Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionale sentra for omsorgsforskning Kunnskapsutvikling, kunnskapsforvaltning og kunnskapsformidling med kommunenes pleie- og omsorgstjeneste som målgruppe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionale sentra for omsorgsforskning Kunnskapsutvikling, kunnskapsforvaltning og kunnskapsformidling med kommunenes pleie- og omsorgstjeneste som målgruppe."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionale sentra for omsorgsforskning Kunnskapsutvikling, kunnskapsforvaltning og kunnskapsformidling med kommunenes pleie- og omsorgstjeneste som målgruppe. Per Gunnar Disch 09.04.14

2 Hvor kom ideen fra? Jo, Ideen kom fra:Første senter etablert i 2005 – Professor Tor Inge Romøren – ble leder her 2

3 Bakgrunn – for etablering 3 HOD – tok opp tråden I forbindelse med Stortingsmelding nr. 25 (2005-2006) (”Omsorgsmeldinga”) lanserte HOD en plan for å etablere fem regionale FoU-sentra for omsorgsforskning.

4 Formålet med omsorgsforskningssentra Sentrene ”skal styrke den praksisnære omsorgsforskningen i et nært samspill med kommunesektoren, både om innholdet i forskningen og finansieringen”, St.meld. nr 25 (2005-2006) og i dette samarbeide tett med undervisningssykehjemmene og undervisningshjemmetjenester i regionen. I. Kunnskapsutvikling II. Kunnskapsformidling III. Kunnskapsforvaltning 4

5 Etablering ble utlyst av NFR – på oppdrag av HOD. I 2008 var fem sentre på plass ved høgskoler og universiteter med helsefaglig profesjonsutdanning 5

6 Nord-Norge Midt-Norge Østlandet Sør Vest

7 «Nye» aktører ble etablert for å styrke FOU-aktiviteten i den kommunale omsorgstjenesten. • Etablering av fem sentra for omsorgsforskning • Etablering av 20 enheter: Utviklingssenter for sykehjem (inkludert USH for sykehjemstjenester til samisk befolkning • Etablering av 19 enheter (året etter): Utviklingssenter for hjemmetjenester. En viktig forutsetning her – tett samarbeid mellom disse aktørene I tillegg skal både sentra for omsorgsforskning og USHT samarbeide med regionale høgskoler 7

8 Finansiering • Alle får en grunnbevilgning fra NFR på 1.mill. • Alle får en pott tilsvarende om lag 500.000 fra Helsedir som skal anvendes opp mot forskningsfaglig bistand til USHT - regionalt • Alle vertsinstitusjonene går inn med en egenandel – varierer. • Eksternfinansiert virksomhet – oppdrag - kommunesektoren, Fylkesmannen, NFR, HOD, KS, Helsedir. osv. 8

9 Men – hva driver vi egentlig med – får vi til noe • Egen publikasjonsserie • Vi publiserer i nasjonale og internasjonale tidsskrift • Vi utgir senterblad • Felles nettside: WWW.omsorgsforskning.no og de enkelte sentra har sin nettside. WWW.omsorgsforskning.no • Vi arrangerer regionale konferanser • Vi har stipendiater fordelt på sentrene • Vi underviser og foredrar • Vi har en god portefølge med vitenskapelig produksjon 9

10 Øvrig lokalt, regionalt og nasjonalt nettverksarbeid Aktiv deltakelse i ulike medier Seminarer og fagdager/workshop’s Utstrakt nasjonalt samarbeid og begynner også å få et relativt omfattende internasjonalt nettverk og FOU- samarbeid Tett samarbeid gjennom oppdrag og rådgivning med kommuner og utviklingssentre 10

11 • Omsorgsbibliotek under utvikling! • Sentrene for omsorgsforskning har fått i oppgave å være et dokumentasjonssenter for forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter. Vi arbeider nå med utvikling av Omsorgsbiblioteket. • Omsorgsbiblioteket vil samle dokumentasjon fra innovasjonsprosjekter i kommunene innenfor en rekke aktuelle tema. Det vil også samle litteratur knyttet til utvikling i omsorgssektoren. Resultater fra følgeforskning på aktuelle områder vil også bli presentert. Utvikling av et tidsskrift innen omsorgsforskning  Målgruppe: Kommunenes helse- og omsorgstjeneste (administrasjon og ansatte), forskningsmiljøer, offentlige myndigheter samt studenter innenfor helse- og omsorgsfagene  Bidragsytere: forskningsmiljøer (NOVA, Rokkan, Fafo, SINTEF, SOF, NIBR, UH-sektoren), Kunnskapssenteret, fylkesmennene, ledere i pleie- og omsorgssektoren, USHT, Omsorgsbiblioteket, informasjonsavd. SOF 11

12 Vi håper på et videre godt samarbeid med våre vertsinstitusjoner og de nærliggende regionale høgskoler • Gjennom både undervisning og prosjektsamarbeid. 12

13 Nest sist – vil jeg reklamere for: Ny forskningshåndbok for kommunene! Nyttig for kommunene – nyttig for ansatte nyttig for studenter Sentrene for omsorgsforskning har utarbeidet en håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning i helse- og omsorgstjenesten. 13

14 Takk for oppmerksomheten Forankringskonferanse 200814


Laste ned ppt "Regionale sentra for omsorgsforskning Kunnskapsutvikling, kunnskapsforvaltning og kunnskapsformidling med kommunenes pleie- og omsorgstjeneste som målgruppe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google