Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Legemiddelinformasjon - et skrikende behov -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Legemiddelinformasjon - et skrikende behov -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Legemiddelinformasjon - et skrikende behov - Eli.Larsen@telemed.no

2 Disposisjon Motivasjon Kartlegging av behov
Nettbasert legemiddelkort/Kjernejournal Fremtiden

3 Legevakt Fastlegen Sykehjem ? Medisinering ?? Hjemmetjenesten Sykehus

4 Innleggelser (Helsetilsynsrapport)
5-10% av alle innleggelser er forårsaket at feilmedisinering Tilsvarende tall for eldre er 10-20% Undersøkelse fra norsk sykehus viser (indremedisinsk avdeling): . Undersøkelser fra Norge og Sverige indikerer at så mye som 5-10 prosent av alle innleggelser kan tilbakeføres til feilaktig legemiddelbruk. For den eldre delen av befolkningen er forekomsten av legemiddelrelaterte sykehusinnleggelser enda høyere, sannsynligvis prosent (1). I en stor norsk undersøkelse fant man at feil legemiddelbruk var direkte eller indirekte årsak til 9,5 dødsfall pr innleggelser. Disse dødsfallene utgjorde 18 prosent av samtlige dødsfall i det aktuelle sykehuset

5 Dødsfall (Forskning fra Indremedisinsk avdeling - Norge)
9,5 dødsfall per 1000 innleggelse skyldes feilmedisinering Disse dødsfallene utgjorde 18% av dødsfallene ved avdelingen

6 Feilmedisinering skyldes:
Utilstrekkelig opplæring Manglende rutiner Uklar ansvarsforhold Mangelfull informasjonsflyt

7 Kartlegging av behov Intervju 35 informanter
Fastlege (lege og kontorpersonell), Hjemmetjeneste (inkl. natt-tjeneste og psykiatrisk), Sykehjem, Legevakt og Sykehus (2 avd.) ? - Kartlegging av infoflyt ? - Syn på felles legemiddelkort

8 Fastlegen Har en travel hverdag Får mye telefoner fra hjemmetjenesten
Info i epikrise må skrives inn i egen EPJ Plagsomt med sene epikriser Nettbasert legemiddelkort – nyttig!! Må IKKE medføre ekstraarbeid Integrert med EPJ

9 Legevakta Jobber i blinde Har kun gammel info om pasient
Må stole på pillebokser og muntlig info Sender unntaksvis epikrise til fastlegen Nettbasert legemiddelkort – nyttig!!

10 Hjemmetjenesten Får unntaksvis epikrise
Får informasjon om legemidler i form av resept Bruker mye tid på fornye resepter Har for lite info om hvorfor pasienten får medikamentene Nettbasert legemiddelkort – nyttig!! Ønsker reseptbestilling

11 Natt-tjeneste Vaktberedskap 22:00 – 08:00
Betjener faste bruker + alarmer Legemiddel-info vanskelig/ikke tilgjengelig Ikke hjemmetjeneste men HEMMELIGE TJENESTER! Verst med terminale pasienter Stor frustrasjon Nettbasert legemiddelkort – nyttig!!

12 Sykehus Avd A Pasienten opplyser selv hvilke medisiner han/hun går på Pasienten etterlyser ofte at medikamenter mangler Avd B Anser legemiddelinfo som SVÆRT essensiell Bruker mye tid på å kartlegge pasientens legemiddelbruk

13 Sykehus (felles) Opplever at midlertidige legemidler forblir fastmedisin Midlertidige seponeringer forblir seponert Problematisk å gi beskjed prøver fører til ny medisinering Nettbasert legemiddelkort – nyttig!!

14 Nettbasert legemiddel- kort EPJ Sykehus Fastlege Pleie og omsorg WEB-grensesnitt Apotek evt. Reseptregister

15 Generelle retningslinjer
Nær integrasjon med pasientjournalen – (tilgang via journalen) Legemiddelkortet må innholde historiske data Ved oppdatering må det gis beskjed til administrere av medisin (hjemmetjenesten) Mulighet for reseptfornying Fleksibel arkitektur – pasienttilgang

16 Fremtiden Tror ikke på forutsigbarhet – infoflyt kan ikke baseres på meldinger Må ha pilotprosjekter på kanten av loven Journalsystemene MÅ gjøre integreringer for et felles elektronisk legemiddelkort/kjernejournal Helsearbeiderne må få bedre vilkår for informasjonsutveksling til BESTE for pasienten


Laste ned ppt "Legemiddelinformasjon - et skrikende behov -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google