Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bedriftens kostnader Kostnader klassifiseres på en rekke forskjellige måter. En av de viktigste er hvordan de reagerer på aktivitetsnivået Faste kostnader.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bedriftens kostnader Kostnader klassifiseres på en rekke forskjellige måter. En av de viktigste er hvordan de reagerer på aktivitetsnivået Faste kostnader."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bedriftens kostnader Kostnader klassifiseres på en rekke forskjellige måter. En av de viktigste er hvordan de reagerer på aktivitetsnivået Faste kostnader Variable kostnader

2 Variable kostnader Variable kostnader tar utgangspunkt i kostnaden pr. enhet og sum variable kostnader er kostnaden per enhet x mengden VK = VEK • x Mengden uttrykker bedriftens aktivitetsnivå aktivitetsnivået kan være antall produserte enheter, antall varer solgt, antall senger utleiet, etc.

3 Faste kostnader Faste kostnader er konstante innenfor et gitt kapasitetsintervall summen av de faste kostnader er de samme uansett hva aktivitetsnivået er innenfor kapa-sitetsintervallet De faste kostnadene pr. enhet synker med økende aktivitetsnivå FEK = FK X

4 Proporsjonal variabel kostnad
Kostnad øker i samme takt som produksjonsvolumet 40.000 2 0.000 000 1 Mengde Kr 2 1 000 Mengde Kr VEK

5 Underproporsjonal variabel kostnad
Kostnad øker i lavere takt enn produksjonsvolumet Underproporsjonalt Kr Kr Underproporsjonalt variabel totalkostnad variabel enhetskostnad VK VEK Mengde Mengde 1 000 2 000 1 000 2 000

6 Overproporsjonal variabel kostnad
Kostnad øker raskere enn produksjonsvolumet Kr Overproporsjonalt Kr Overproporsjonalt variabel totalkostnad variabel enhetskostnad VK VEK Mengde Mengde 1 000 2 000 1 000 2 000

7 Generell kostnadsutvikling i forhold til produksjonsvolumet
VK Område 1 Område 2 Område 3 X

8 Faste kostnader Bedriften har totale faste kostnader per måned på kr i kapasitetstrinnet stk. bord pr. måned. Faste kostnader pr måned kr 250 500 750 1 000 Bord

9 Faste enhetskostnader
Illustrerer vi de faste enhetskostnadene grafisk får vi en hyperbel FEK kr 1800 FK x 900 600 450 1.000 250 500 750 Antall bord

10 Sprangvise faste kostnader
Faste kostnader karakteriseres ved at de endrer seg i sprang med aktiviteten og at de er faste mellom sprangene FK kr. 1 000 2 000 3 000 Antall bord

11 Sprangvise enhetskostnader
1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 2000 3000 FEK kr Antall bord Etter en kapasitetsutvidelse er en høyere kapasitets-utnyttelse helt nødvendig for å oppnå lavere FEK enn tidligere

12 Er lønn en fast eller variabel kostnad?
Administrasjonslønn = Fast kostnad Produksjonslønn defineres i økonomistyringssammenheng som variabel lønn og det er riktig på mellomlang og lang sikt

13 Produksjonens variabilitet på kort sikt påvirkes av
Bedriftens krav til kvalifikasjoner Om bedriften er arbeidskraftsorientert eller maskinorientert Permisjonsreglenes strenghet Tariffavtaler

14 Hvilke av disse kostnadsartene er faste og hvilke er variable?
Flere av dem kan være begge deler. Avgjør også hvilke kriterier vi kan bruke for å fordele fast og variabel del. Råmaterialer Produksjonslønn Sosiale kostnader Administrasjonslønn Pantegjeldsrenter Avskrivninger Feriepenger Elektrisk kraft Husleie Fyringsolje Renhold

15 Direkte kostnader Kostnadsarter som er av vesentlig størrelse og som kan knyttes direkte til produktet Direkte materialer Direkte lønn De direkte kostnader er pr. definisjon variable kostnader

16 Indirekte kostnader Indirekte kostnader er alle de andre kostnadene i tilvirkningsavdelingene som ikke kan knyttes direkte til produktet eller er uvesentlige i størrelse Indirekte materialkostnader Indirekte lønnskostnader Indirekte kostnader omfatter både variable og faste kostnader


Laste ned ppt "Bedriftens kostnader Kostnader klassifiseres på en rekke forskjellige måter. En av de viktigste er hvordan de reagerer på aktivitetsnivået Faste kostnader."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google