Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å innarbeide sykehusapotekets aktiviteter i behandlingsprosessen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å innarbeide sykehusapotekets aktiviteter i behandlingsprosessen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å innarbeide sykehusapotekets aktiviteter i behandlingsprosessen.
Anne Midtbust Sykehusapoteket i Levanger SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE - På lag med deg for helsa di -

2 Å innarbeide sykehusapotekets aktiviteter i behandlingsprosessen.
Sykehusapoteket i Trondheim Å innarbeide sykehusapotekets aktiviteter i behandlingsprosessen. Hensikt : Bedre forholdene knyttet til legemidler med overføring av pasienter fra sykehuset til kommunehelsetjenesten. Bedre informasjon om legemidler til pasienter som skal skrives ut. Redusere utgifter til transport. SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE - På lag med deg for helsa di -

3 UTFORDRINGEN Fra å være et av mange apotek i NT
Mottak Diagnostikk Behandling og pleie Utskriving Transport Stjørdal Frosta Levanger Magneten Verdal Sykehusapoteket Le Inderøy Leksvik Steinkjer Grong Nærøy Rørvik Sykehusapoteket NA Namsos Pasient til sykehuset Pasienten fått medisin , utstyr og informasjon Til å være en del av behandlingsprosessen i HNT Mottak Diagnostikk Behandling og pleie Legemidler og utstyr og informasjon Utskriving Transport Pasient til sykehuset Pasienten fått medisin , utstyr og informasjon SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE - På lag med deg for helsa di -

4 Kulturelle utfordringer
Å få en ny fagperson på egen arena. Å ha mot til å gå inn på en ny arena. SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE - På lag med deg for helsa di -

5 Praktiske utfordringer
Få prosessen med utskriving til å starte sånn at det blir tid til sykehusapotekets aktiviteter før pasienten drar fra sykehuset. Gi farmasøyt tilgang til informasjon. Finne praktiske løsninger på den enkelte avdeling og på sykehusapoteket. SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE - På lag med deg for helsa di -

6 Hvor er vi i dag 1,5 år etter at vi åpnet sykehusapoteket?
Vi jobber på hjerte og ortopedi 5 dager pr. uke. Alle pasienter som skrives ut får med seg nye legemidler og legemiddelkort. Vi har etablert en ny måte å arbeide på, men det er fortsatt mange mulige forbedringer for å gjøre den mer effektiv. SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE - På lag med deg for helsa di -

7 SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE
- På lag med deg for helsa di -

8 Erfaringer Generelt lite tanke for hva som skal skje etter utskriving.
Legen har fokus på legemidler for ”sine diagnoser”, lite på helheten. For farmasøyten er det ingen dag uten problemstillinger knyttet til legemiddelbehandlingen : - indikasjon - formuleringer - dosering - avvik mellom innkomstnotat og kurve - ” avglemte ” legemidler - seponering - interaksjoner Grunnlagsinformasjonen er for dårlig! SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE - På lag med deg for helsa di -

9 Bedre forholdene knyttet til legemidler ved overføring av pasienter fra sykehuset til kommunehelsetjenesten Fokusgruppe for å avdekke kommunehelsetjenestens behov. Eget legemiddelkort for pasienter som skal overføres til kommunehelsetjenesten i hht. ønskene. Pasienten har med seg nye legemidler. Prøvd å legge dosetter for 1 uke for å lette overgangen, men valgt å slutte med det. Vi har fått tilbakemelding fra avdelingen om klart færre telefoner etter overføring. Invitert kommunehelsetjenesten til ny fokusgruppe uten å ha fått respons. SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE - På lag med deg for helsa di -

10 Bedre informasjon om legemidler til pasienter som skal skrives ut.
Legemiddelkortet Unngår usikkerhet knyttet til generisk bytte. Informerer ved utlevering Standardinformasjon Farmasøyt har et mye bedre grunnlag for å svare på spørsmål pga. bedre tilgang til informasjon. SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE - På lag med deg for helsa di -

11 Sykehusapoteket i Trondheim
Nye utfordringer Målinger for å legge til rette for eventuell forskning. Grunnlagsinformasjonen som ikke er rett. Forbedre flyt i prosessen. Prioritere utskrevne pasienter når etterspørselen i publikumslokalene øker. Finansiering SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE - På lag med deg for helsa di -


Laste ned ppt "Å innarbeide sykehusapotekets aktiviteter i behandlingsprosessen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google