Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomistyring Kjell Magne Baksaas, Øystein Hansen og Trond Winther Gyldendal Akademisk Produktvalg © Gyldendal Akademisk Innholdet i dette dokumentet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomistyring Kjell Magne Baksaas, Øystein Hansen og Trond Winther Gyldendal Akademisk Produktvalg © Gyldendal Akademisk Innholdet i dette dokumentet."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Økonomistyring Kjell Magne Baksaas, Øystein Hansen og Trond Winther Gyldendal Akademisk Produktvalg © Gyldendal Akademisk Innholdet i dette dokumentet er kun til bruk i undervisning knyttet til læreboka. All annen bruk må avtales med forlaget.

3 Produktvalg:  Valg av det (de) produkt(ene) som gir bedriften størst dekningsbidrag. Er det mangel (knapphet) på en eller flere produksjonsfaktorer som for eksempel arbeidskraft, maskintimer, råvarer eller kapital kan man ikke produsere den mengde man ønsker. Vi må prioritere hvor vi skal benytte resursene.  Den vanligste knappe faktoren vil likevel være mengden markedet vil ta i mot til gitt pris.

4 Grunnleggende bedriftsøkonomi Vi skal ta en kortsiktig beslutning Ved en kortsiktig beslutning blir målet å tjene mest mulig penger Faste kostnader er virkelig faste på kort sikt Målet blir derfor å oppnå høyest mulig totalt dekningsbidrag Hvordan skal vi til en hver tid utnytte en begrenset ressurs slik at vi oppnår høyest mulig totalt dekningsbidrag?

5 Eksempel:  En bedrift produserer produktene A, B og C. All produksjon skjer med en maskinpark som sist måned (mars) gikk med full kapasitetsutnyttelse dvs. maskintimer er den knappe faktor  Vi har følgende opplysninger om produksjonen forrige måned:

6 Produksjon i mars Prod. AProd. BProd. C Antall prod. enh.300021001800 Mask. tid per enhet 30 min40 min80 min

7 Prod. AProd. B Prod. C Pris per enhet509070 Materialer per enhet203025 Lønn per enhet1530 Andre variable enh. kostn. 720- Sum var. enh. kostnad 428055 DB per enhet81015 Faste totale kostnader = 50 000 per måned

8 Med utgangspunkt i tallmaterialet skal vi finne: 1. Resultatet av nåværende produksjons-sammensetning 2. Rangere produktene etter forbruk av den knappe faktoren og finne den optimale produksjonssammensetningen 3. Beregne resultatet av den optimale produktsammensetningen.

9 1- Hva er resultatet med dagens produksjons- sammensetning

10  Kan dekningsbidraget (og dermed resultatet) forbedres? Ja, dersom man bruker hele kapasiteten på det produktet som gir størst DB per knapp faktor (i dette tilfellet er knapp faktor maskintimer) Dekningsbidrag per enhet Forbruk av den knappe faktoren Formel:

11 Dekningsbidrag per enhet Forbruk av den knappe faktoren Formel: 8,- 30 Produkt A:= 0,27 10,- 40 Produkt B:= 0,25 15,- 80 Produkt C:= 0,19 Mest lønnsomt. Bruker all kapasitet på produkt A 2 – Rangering av produkter:

12  Hvor mange enheter kan vi produsere av det mest lønnsomme produktet? Produkt A trenger 30 minutter i maskinen. Spørsmålet blir da hvor mange maskintimer vi har til rådighet? Med utgangspunkt i produksjonen i mars finner vi følgende maksimale produksjonskapasitet (forutsetter 100 % kapasitetsutnyttelse i mars): 3 – Beregning av optimalt resultat:

13 318 000 min 30 min Maksimal produksjon av A: = 10 600 enheter forbruk A Kapasitet

14 Vi ser at dekningsbidraget forventes økt med 12 800 ved omlegging av produksjonen. Siden faste kostnader ikke påvirkes av omleggingen vil resultatøkningen tilsvare økningen i DB. Er det likevel noe som taler i mot en omlegging av produksjonen?

15 Problemstilling 1:  Forutsett at bedriften maksimalt får solgt 5000 enheter av hvert av bedriftens produkter. (De kan dermed ikke selge 10 600 enheter av A). Forutsett fortsatt knapphet på timer i maskinparken. Beregn optimal produktsammensetning og resultat under disse forutsetningene.

16 Problemstilling 2: I.Ranger produktene dersom arbeidskraft er den knappe faktoren II.Ranger produktene dersom materialtilgang er den knappe faktoren III.Ranger produktene dersom omsetningen er den knappe faktoren IV.Ranger produktene dersom tilgang til kapital er den knappe faktoren


Laste ned ppt "Økonomistyring Kjell Magne Baksaas, Øystein Hansen og Trond Winther Gyldendal Akademisk Produktvalg © Gyldendal Akademisk Innholdet i dette dokumentet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google