Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Anne Live Vaagaasar, Dr. Førsteamanuensis Prosjektledelse, Handelshøyskolen BI EPU Erfaringsoverføring & personellutvikling Læring prosjektpraksis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Anne Live Vaagaasar, Dr. Førsteamanuensis Prosjektledelse, Handelshøyskolen BI EPU Erfaringsoverføring & personellutvikling Læring prosjektpraksis."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Anne Live Vaagaasar, Dr. Førsteamanuensis Prosjektledelse, Handelshøyskolen BI EPU Erfaringsoverføring & personellutvikling Læring prosjektpraksis

2 2 Hva er EPU  Ettårig forskningsprosjekt, finansiert av NSP, JBV og SB, testet ut i JBV og SB. Implementert?  Teste ut prinsipper for erfaringsoverføring i prosjektpraksiser – utvikle en metodikk for erfaringsoverføring i prosjektorienterte virksomheter  Prøve noe annet …

3 3 Utgangspunkt  ’Døde’ prosesser for erfaringsoverføring  Rapportenes forbannelse – fortellingenes fortryllelse;  Vi kan ikke formidle all kunnskap (og kompetanse) i rapporter  Vi motiveres til å lære ved løse faktiske problemer – på nyttige områder  Læring som levende praksis, prosess – ikke produkt

4 4 Hensikt  Hensikten er å levere en metodikk for erfaringsoverføring tilpasset prosjektbaserte virksomheter som: oppleves som nyttig som er enkel å tilpasse den enkelte bedrift som er virkelighetsnær som er levende

5 5 Leveransen  Metodikken er i utarbeidelse nå og vil inneholde:  konkrete beskrivelser av et kvalitetssikret opplegg for erfaringsoverføring  konkrete øvelser og hjelpemidler for erfaringsoverføring, som inkluderer opplegg for samtale og simulering, samt debriefing  beskrivelser av de nødvendige roller og prosesser for å gjennomføre øvelsene og beskrivelse av hva slags kompetanse som er nødvendig …

6 6 En fire-trinns-prosess  Kartlegge - fasilitere – evaluere det enkelte case, 4 case  kartlegge hvilke erfaringer er det man vil overføre  utvikle mulige tiltak – øvelser for erfaringsoverføring  fasilitere – drive frem prosessene med å teste ut disse  evaluere erfaringen med disse  justere prosessene for videre bruk  Evaluering av hver case og casene satt opp mot hverandre – utvikling av en gyldig metodikk for mange prosjektorienterte/prosjektbaserte

7 7 Vi har kjørt det på myke og harde prosesser  Tabeltop:  På grunn av forsinkelser, som prosjektet er ansvarlig for, men som også skyldes signalfeil på Lillestrøm, må dere organisere busser for flere dager enn budsjettert.  Koblingsarbeidet er forsinket og 3.parts kontroll kan ikke starte på avtalt tidspunkt. Det ser ut som det kan bli mer enn 2 timers forsinkelse.

8 8 Vi har kjørt det på myke og harde prosesser  Simulering: Tildelingsbrevet har kommet og prosjektleder innkaller til oppstartsmøte. Møteinnkallingen kommer på mail til de som tidligere har jobbet i dette prosjektet. Dere skal nå gjennomføre dette møtet for å sikre at prosjektet kommer inn i den vedtatte prosjektmodellen og at prosjektet blir forankret slik at dere får en sikkerhet for at dere kan drive prosjektet i henhold til tidsplanen.

9 9  ”Sparte mye tid – i forhold til den vi brukte”  ”Fikk med alle – også dem som vanligvis ikke sier noe særlig.Ofte sitter vi ’gamle’ å snakker”  ”Ble godt kjent”  ”Grudde meg litt, tenkte det var å kaste bort tid – var veldig nyttig”  ” Har vært med på masse rollespill, men dette var virkelig ”  ”Likevel ikke for alvorlig – ufarlig – blir fortere kjent”  ” Fint at vi kunne dra nytte av kunnskapen vår så effektivt”  ”Det bidro til at vi kom i mål – gjorde oss bedre”  ”Fikk opp veldig mye vi ikke visste fra før av”  ”Det som ble satt i gang med simuleringen var bra, men skapte høy frustrasjon – innså alt vi ikke hadde kontroll på – var for sent”  ”Ville blitt dyrere om vi ikke hadde hatt denne treningen”  ” Økte tryggheten med tanke på gjennomføring”  ”Bidro til større forståelse for helheten og kompleksiteten  Bidro til teambygging – klargjøring av hvem som kan hva og hva vi skulle ta ansvar for”

10 10 Hvordan tenker vi oss videre …  Faser – oppstart ulike faser …  Avslutning faser – pakke sammen prosjekter  Fokusert team-building – roller og ansvar  Risiko og sikker jobbanalyse – ’beredskapsøvelser’  Klargjøring av relasjoner prosjektet og andre interne og eksterne aktører

11 11 Hva kreves?  Forankring  Alle i gruppa med  Godt forarbeid, relevant øvelser, må være virkeligheten  Trening i å bruke metoden – noen som fasiliterer slik at vi får til refleksjonen  Viljen til refleksjon  Ikke data, ikke mye tid, ikke reise bort osv.  Her og nå – 1 time, forståelse for hva vi vil oppnå – og en vilje til å reflektere – begrensede konsekvenser

12 12 Bidrag  ”Lettvin”  Levende  Motiverende  Kunnskapsintegrerende – klargjør roller, ansvarsområder og avhengigheter mellom mennesker og aktiviteter  Tester ut godheten i prosedyrer  Tester ut graden av implementering – er ditt blitt tik praksis  Bidrar til subjektiv mestringsevne


Laste ned ppt "1 Anne Live Vaagaasar, Dr. Førsteamanuensis Prosjektledelse, Handelshøyskolen BI EPU Erfaringsoverføring & personellutvikling Læring prosjektpraksis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google