Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 ​ Tilhørende målinger i tiltakspakken Samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 ​ Tilhørende målinger i tiltakspakken Samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 ​ Tilhørende målinger i tiltakspakken Samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten

2 Programmets målinger ​ -baseres ofte på en enkel brøk ​ -hvor mange pasienter som har mottatt et tiltak i forhold til hvor mange som skulle ha mottatt det ​ -målinger gjennomføres månedlig 2

3 08.01. Andel pasienter med dokumentert samstemming av legemiddelliste mellom pasient, fastlege og hjemmetjenesten 08.02. Andel pasienter med dokumentert utført strukturert LMG 08.03. Andel legemidler med indikasjon oppført bak forskrivning 08.04. Andel pasienter med dokumentert legemiddelrelatert oppfølgingsplan i EPJ (valgfri) 3 ​ De fire prosessindikatorene for innsatsområdet ​ «Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten»

4 Hensikten med målingen er å øke andelen pasienter som får samstemt legemiddellistene sine Nevner (antall behov): Antall ganger pasientene hadde nytt behov for samstemming av legemiddelliste (f.eks. sykehusinnleggelse) Teller (antall som fikk dekket behovet): Antall ganger samstemming ble utført 4 08.01. Andel pasienter med dokumentert samstemming av legemiddelliste mellom pasient, fastlege og hjemmetjenesten

5 Hensikten med målingen er å øke andelen pasienter som får strukturert legemiddelgjennomganger i tverrfaglig team Nevner (antall behov): Antall ganger pasientene hadde nytt behov for en strukturert LMG (f.eks. endring i pasientens tilstand, svimmelhet, kløe) Teller (antall som fikk dekket behovet): Antall ganger strukturert legemiddelgjennomgang ble utført 5 08.02. Andel pasienter med dokumentert utført strukturert LMG

6 Hensikten med målingen er å øke andelen legemidler hvor indikasjon er oppført bak forskrivning. Krever kjent diagnose, gir bedre oversikt Nevner (antall behov): Antall legemidler (faste, sesongs –og behovspreparater) oppgitt på legemiddellister for alle pasienter i målegruppen Teller (antall som fikk dekket behovet): Antall legemidler med indikasjon oppført bak forskrivning for alle pasienter i målegruppen 6 08.03. Andel legemidler med indikasjon oppført bak forskrivning

7 Hensikten med målingen er å øke andelen pasienter som i etterkant av LMG får en oppfølgingsplan med faglige observasjoner og vurderinger Nevner (antall behov): Antall ganger strukturert legemiddel- gjennomgang ble utført (identisk med telleren i måling 08.02) Teller (antall som fikk dekket behovet): Antall ganger det (i journalene til pasientene i nevneren) er dokumentert en legemiddelrelatert oppfølgingsplan innen to virkedager etter utført LMG 7 08.04. Andel pasienter med dokumentert legemiddelrelatert oppfølgingsplan i EPJ (frivillig måling)

8 8 Hvorfor måle?

9  vite om tiltak skaper forbedring Hensikten med målingene i programmet er å gi oversikt over utvikling og forbedringer over tid ved den enkelte enhet  dokumentere hva vi leverer Vise pasienter, pårørende, ledelse og oss selv hvordan våre tjenester er  gi rom for refleksjon Målingene kan hjelpe oss til å reflektere over egen virksomhet og gi grunnlag for egen læring og utvikling. 9 ​ Vi ønsker å …

10  Extranet er et nettbasert dataprogram som deltakerne i pasientsikkerhetsprogrammet bruker til å dokumentere målingene sine  Programmet analyserer målingene og lager diagrammer som skrives ut slik at alle kan se utviklingen på sin egen enhet  https://extranet.pasientsikkerhetsprogrammet.no 10 ​ Målingene kan registreres i Extranet

11 11

12 08.01. Andel pasienter med dokumentert samstemming av legemiddelliste mellom pasient, fastlege og hjemmetjenesten Teller: Antall ganger siste måned der det i hjemmetjenestejournaler tilhørende de pasienter som inngår i nevneren er dokumentert at samstemming ble utført i henhold til prosedyre. Nevner: Antall ganger siste måned der pasienter tilhørende målegruppen hadde nytt behov for samstemming av legemiddelliste. Målefrekvens: Månedlig 12 ​ Hvordan samle inn og registrere en måling i Extranet? ​ Vi vil se nærmere på hjemmetjenestens måling 1 i dette eksemplet

13 13 Grafisk illustrasjon av case for måling 08.01 De 20 pasientene avbildet under symboliserer avdelingens målegruppe som utgjøres av en fast gruppe pasienter (kun pasienter over 65 år som har vedtak om legemiddeladministrering). I prosjektperioden er det kun disse pasientene det skal måles på.

14 14 Grafisk illustrasjon av case for måling 08.01 Av målegruppens 20 pasienter hadde siste måned 12 pasienter behov for samstemming (dvs. NEVNER = 12)

15 15 Grafisk illustrasjon av case for måling 08.01 Kun 3 av disse 12 pasientene har dokumentert i sin hjemmetjenestejournal at samstemming faktisk ble utført (dvs. TELLER = 3).

16 16 Grafisk illustrasjon av case for måling 08.01 For denne måneden skal tellerverdien 3 og nevnerverdien 12 registreres i Extranet. Dette gir brøken 3/12 som tilsvarer 25 %. Verdien 25 % vil synes som et punkt i linjediagrammet (tidsserien) for denne måneden. Dette skjer automatisk i Extranet.

17 17 Grafisk illustrasjon av case for måling 08.01 Diagrammet nedenfor viser hvordan målingen i dette eksempelet ville ha sett ut i Extranet. Måleverdien 25 % dukker opp som et punkt i linjediagrammet (tidsserien) for den aktuelle måneden.

18 18


Laste ned ppt "1 ​ Tilhørende målinger i tiltakspakken Samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google