Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Av Line Hurup Thomsen, fagutviklingssykepleier, Eiganes hjemmebaserte tjenester.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Av Line Hurup Thomsen, fagutviklingssykepleier, Eiganes hjemmebaserte tjenester."— Utskrift av presentasjonen:

1 Av Line Hurup Thomsen, fagutviklingssykepleier, Eiganes hjemmebaserte tjenester

2  Målsetting i pasientsikkerhetskampanjen: Indikasjoner skal være ført bak alle legemidler på alle legemiddellister. Fastlegen har ansvar. Sykepleier ser til at det er gjort.  Sier hvorfor pasienten bør ta legemiddelet.  Pasientens diagnoser må være kjent før indikasjoner for forskrivningen kan føres  Gir en indirekte oversikt over diagnoser  Indikasjoner tydeliggjør behov for tiltak med faglige observasjoner, vurderinger og evaluering av legemiddelbehandlingens virkning og eventuelle bivirkninger

3  Gir en bedre oversikt over behandlende leges forskrivning av alle legemidler  Kontraindikasjoner er hvorfor pasienten ikke bør bruke ett legemiddel.  Argumenter for bør og ikke bør må vurderes i hvert enkelt pasienttilfelle og vurderes mot hele bakteppet av multisykelighet og øvrig medikasjon  Til hjelp i denne vurdering kan STOPP kriteriene brukes. Finnes på http://legeforeningen.no/pagefiles/94315/st opp.pdf

4  Tiltakspakken for samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten fra Nasjonal pasientsikkerhetskampanjen, I trygge hender  Wyller, T.B. (2011), Geriatri, en medisinsk lærebok, Gyldendal Akademisk, Oslo

5 Av Line Hurup Thomsen, fagutviklingssykepleier, Eiganes hjemmebaserte tjenester

6  Målingene skal overvåke og evaluere resultatene og gi informasjon om i hvilken grad tiltakspakken er implementert.  Målingene vil gi oversikt over utvikling og forbedring på den enkelte virksomhet over tid  Det er den utvalgte pasientgruppe til pasientsikkerhetskampanjen (i hver virksomhet), som målinger skal registreres på.

7  Andel pasienter hvor det er dokumentert samstemming av legemiddelliste mellom pasient, fastlege og hjemmetjenesten  Andel pasienter hvor det er dokumentert utført tverrfaglig strukturert legemiddelgjennomgang  Andel legemidler der indikasjon er oppført bak forskrivning  Andel pasienter med plan for oppfølging av legemiddelbehandling i EPJ (CosDoc)

8  Målingene må først oppsummeres lokalt på hver enhet.  Gjøres ved å registrere fortløpende i eget tilpasset dokument (excel-ark) på hver enhet. Denne registrering må hver enkelt sykepleier fylle ut fortløpende etter hvert tiltak som gjennomføres.  Eksempel på excel-ark:

9

10  De lokale målingene blir av egen måleansvarlig i virksomheten overført til pasientsikkerhetskampanjens egen måleregistreringsdatabase, ExtraNet  Dataene eies og brukes lokalt.  ExtraNet gir fine og tydelige oversikter over utvikling over tid.  Resultater kan brukes til fremvisning, faglig diskusjon og utvikling lokalt

11  Måledokument, samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten, Nasjonal pasientsikkerhetskampanje, I trygge hender.


Laste ned ppt "Av Line Hurup Thomsen, fagutviklingssykepleier, Eiganes hjemmebaserte tjenester."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google