Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning i mikroøkonomi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning i mikroøkonomi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning i mikroøkonomi.
Kapittel 9

2 Forelesning i mikroøkonomi.

3 Forelesning i mikroøkonomi.
Forutsetninger fullkommen konkurranse (1). 1. I markedet omsettes et privat gode uten eksterne virkninger (f.eks. forurensninger). 2. Det er et stort antall av både tilbydere og etterspørrere, og ingen av dem er store i forhold til markedet. Denne forutsetningen sikrer at ingen av markedsdeltakerne er så store at de kan påvirke prisene. 3. Produsentene i et marked fremstiller identiske produkter, og for konsumentene er det likegyldig hvem de kjøper godet av.

4 Forelesning i mikroøkonomi.
Forutsetninger fullkommen konkurranse (2). 4. Økonomisk rasjonell atferd. I dette ligger at produsentene ønsker å gjøre fortjenesten størst mulig, mens konsumentene ønsker å oppnå størst mulig totalnytte. 5. Alle markedsdeltakere har full kjennskap til priser og andre forhold som har betydning for hvordan de oppfører seg i markedet. 6. Prisen i markedet blir bestemt i et samspill mellom tilbydere og etterspørrere. 7. Markedsdeltakerne kan fritt og uten spesielle kostnader gå inn og ut av markedet.

5 Forelesning i mikroøkonomi.
Fullkommen konkurranse, både i streng og i svak forstand, innebærer at indifferensens lov gjelder, dvs. at det i markedet gjelder én og bare én pris på godet.

6 Forelesning i mikroøkonomi.

7 Forelesning i mikroøkonomi.
Sammenhengen mellom effektiv ressursutnytting og velferd er åpenbar: Ønsker et samfunn å få størst mulig velferd ut av de ressursene det disponerer må samtidig ressursene utnyttes samfunnsøkonomisk effektivt.

8 Forelesning i mikroøkonomi.
Den marginale betalingsvilligheten for et gode kan defineres som det konsumenten ut fra sine nyttevurderinger maksimalt er villig til å betale for én ekstra enhet av et gode. Den marginale betalingsvilligheten er en god indikator på grensenytten til en konsument ved konsum av en ekstra enhet av godet.

9 Forelesning i mikroøkonomi.
Den samlede betalingsvilligheten for en bestemt mengde av et gode kan defineres som summen av de marginale betalingsvillighetene for hver enkelt enhet av godet. Den samlede betalingsvilligheten er en god indikator på den nytten som konsumenten har ved konsum av en bestemt mengde av godet.

10 Forelesning i mikroøkonomi.

11 Forelesning i mikroøkonomi.
Konsumentoverskuddet ved å konsumere en bestemt mengde av et gode kan nå defineres som samlet betalingsvillighet minus det konsumenten faktisk må betale for denne mengden av godet.

12 Forelesning i mikroøkonomi.
En konsument som ønsker å maksimere egen velferd, skal fortsette å kjøpe en ekstra enhet av godet inntil prisen er identisk med marginal betalingsvillighet.

13 Forelesning i mikroøkonomi.
Generelt vil konsumentoverskuddet til alle konsumentene være identisk med arealet mellom markedsetterspørselskurven og prisen på godet.

14 Forelesning i mikroøkonomi.

15 Forelesning i mikroøkonomi.
Produsentoverskudd kan definere som den inntekten produsenten får for et gode, minus alternativkostnadene ved å produsere den samme mengden.

16 Forelesning i mikroøkonomi.
En produsent som ønsker å maksimere sitt produsentoverskudd, vil tilby så mange enheter av godet at de marginale alternativkostnadene for det siste kiloet med oppdrettslaks er akkurat lik prisen på godet.

17 Forelesning i mikroøkonomi.
Generelt vil produsentoverskuddet til alle produsentene være identisk med arealet mellom markedstilbudskurven og prisen på godet.

18 Forelesning i mikroøkonomi.

19 Forelesning i mikroøkonomi.
Kriteriet for maksimalt samfunnsøkonomisk overskudd, og dermed også kriteriet for effektiv ressursbruk i samfunnet, er at marginal betalingsvillighet ved produksjon av en ekstra enhet av godet skal være lik de marginale alternativkostnadene ved å produsere denne enheten.

20 Forelesning i mikroøkonomi.

21 Forelesning i mikroøkonomi.

22 Forelesning i mikroøkonomi.


Laste ned ppt "Forelesning i mikroøkonomi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google