Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Bedriftens kostnader Kostnader klassifiseres på en rekke forskjellige måter. En av de viktigste er hvordan de reagerer på aktivitetsnivået Faste kostnader.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Bedriftens kostnader Kostnader klassifiseres på en rekke forskjellige måter. En av de viktigste er hvordan de reagerer på aktivitetsnivået Faste kostnader."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Bedriftens kostnader Kostnader klassifiseres på en rekke forskjellige måter. En av de viktigste er hvordan de reagerer på aktivitetsnivået Faste kostnader Variable kostnader

2 2 Variable kostnader tar utgangspunkt i kostnaden pr. enhet og sum variable kostnader er kostnaden per enhet x mengden VK = VEK x Mengden uttrykker bedriftens aktivitetsnivå aktivitetsnivået kan være antall produserte enheter, antall varer solgt, antall senger utleiet, etc.

3 3 Faste kostnader Faste kostnader er konstante innenfor et gitt kapasitetsintervall summen av de faste kostnader er de samme uansett hva aktivitetsnivået er innenfor kapa- sitetsintervallet De faste kostnadene pr. enhet synker med økende aktivitetsnivå FEK = FK X

4 4 Proporsjonal variabel kostnad Kostnad øker i samme takt som produksjonsvolumet 40.000 20.000 20001 Mengde Kr 20 12000 Mengde Kr VEK

5 5 Underproporsjonal variabel kostnad Kostnad øker i lavere takt enn produksjonsvolumet 20001 Mengde Kr VK Underproporsjonalt variabel totalkostnad 20001 Mengde Kr VEK Underproporsjonalt variabel enhetskostnad

6 6 Overproporsjonal variabel kostnad Kostnad øker raskere enn produksjonsvolumet 20001 Mengde Kr VK Overproporsjonalt variabel totalkostnad 20001 Mengde Kr VEK Overproporsjonalt variabel enhetskostnad

7 7 Generell kostnadsutvikling i forhold til produksjonsvolumet Område 1Område 2Område 3 VK X

8 8 Faste kostnader Bedriften har totale faste kostnader per måned på kr 450 000 i kapasitetstrinnet 0 - 1 000 stk. bord pr. måned. kr 450 000 0250500750 Bord Faste kostnader pr måned 1 000

9 9 Faste enhetskostnader Illustrerer vi de faste enhetskostnadene grafisk får vi en hyperbel FK x Antall bord FEK kr 1800 900 600 450 250500750 1.000 0

10 10 Sprangvise faste kostnader Faste kostnader karakteriseres ved at de endrer seg i sprang med aktiviteten og at de er faste mellom sprangene 900 000 700 000 450 000 01 0002 0003 000 FK kr. Antall bord

11 11 Sprangvise enhetskostnader Etter en kapasitetsutvidelse er en høyere kapasitets- utnyttelse helt nødvendig for å oppnå lavere FEK enn tidligere 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0100020003000 FEK kr Antall bord

12 12 Er lønn en fast eller variabel kostnad? Administrasjonslønn = Fast kostnad Produksjonslønn defineres i økonomistyringssammenheng som variabel lønn og det er riktig på mellomlang og lang sikt

13 13 Produksjonens variabilitet på kort sikt påvirkes av  Bedriftens krav til kvalifikasjoner Om bedriften er arbeidskraftsorientert eller maskinorientert Permisjonsreglenes strenghet Tariffavtaler

14 14 Hvilke av disse kostnadsartene er faste og hvilke er variable? Flere av dem kan være begge deler. Avgjør også hvilke kriterier vi kan bruke for å fordele fast og variabel del. Feriepenger Elektrisk kraft Husleie Fyringsolje Renhold Råmaterialer Produksjonslønn  Sosiale kostnader Administrasjonslønn Pantegjeldsrenter Avskrivninger

15 15 Direkte kostnader Kostnadsarter som er av vesentlig størrelse og som kan knyttes direkte til produktet Direkte materialer Direkte lønn De direkte kostnader er pr. definisjon variable kostnader

16 16 Indirekte kostnader Indirekte kostnader er alle de andre kostnadene i tilvirkningsavdelingene som ikke kan knyttes direkte til produktet eller er uvesentlige i størrelse Indirekte materialkostnader Indirekte lønnskostnader Indirekte kostnader omfatter både variable og faste kostnader


Laste ned ppt "1 Bedriftens kostnader Kostnader klassifiseres på en rekke forskjellige måter. En av de viktigste er hvordan de reagerer på aktivitetsnivået Faste kostnader."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google