Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Lønnsomhetsanalyser  Mål: Resultatmaksimering på lang sikt  Nødvendig: Kortperiodisk riktig resultatmåling  Gode driftsregnskaper gir styringsinformasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Lønnsomhetsanalyser  Mål: Resultatmaksimering på lang sikt  Nødvendig: Kortperiodisk riktig resultatmåling  Gode driftsregnskaper gir styringsinformasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Lønnsomhetsanalyser  Mål: Resultatmaksimering på lang sikt  Nødvendig: Kortperiodisk riktig resultatmåling  Gode driftsregnskaper gir styringsinformasjon  Utgangspunkt: Knapphet på ressurser  Må utnyttes best mulig  Krever: God økonomisk styring  Forutsetning: God organisasjonsstruktur

2 2 Fremveksten av det divisjonaliserte foretak  Norsk industri var etter krigen karakterisert ved spesialisering og funksjonsorganisering:  I 60-årene kom betydelige strukturendringer blant annet gjennom diversifisering (flere forretningsområder) og fusjoner  Begrensede vekstmuligheter i de tradisjonelle virksomhetsområder  Ønske om risikospredning grunnet økt konkurranse mot slutten av 50-årene

3 3 Divisjoner  I perioden 1965-1975 innførte mange norske virksomheter en divisjonalisert organisasjonsform: Adm.dir. Div. A Kontormøbler Innkjøp Økonomi Prod. Salg Div. B Panelovner

4 4 Divisjoner  Hovedformål:  Få klart fram hvilke virksomhetsområder foretaket taper eller tjener på  Entydig ansvarsplassering for økonomiske resultater  Inndeling:  Etter produktgrupper  vanlig i industri og skipsfart  Etter kundegrupper  vanlig innen bank og forsikring  Etter geografiske områder  vanlig i flernasjonale selskaper

5 5 Nye krav til styring  Funksjonsorganisasjonen:  Lønnsomhetsansvar hos adm. dir.  Divisjonsorganisasjonen:  Desentralisert styringsform  Konsekvens:  Stor overføring av beslutningsmyndighet fra adm. dir. til divisjonsledelsen

6 6 Ansvarsenheter  En organisatorisk enhet i bedriften med myndighet til og ansvar for å gjennomføre og følge opp definerte planer og oppgaver  Medfører: Desentralisert påvirkningsmuligheter på inntekter og kostnader  Typer:  Overskuddssenter med fullt lønnsomhetsansvar  Kostnadssenter med mål om kostnadseffektivitet  Servicesenter for gjennomføring av diverse program innenfor vedtatte budsjetter: krever internpriser  Markedsføringssenter med ansvar for inntektssiden

7 7 Eksempel Servicesenter KostnadssenterMarkedsføringssenterKostnadssenterMarkedsføringssenter

8 8  Desentralisering av resultatansvar har medført at mange overskuddssentra har blitt «bedrifter i bedriften»  Hvordan skal de interne leveransene prises?  Internprisen vil være en inntekt for den leverende enhet og en kostnad for den som mottar leveransen  Interne leveranser vil være en viktig del av det totale økonomiske systemet i foretaket Prising av interne leveranser

9 9 Internprisen  Internprisen påvirker:  Resultatet i overskuddssenter  Produktlønnsomheten  Produktmiksen  Produktvalg  Investeringer  Nedleggelsesvurderinger  Internprising er viktig for å  motivere selgende og kjøpende enhet til å ta resultatansvaret alvorlig  få en riktig resultatmåling i begge enheter  motivere selgeren til å levere internt når det gagner helheten  motivere kjøpende enhet til å dekke internt når det er best for helheten  unngå suboptimalisering

10 10 Internpris - oppgave

11 11 Generelle krav til internprisen  Bør reflektere kostnaden for foretaket for den aktuelle interne leveranse, og  motivere til større kostnadsbevissthet  gi riktig bilde av resultatområdets lønnsomhet  Den må oppfattes som objektiv av både leverende avdeling og avdelingen som mottar  Den må ikke lede til suboptimale beslutninger for foretaket totalt

12 12 Markedsbaserte internpriser  Der hvor det eksisterer et eksternt marked for overskuddssenterets varer og tjenester, bør markedspriser benyttes som internpriser  Vanlig å foreta prisreduksjoner for sparte variable kostnader ved interne leveranser:  Internpris=Markedspris - sparte variable kostnader ved salg internt

13 13 Kostnadsbaserte internpriser  Kostnadsbaserte internpriser kan baseres på:  Variabel enhetskostnad  Variabel enhetskostnad + dekningsbidrag  Selvkost per enhet  Selvkost + fortjeneste per enhet  Eksempel  A og B er to divisjoner i et konsern. B ønsker å kjøpe 200 enheter av et produkt X som A fremstiller. B kan velge enten å kjøpe produktet fra A eller å kjøpe eksternt. X selges for kr 130 per enhet og har VEK på kr 100.  Hva bør internprisen for X bli ved full kapasitetsutnyttelse ?  Hva bør internprisen for X bli ved ledig kapasitet ?

14 14 Regel for internprising  Den generelle kostnadsbaserte avregningspris:  Internpris = Variabel enhetskostnad + alternativkostnaden for bedriften totalt  Alternativkostnaden er lik det maksimale bidrag til resultatet som bedriften går glipp av ved å levere internt


Laste ned ppt "1 Lønnsomhetsanalyser  Mål: Resultatmaksimering på lang sikt  Nødvendig: Kortperiodisk riktig resultatmåling  Gode driftsregnskaper gir styringsinformasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google