Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Formålet med produktkalkyler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Formålet med produktkalkyler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Formålet med produktkalkyler
Hva koster produktet, tjenesten, ordren? (Kostnadsbæreren) Utgangspunkt for: Fastsettelse av pris Gir salgsprisen full kostnadsdekning og ønsket fortjeneste? (Kostnadsbasert prisfastsettelse) Lønnsomhetsvurderinger Lagervurderinger og resultatberegninger Budsjetter Egne notater: __________________________________________________ ©aasbø

2 For- og etterkalkyler Forkalkyler Etterkalkyler
Formålet er å beregne hva et produkt (tjeneste) eller en ordre forventes å koste før tilbud gis eller produksjon settes i gang Etterkalkyler Formålet er å vise hva som virkelig skjedde Egne notater: __________________________________________________ ©aasbø

3 Hovedprinsipper Selvkost- og bidrag gjelder for alle metodene
Kalkyler basert på virkelige kostnader De indirekte kostnader innkalkuleres med tilleggssatser utregnet på basis av virkelige kostnader Kalkyler basert på normalkostnader Anslåtte direkte kostnader i forkalkylene Virkelige direkte kostnader i etterkalkylene Forhåndsberegnede tilleggssatser brukes på begge Dekningsdifferanser oppstår Totale innkalkulerte minus virkelige (realiserte) indirekte kostnader Kan brukes ved ordreproduksjon og prosessproduksjon ©aasbø

4 Hovedprinsipper Kalkyler basert på standardkost
Standarder for direkte kostnader Standard materialmengder, priser, timesats og tider Forhåndsberegnede tilleggssatser Grundig analyse av differansen mellom hva vi burde ha brukt og realisert Opererer ikke med for- og etterkalkyler Fokus på standardkalkylen Hovedbruk: Prosessorientert virksomhet ABC (AktivitetsBasertCalkulasjon) Lik normal- eller standardkost for direkte kostnader Indirekte kostnader baseres på produktets forbruk av ulike aktiviteter Gjør flere kostnader variable i forhold til tradisjonelle metoder Kan brukes både i ordre- og prosessproduksjon ©aasbø

5 Divisjonskalkulasjon
Alle kostnader betraktes som direkte i forhold til produksjonsmengden, dvs. i forhold til antall produkter produsert eller antall timer fakturert i en gitt periode Enhetskostnader = Egne notater: __________________________________________________ Totale kostnader Total produksjonsmengde ©aasbø

6 Ekvivalenskalkulasjon
Spesialvariant av divisjonskalkulasjon Samme råstoff og samme produksjonsprosess Eks: kobberrør i ulike dimensjoner Eks: bakeri som produserer loff, bagetter og rundstykker basert på i hovedsak samme deigblanding Eks: barchelorstudenter og masterstudenter ©aasbø

7 Tilleggskalkyle- selvkost
Direkte materialer VK Direkte lønn VK Indirekte tilvirkningskostnader VK + FK = Tilvirkningskost Salgskostnader (indirekte/direkte) VK + FK Administrasjonskostnader (indirekte) VK + FK = Selvkost + Fortjeneste = Salgspris Egne notater: __________________________________________________ ©aasbø

8 Fordeling av kostnader
De fleste industribedrifter tilvirker mange ulike produkter (=kostnadsbærer) av ulik foredlingsgrad De direkte kostnader kan relativt enkelt knyttes til kostnadsbæreren De indirekte kostnadene er felleskostnader og må fordeles på de enkelte kostnadsbærere med hjelp av tilleggssatser Egne notater: __________________________________________________ ©aasbø

9 Tilleggskalkulasjon- bidrag
Direkte materialer (VK) Direkte lønn (VK) Indirekte var. tilvirkningskostn. (VK) = Tilvirkningsmerkost (VK) Variable salgs- og adm.kostnader (VK) = Salgsmerkost (Totale var kostn.) (VK) + Dekningsbidrag = Salgspris Egne notater: __________________________________________________ ©aasbø

10 Oppgave En entrepenørbedrift får en forespørsel fra en kunde om å lage en tunnel et sted på Vestlandet. Tunnelen er relativ liten og enkel, og bedriften har ledig kapasitet. Kunden har avsatt kr 50 millioner for denne tunnelen. Bedriften beregner en selvkost for jobben på kr 60 millioner, og en salgsmerkost på 45 millioner. Bør bedriften si ja til forespørselen med en ”prislapp” på kr 50 millioner? Egne notater: __________________________________________________ ©aasbø

11 Resultatregnskapet etter bidragsmetoden
Egne notater: __________________________________________________ ©aasbø

12 Kalkulasjonsmetoder i handelsbedriften
Viktige styringsparametre i handelsbedriften bruttofortjenesten (salgspris - varekostnad) (helst i %) avanse lagerstørrelser varenes omsetningshastighet salgsinntekt per lønnskrone salgsinntekt per m2 Normalt ett tillegg som plusses på inntakskosten (kalkulasjonsgrunnlaget) forskjellig for ulike varegrupper Egne notater: __________________________________________________ ©aasbø

13 Avansen: Bruttofortjenesten :
Det kronebeløp eller prosentsats som plusses på varens inntakskost for å få kalkulert salgspris, ekskl. mva. Bruttofortjenesten : Differansen mellom salgspris ekskl. mva og inntakskost i kroner eller prosent Bruttofortjenesten (eller avansen) forteller hva man sitter igjen med for å dekke indirekte kostnader og fortjeneste Kalkylefaktor Et tall som ganget med inntakskost gir utsalgspris direkte Egne notater: __________________________________________________ ©aasbø

14 Eksempel på kalkyle for et håndverktøy i jernvarebransjen:
Egne notater: __________________________________________________ ©aasbø

15 Bruttofortjeneste og dekningsbidrag
Salgsinntekter - Varekostnader (VK) = Bruttofortjeneste - Andre variable kostnader (VK) = Dekningsbidrag - Faste kostnader (FK) = Resultat Egne notater: __________________________________________________ Når vil bruttofortjeneste være lik dekningsbidrag? ©aasbø

16 Kalkulasjon i tjenesteyting
Eksempler Ingeniørkontorer Tannleger (også produksjon!) Arkitektkontorer Revisor- og regnskapskontorer Advokatkontorer Kursvirksomhet Sykehus Lite eller ingen materialer involvert Ingen ferdigvarer på lager Kan ha ”oppdrag i arbeid” (ikke avsluttet) Forkalkyler og etterkalkyler er aktuelt Timekostnad og timepris står sentralt Må fange opp alle kostnader i tillegg til fortjeneste ©aasbø


Laste ned ppt "Formålet med produktkalkyler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google