Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Formålet med produktkalkyler Hva koster produktet, tjenesten, ordren? (Kostnadsbæreren) Utgangspunkt for: Fastsettelse av pris –Gir salgsprisen full kostnadsdekning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Formålet med produktkalkyler Hva koster produktet, tjenesten, ordren? (Kostnadsbæreren) Utgangspunkt for: Fastsettelse av pris –Gir salgsprisen full kostnadsdekning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Formålet med produktkalkyler Hva koster produktet, tjenesten, ordren? (Kostnadsbæreren) Utgangspunkt for: Fastsettelse av pris –Gir salgsprisen full kostnadsdekning og ønsket fortjeneste? (Kostnadsbasert prisfastsettelse) Lønnsomhetsvurderinger Lagervurderinger og resultatberegninger

2 For- og etterkalkyler Forkalkyler –Formålet er å beregne hva et produkt eller en ordre forventes å koste før tilbud gis eller produksjon settes i gang Etterkalkyler –Formålet er å vise hva som virkelig skjedde

3 Divisjonskalkulasjon Alle kostnader betraktes som direkte i forhold til produksjonsmengden, –dvs. i forhold til antall produkter produsert eller antall timer fakturert i en gitt periode Enhetskostnader = Totale kostnader Total produksjonsmengde

4 Tilleggskalkyle- selvkost Direkte materialerVK Direkte lønnVK Indirekte tilvirkningskostnader VK + FK = Tilvirkningskost Salgskostnader (indirekte/direkte)VK + FK Administrasjonskostnader (indirekte) VK + FK = Selvkost + Fortjeneste = Salgspris

5 Fordeling av kostnader De fleste industribedrifter tilvirker mange ulike produkter (=kostnadsbærer) av ulik foredlingsgrad De direkte kostnader kan relativt enkelt knyttes til kostnadsbæreren De indirekte kostnadene er felleskostnader og må fordeles på de enkelte kostnadsbærere med hjelp av tilleggssatser

6 Tilleggskalkulasjon- bidrag Direkte materialer(VK) Direkte lønn(VK) Indirekte var. tilvirkningskostn.(VK) = Tilvirkningsmerkost(VK) Variable salgs- og adm.kostnader(VK) = Salgsmerkost (Totale var kostn.)(VK) + Dekningsbidrag = Salgspris

7 Oppgave En entrepenørbedrift får en forespørsel fra en kunde om å lage en tunnel et sted på Vestlandet. Tunnelen er relativ liten og enkel, og bedriften har ledig kapasitet. Kunden har avsatt kr 50 millioner for denne tunnelen. Bedriften beregner en selvkost for jobben på kr 60 millioner, og en salgsmerkost på 45 millioner. Bør bedriften si ja til forespørselen med en ”prislapp” på kr 50 millioner?

8 Resultatregnskapet etter bidragsmetoden


Laste ned ppt "Formålet med produktkalkyler Hva koster produktet, tjenesten, ordren? (Kostnadsbæreren) Utgangspunkt for: Fastsettelse av pris –Gir salgsprisen full kostnadsdekning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google