Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning i mikroøkonomi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning i mikroøkonomi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning i mikroøkonomi.
Forelesning i mikroøkonomi Kapittel 3

2 Forelesning i mikroøkonomi.
Etterspørselen etter et gode viser hvor mye konsumentene ønsker å kjøpe av godet til ulike priser på godet når alle andre priser, inntekten og preferansene holdes konstante.

3 Forelesning i mikroøkonomi.

4 Forelesning i mikroøkonomi.

5 Forelesning i mikroøkonomi.
Tilbudet av et gode viser hvor mye produsentene ønsker å tilby av godet til ulike priser på godet, når alle ressurspriser og teknologiske og organisatoriske faktorer holdes konstante.

6 Forelesning i mikroøkonomi.

7 Forelesning i mikroøkonomi.

8 Forelesning i mikroøkonomi.
Vi kan definere markedslikevekt som en tilstand hvor tilbyderne er villige til å tilby nøyaktig samme mengde som etterspørrerne er villige til å etterspørre.

9 Forelesning i mikroøkonomi.

10 Forelesning i mikroøkonomi.
Vi kan definere etterspørselsoverskudd som en markedssituasjon hvor konsumentene til en gitt pris er villige til å etterspørre en større mengde av godet enn det tilbyderne er villige til å tilby.

11 Forelesning i mikroøkonomi.
Vi kan derfor definere tilbudsoverskudd som en markedssituasjon hvor produsentene som tilbyr godet til gitte priser, er villige til å tilby en større mengde av godet enn det etterspørrerne er villige til å etterspørre.

12 Forelesning i mikroøkonomi.
Den korte siden er den delen av tilbudet eller etterspørselen som ligger nærmest prisaksen, Det er alltid den korte siden som bestemmer omsatt kvantum i markedet.

13 Forelesning i mikroøkonomi
Følgende markedsmekanisme settes i gang i en situasjon med etterspørselsoverskudd. Det er for det første alltid den korte siden, dvs den siden som ligger nærmest prisaksen som bestemmer omsatt kvantum. I dette tilfellet er det tilbudet. Tilbyderne vil til angitt pris få omsatt nøyaktig det kvantum som produseres. Tilbyderne har dermed ingen grunn til å ville endre situasjonen. Etterspørrerne derimot vil i denne situasjon være villig til å øke prisen for å skaffe seg godet. Tilbyderne på sin side oppdager at de kan sette opp prisen, øke produksjon og likevel selge alt. Det er derfor mekanismer på gang både på tilbuds og etterspørselsiden som klart bidrar til å øke prisen på godet.

14 Samfunnsøkonomi mikro
Følgende markedsmekanisme settes i gang i en situasjon Med tilbudsoverskudd. Det er igjen den korte siden, dvs den siden som ligger nærmest prisaksen, som bestemmer omsatt kvantum. I dette tilfellet er det etterspørselen. Etterspørrerne vil til angitt pris få kjøpt nøyaktig det kvantum som de ønsker å kjøpe. Etterspørrerne har dermed ingen grunn til å endre situasjonen. Tilbyderne derimot vil i denne situasjonen være villig til å redusere prisen for å få solgt godet pga. bl.a. høye lagerkostnader. Etterspørrerne på sin side oppdager at de kan få kjøpt alt de ønsker selv om prisen reduseres. Det er derfor igjen en dobbelmekanisme på gang både på tilbuds og etterspørselsiden som denne gangen klart bidrar til å redusere prisen på godet.

15 Forelesning i mikroøkonomi.

16 Forelesning i mikroøkonomi.
Elastisiteten er et mål på hvor følsom etterspørsel og tilbud er for endring i prisen på godet. Dersom tilbudskurva er bratt (slakk) sier vi at tilbudet er uelastisk (elastisk). Dersom etterspørselskurva er bratt (slakk) sier vi at etterspørselen er uelastisk (elastisk).

17 Forelesning i mikroøkonomi.

18 Forelesning i mikroøkonomi.

19 Forelesning i mikroøkonomi.
Dersom etterspørselen er uelastisk, vil høyreskift i tilbudet medføre stor reduksjon i pris og liten økning i mengde. Dersom etterspørselen derimot er elastisk, vil høyreskift i tilbudet medføre liten reduksjon i pris og stor økning i mengde. Det motsatte vil gjelde ved venstreskift i tilbudet.

20 Forelesning i mikroøkonomi.

21 Forelesning i mikroøkonomi.

22 Forelesning i mikroøkonomi.
Dersom tilbudet er uelastisk, vil høyreskift i etterspørselen medføre stor økning i pris og liten økning i mengde. Dersom tilbudet derimot er elastisk, vil høyreskift i etterspørselen medføre liten økning i pris og stor økning i mengde. Det motsatte vil gjelde ved venstreskift i etterspørselen.

23 Forelesning i mikroøkonomi.

24 Forelesning i mikroøkonomi.

25 Forelesning i mikroøkonomi.
Mens mengdeendringene er større er prisendringene mindre på kort sikt sammenlignet med lang  

26 Forelesning i mikroøkonomi.

27 Forelesning i mikroøkonomi.

28 Forelesning i mikroøkonomi.


Laste ned ppt "Forelesning i mikroøkonomi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google