Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tiltak 4: Indikasjoner Av Line Hurup Thomsen, fagutviklingssykepleier, Eiganes hjemmebaserte tjenester.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tiltak 4: Indikasjoner Av Line Hurup Thomsen, fagutviklingssykepleier, Eiganes hjemmebaserte tjenester."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tiltak 4: Indikasjoner Av Line Hurup Thomsen, fagutviklingssykepleier, Eiganes hjemmebaserte tjenester

2 Hensikten med indikasjoner
Målsetting i pasientsikkerhetskampanjen: Indikasjoner skal være ført bak alle legemidler på alle legemiddellister. Fastlegen har ansvar. Sykepleier ser til at det er gjort. Sier hvorfor pasienten bør ta legemiddelet. Pasientens diagnoser må være kjent før indikasjoner for forskrivningen kan føres Gir en indirekte oversikt over diagnoser Indikasjoner tydeliggjør behov for tiltak med faglige observasjoner, vurderinger og evaluering av legemiddelbehandlingens virkning og eventuelle bivirkninger

3 Hensikten med indikasjoner
Gir en bedre oversikt over behandlende leges forskrivning av alle legemidler Kontraindikasjoner er hvorfor pasienten ikke bør bruke ett legemiddel. Argumenter for bør og ikke bør må vurderes i hvert enkelt pasienttilfelle og vurderes mot hele bakteppet av multisykelighet og øvrig medikasjon Til hjelp i denne vurdering kan STOPP kriteriene brukes. Finnes på opp.pdf STOPP = screening tool of older people’s potentially inappropiate prescriptions / Screeningsverktøy for potensielt uhensiktsmessige legemidler til eldre

4 Kilder Tiltakspakken for samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten fra Nasjonal pasientsikkerhetskampanjen, I trygge hender Wyller, T.B. (2011), Geriatri, en medisinsk lærebok, Gyldendal Akademisk, Oslo

5 MÅlinger Av Line Hurup Thomsen, fagutviklingssykepleier, Eiganes hjemmebaserte tjenester

6 Hvorfor måle? Målingene skal overvåke og evaluere resultatene og gi informasjon om i hvilken grad tiltakspakken er implementert. Målingene vil gi oversikt over utvikling og forbedring på den enkelte virksomhet over tid Det er den utvalgte pasientgruppe til pasientsikkerhetskampanjen (i hver virksomhet), som målinger skal registreres på.

7 Hva skal måles Andel pasienter hvor det er dokumentert samstemming av legemiddelliste mellom pasient, fastlege og hjemmetjenesten Andel pasienter hvor det er dokumentert utført tverrfaglig strukturert legemiddelgjennomgang Andel legemidler der indikasjon er oppført bak forskrivning Andel pasienter med plan for oppfølging av legemiddelbehandling i EPJ (CosDoc) Eks implementert tiltakspakke; andel pasienter som har samstemt legemiddelliste mellom fastlege, hjemmesykepleie og pasient. Kontra hvor mange som ikke har samstemt legemiddelliste.

8 Innhenting av data Målingene må først oppsummeres lokalt på hver enhet. Gjøres ved å registrere fortløpende i eget tilpasset dokument (excel-ark) på hver enhet. Denne registrering må hver enkelt sykepleier fylle ut fortløpende etter hvert tiltak som gjennomføres. Eksempel på excel-ark:

9 Eksempel på excel-ark til bruk på egen avdeling/enhet

10 Innhenting av data De lokale målingene blir av egen måleansvarlig i virksomheten overført til pasientsikkerhetskampanjens egen måleregistreringsdatabase, ExtraNet Dataene eies og brukes lokalt. ExtraNet gir fine og tydelige oversikter over utvikling over tid. Resultater kan brukes til fremvisning, faglig diskusjon og utvikling lokalt

11 kilder Måledokument, samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten, Nasjonal pasientsikkerhetskampanje, I trygge hender.


Laste ned ppt "Tiltak 4: Indikasjoner Av Line Hurup Thomsen, fagutviklingssykepleier, Eiganes hjemmebaserte tjenester."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google