Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedundervisningssykehjemmet for Helseregion sør www.undervisningssykehjem.no Songdalen kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedundervisningssykehjemmet for Helseregion sør www.undervisningssykehjem.no Songdalen kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedundervisningssykehjemmet for Helseregion sør www.undervisningssykehjem.no Songdalen kommune

2 Undervisningssykehjemmet i Helseregion sør Songdalen kommune Fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Samarbeidspartnere USH Hvert USH har styringsråd med representant fra hovedsamarbeidparter: • høgskole/universitet • HF • FM

3 Mål med omsorgssatsingen - Pådriver for fag- og tjenesteutvikling - Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte - Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter - Tilrettelegger for forskning Hovedundervisningssykehjemmet for Helseregion sør Songdalen kommune Fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

4 Satsingsområder i Vest Agder • Interkommunale nettverk • Lederutvikling/samhandlingsreformen • Lindrende behandling og omsorg • Demens/psykisk helse hos eldre • Rehabilitering/aktiv omsorg • Samarbeid med frivillige • IKT Hovedundervisningssykehjemmet for Helseregion sør Songdalen kommune Fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

5 Spredning av satsingen • HovedUSH i hver region etter nasjonalt geriatri prosjekt • Songdalen hovedUSH nasjonal pilot med satsing innen hele omsorgskjeden • Undervisningssykehjem i alle fylker • Senter for omsorgsforskning i alle regioner • Undervisningshjemmetjenester i alle fylkene • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester fra 2011, alle likestilt i hvert fylke, ny strategi Hovedundervisningssykehjemmet for Helseregion sør Songdalen kommune Fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

6 Senter for omsorgsforskning i hver region Mål- styrke praksisnær forskning, i betydningen kommuneorientert, innen omsorgsfeltet Satsingsområde region sør - Eldre og langvarig sykes helse og levevilkår - Demensomsorg - Psykisk helse - Palliativ omsorg - IKT - omsorg - Aktiv omsorg – frivillighet - Rekruttering og kompetanseutvikling - Styring, ledelse, organisering og samhandling Hovedundervisningssykehjemmet for Helseregion sør Songdalen kommune Fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

7 Utfordringer Samhandlingsreformen Aftenposten 04.11.2010 Hovedundervisningssykehjemmet for Helseregion sør Songdalen kommune Fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene ” Før lå pasientene tre uker på sykehus til utredning. Vi må i langt større grad sende spesialistene som skal utrede og gi behandling ut til folk, sier Larsen. For 30 år siden var det 24 000 sykehussenger i Norge. Nå er tallet 13 000. Det skal ytterligere reduseres, tror Larsen. Isteden vil nye behandlingstilbud og sengeenheter etableres i kommunen, ikke minst i kjølvannet av samhandlingsreformen som overfører viktige helseoppgaver til kommunene”. Bjørn Inge Larsen

8 Intravenøs væskebehandling kompetanseutvikling og - deling • Prosjektgründer Lisbeth Østby, 2008- HF Telemark • Spredning i eget fylke • Videre spredning i region sør gjennom Undervisningssykehjem • Kompetanseutviklingsprosjekt har medført endret praksis i kommunene i region sør gjennom red. sykehusinnleggelse • Godt eksempel på samspill mellom1. og 2. linjetjenesten

9 Videreføring i eget forskningsprosjekt fra 2009 Hovedundervisningssykehjemmet for Helseregion sør Songdalen kommune Fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene • Mål: redusere antall sykehusinnleggelser og antall liggedøgn for de som har behov for intravenøs væske og antibiotikabehandling • USH Vestfold - Sandefjord • 30 sykehjem i Vestfold deltar • Prosjektleder professor i allmennmedisin, UiO Morten Lindbæk • Støttet av bl.a. Helsedialog, Helse Sør/Øst, Antibiotikasentret for primærmedisin, Høgskolen i Vestfold og Sykehuset i Vestfold

10 Fokus i 3iv prosjektet IntraVenøs Ved Infeksjon I Vestfold • Opplæring ansatte sykehjem, sykehjemsleger og legevaktsleger • Beslutningsavklaring • Etisk refleksjon, samarbeid med seksjon for medisinsk etikk UiO • LEON prinsippet • Unngå unødvendige sykehusinnleggelser

11 Samarbeids- og utviklingserfaringer -1.og 2. linjetjenesten om bl.a. veiledning - Styringsråd med representant fra HF og Universitet - Interkommunale fagnettverk med representant fra HF og universitet. Spiller på brukererfaringer. - Felles prosjekt kommune og HF - Fleksible fagpersoner i HF kommer til kommunen ved behov for veiledning, opplæring - Gjensidig hospitering HF - Samarbeid i planprosesser - Stillingsressurs inn i regionalt LMS Hovedundervisningssykehjemmet for Helseregion sør Songdalen kommune Fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

12 Undervisningssykehjemmet i Helseregion sør Songdalen kommune Fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Utvikling av gode samarbeidsmodeller • Behov for strukturelle rammebetingelser i form av forankring og personellressurser • Ullevolprosjektet • Samhandling om felles behandlingslinjer fra hjem til hjem med arbeidsfordeling inkludert pasientopplæring/lærings- og mestringstiltak eks. pedagogikk, helsepsykologi og brukermedvirkning • Spesialkompetanse og breddekompetanse • Felles kompetansehevingsprogram. Eksempel 30 st.p. rehabilitering og samarbeid med UiA om utvikling av fagplaner til ulike utdanninger

13  Rep. - Songdalen (USH) - Kristiansand -Vennesla - Søgne - Mandal - Marnardal -Audnedal - Lindesnes - Kvinesdal -Lyngdal - Farsund - Flekkefjord - Hægebostad - Åseral - Sirdal - Kvadraturen Nord - Kvadraturen Sør - Kvadraturen Øst - Nedre Lund - Randesund - Strai - Strømme -Tveit -Valhalla -Ytre Vågsbygd - Indre Vågsbygd - Grim - Kongsgård Nettverk for ressurssykepleiere i Kristiansand kommune Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Helse Sør/øst Lindrende team ved Sørlandet Sykehus HF, Flekkefjord Lindrende team ved Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand Hovedundervisningssykehjemmet for Helseregion sør Fagnettverk i regi av Undervisningssykehjem Interkommunalt fagnettverk lindrende behandling og omsorg i Vest-Agder Fysioterapeut, lege, prest, praksiskonsulent / repr. lindrende team SSK

14 Muligheter videre ved å spille på lag - Bedre utnyttelse Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester gir for samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten - Forbedre kommunenes bestillerkompetanse - Få felles møtearena for gjensidig kompetanseutveksling - HF mer kunnskap om kommunetjenestene - Ambulante tjenester mer ut i kommunene - Videre samarbeid om gode utdanningsløp Hovedundervisningssykehjemmet for Helseregion sør Songdalen kommune Fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

15


Laste ned ppt "Hovedundervisningssykehjemmet for Helseregion sør www.undervisningssykehjem.no Songdalen kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google