatte I 2015 har kommunene tilgang på modeller for kompetanseutvikling hos de ulike grupper av ansatte i sykehjem og hjemmetjenester. 4. Tilrettelegging for forskning og utvikling I 2015 har utviklingssentrene tilrettelagt og bidratt til forskning og utvikling innen helse-og omsorgstjenester

7 Tjenestestedets navn Nasjonale føringer

8 Tjenestestedets navn Felles nasjonal nettside: www.undervisningssykehjem.no www.baerum.kommune.no/uht

9 Tjenestestedets navn Nettverk for hjemmetjenestene i Akershus Etablert 28.09.2010 •Sammen blir vi bedre enn hver for oss. •Målsetting: Utnytte hverandres kompetanse og lære av hverandres erfaring. •Arbeidsgruppe: Kari Camilla A. Vigdal Asker, Ellen Kroken Asker, Anine Tertland Lørenskog, Kari Kongshavn og Berit Skjerve Bærum

10 Tjenestestedets navn Hva har vi erfart? •Kontaktpersoner i kommunene: Lørenskog: Liv Tveito Rælingen: Lasse Fure, Eva Thoresen Skedsmo: Karianne Amlie Nes: Heidi Snoen Glomsås Enebakk: Åshild Hjelle Asker: Camilla Aurtande Vigdal Aurskog Høland: Kakki Balterud Sneen, Elisabeth Fagerstrand, Gro Nadden. Ås: Kristine Østby •Funksjonen •Arbeidsgruppen. •Hvordan organisere dette videre?

11 Tjenestestedets navn Hva har vi erfart? •Tre nettverkssamlinger: •2010: 28.9 oppstart nettverk – Etikk og Kunnskapstorg 25.11 Læringsarena 2011: 31.03 Under planlegging: Fagdag før ferien 9.juni. •Fagtema: •Kartlegging av pågående- avsluttede fagutviklingsprosjekter eller fagutviklingsarbeid i kommunene. •Hvilket system bør vi ha for å dele kunnskap?

12 Tjenestestedets navn


Laste ned ppt "Tjenestestedets navn VELKOMMEN TIL NETTVERKSAMLING Hvordan sammen bli bedre - enn hver for oss ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google