Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læring prosjektpraksis Førsteamanuensis Prosjektledelse,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læring prosjektpraksis Førsteamanuensis Prosjektledelse,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Læring prosjektpraksis Førsteamanuensis Prosjektledelse,
EPU Erfaringsoverføring & personellutvikling Læring prosjektpraksis Anne Live Vaagaasar, Dr. Førsteamanuensis Prosjektledelse, Handelshøyskolen BI

2 Hva er EPU Ettårig forskningsprosjekt, finansiert av NSP, JBV og SB, testet ut i JBV og SB. Implementert? Teste ut prinsipper for erfaringsoverføring i prosjektpraksiser – utvikle en metodikk for erfaringsoverføring i prosjektorienterte virksomheter Prøve noe annet …

3 Utgangspunkt ’Døde’ prosesser for erfaringsoverføring
Rapportenes forbannelse – fortellingenes fortryllelse; Vi kan ikke formidle all kunnskap (og kompetanse) i rapporter Vi motiveres til å lære ved løse faktiske problemer – på nyttige områder Læring som levende praksis, prosess – ikke produkt

4 Hensikt Hensikten er å levere en metodikk for erfaringsoverføring tilpasset prosjektbaserte virksomheter som: oppleves som nyttig som er enkel å tilpasse den enkelte bedrift som er virkelighetsnær som er levende

5 Leveransen Metodikken er i utarbeidelse nå og vil inneholde:
konkrete beskrivelser av et kvalitetssikret opplegg for erfaringsoverføring konkrete øvelser og hjelpemidler for erfaringsoverføring, som inkluderer opplegg for samtale og simulering, samt debriefing beskrivelser av de nødvendige roller og prosesser for å gjennomføre øvelsene og beskrivelse av hva slags kompetanse som er nødvendig …

6 En fire-trinns-prosess
Kartlegge - fasilitere – evaluere det enkelte case, 4 case kartlegge hvilke erfaringer er det man vil overføre utvikle mulige tiltak – øvelser for erfaringsoverføring fasilitere – drive frem prosessene med å teste ut disse evaluere erfaringen med disse justere prosessene for videre bruk Evaluering av hver case og casene satt opp mot hverandre – utvikling av en gyldig metodikk for mange prosjektorienterte/prosjektbaserte

7 Vi har kjørt det på myke og harde prosesser
Tabeltop: På grunn av forsinkelser, som prosjektet er ansvarlig for, men som også skyldes signalfeil på Lillestrøm, må dere organisere busser for flere dager enn budsjettert. Koblingsarbeidet er forsinket og 3.parts kontroll kan ikke starte på avtalt tidspunkt. Det ser ut som det kan bli mer enn 2 timers forsinkelse.

8 Vi har kjørt det på myke og harde prosesser
Simulering: Tildelingsbrevet har kommet og prosjektleder innkaller til oppstartsmøte. Møteinnkallingen kommer på mail til de som tidligere har jobbet i dette prosjektet. Dere skal nå gjennomføre dette møtet for å sikre at prosjektet kommer inn i den vedtatte prosjektmodellen og at prosjektet blir forankret slik at dere får en sikkerhet for at dere kan drive prosjektet i henhold til tidsplanen.

9 ”Sparte mye tid – i forhold til den vi brukte”
”Fikk med alle – også dem som vanligvis ikke sier noe særlig.Ofte sitter vi ’gamle’ å snakker” ”Ble godt kjent” ”Grudde meg litt, tenkte det var å kaste bort tid – var veldig nyttig” ”Har vært med på masse rollespill, men dette var virkelig” ”Likevel ikke for alvorlig – ufarlig – blir fortere kjent” ”Fint at vi kunne dra nytte av kunnskapen vår så effektivt” ”Det bidro til at vi kom i mål – gjorde oss bedre” ”Fikk opp veldig mye vi ikke visste fra før av” ”Det som ble satt i gang med simuleringen var bra, men skapte høy frustrasjon – innså alt vi ikke hadde kontroll på – var for sent” ”Ville blitt dyrere om vi ikke hadde hatt denne treningen” ”Økte tryggheten med tanke på gjennomføring” ”Bidro til større forståelse for helheten og kompleksiteten Bidro til teambygging – klargjøring av hvem som kan hva og hva vi skulle ta ansvar for”

10 Hvordan tenker vi oss videre …
Faser – oppstart ulike faser … Avslutning faser – pakke sammen prosjekter Fokusert team-building – roller og ansvar Risiko og sikker jobbanalyse – ’beredskapsøvelser’ Klargjøring av relasjoner prosjektet og andre interne og eksterne aktører

11 Hva kreves? Forankring Alle i gruppa med
Godt forarbeid, relevant øvelser, må være virkeligheten Trening i å bruke metoden – noen som fasiliterer slik at vi får til refleksjonen Viljen til refleksjon Ikke data, ikke mye tid, ikke reise bort osv. Her og nå – 1 time, forståelse for hva vi vil oppnå – og en vilje til å reflektere – begrensede konsekvenser

12 Bidrag ”Lettvin” Levende Motiverende
Kunnskapsintegrerende – klargjør roller, ansvarsområder og avhengigheter mellom mennesker og aktiviteter Tester ut godheten i prosedyrer Tester ut graden av implementering – er ditt blitt tik praksis Bidrar til subjektiv mestringsevne


Laste ned ppt "Læring prosjektpraksis Førsteamanuensis Prosjektledelse,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google