Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Formålet med produktkalkyler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Formålet med produktkalkyler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Formålet med produktkalkyler
Hva koster produktet, tjenesten, ordren? (Kostnadsbæreren) Utgangspunkt for: Fastsettelse av pris Gir salgsprisen full kostnadsdekning og ønsket fortjeneste? (Kostnadsbasert prisfastsettelse) Lønnsomhetsvurderinger Lagervurderinger og resultatberegninger Egne notater: __________________________________________________

2 For- og etterkalkyler Forkalkyler Etterkalkyler
Formålet er å beregne hva et produkt eller en ordre forventes å koste før tilbud gis eller produksjon settes i gang Etterkalkyler Formålet er å vise hva som virkelig skjedde Egne notater: __________________________________________________

3 Divisjonskalkulasjon
Alle kostnader betraktes som direkte i forhold til produksjonsmengden, dvs. i forhold til antall produkter produsert eller antall timer fakturert i en gitt periode Enhetskostnader = Egne notater: __________________________________________________ Totale kostnader Total produksjonsmengde

4 Tilleggskalkyle- selvkost
Direkte materialer VK Direkte lønn VK Indirekte tilvirkningskostnader VK + FK = Tilvirkningskost Salgskostnader (indirekte/direkte) VK + FK Administrasjonskostnader (indirekte) VK + FK = Selvkost + Fortjeneste = Salgspris Egne notater: __________________________________________________

5 Fordeling av kostnader
De fleste industribedrifter tilvirker mange ulike produkter (=kostnadsbærer) av ulik foredlingsgrad De direkte kostnader kan relativt enkelt knyttes til kostnadsbæreren De indirekte kostnadene er felleskostnader og må fordeles på de enkelte kostnadsbærere med hjelp av tilleggssatser Egne notater: __________________________________________________

6 Tilleggskalkulasjon- bidrag
Direkte materialer (VK) Direkte lønn (VK) Indirekte var. tilvirkningskostn. (VK) = Tilvirkningsmerkost (VK) Variable salgs- og adm.kostnader (VK) = Salgsmerkost (Totale var kostn.) (VK) + Dekningsbidrag = Salgspris Egne notater: __________________________________________________

7 Oppgave En entrepenørbedrift får en forespørsel fra en kunde om å lage en tunnel et sted på Vestlandet. Tunnelen er relativ liten og enkel, og bedriften har ledig kapasitet. Kunden har avsatt kr 50 millioner for denne tunnelen. Bedriften beregner en selvkost for jobben på kr 60 millioner, og en salgsmerkost på 45 millioner. Bør bedriften si ja til forespørselen med en ”prislapp” på kr 50 millioner? Egne notater: __________________________________________________

8 Resultatregnskapet etter bidragsmetoden
Egne notater: __________________________________________________


Laste ned ppt "Formålet med produktkalkyler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google