Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplevd kvalitet og målt kvalitet: Brukerundersøkelser: Målgruppe: - brukere av hjemmetjenesten (18 indikatorer) - beboere på inst. (24 indikatorer)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplevd kvalitet og målt kvalitet: Brukerundersøkelser: Målgruppe: - brukere av hjemmetjenesten (18 indikatorer) - beboere på inst. (24 indikatorer)"— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3

4

5

6

7

8 Opplevd kvalitet og målt kvalitet: Brukerundersøkelser: Målgruppe: - brukere av hjemmetjenesten (18 indikatorer) - beboere på inst. (24 indikatorer) - pårørende til beboere (24 indikatorer) Målt kvalitet / objektive data: - registrere data for den enkelte institusjon - registrere data for institusjon på kommunenivå - registrere data for den enkelte hjemmetj.-enhet - registrere data for hjemmetj. på kommunenivå

9 Vårt fokus: Forholdet mellom ressursinnsats og resultater !

10 Forsiden: Administrere undersøkelse •Gi administrasjonstilganger •Opprette enheter •Legge inn: • målt kvalitet •Ant. brukere/opprette passord •Se på resultater •Ta ut rapporter

11 Forsiden: Svare på undersøkelsen •Her taster brukerne inn ett passord og får tilgang til å svare på undersøkelsen

12 Forsiden: Tidligere kartlegginger: •Her kan publikum gå inn og se på tidligere kartlegginger for de forskjellige tjenestene –NB: Kan ikke se detaljer i undersøkelsen, og verdiene er kun vist på kommunenivå.

13 Administrere brukerundersøkelse

14 Planlegge gjennomføring av undersøkelsen •Hvilke tjenester •For hver tjeneste: –En undersøkelse for hele kommunen, eller –skal det kjøres separate undersøkelser for hver enhet, institusjon/sone/klasse etc. •Dette er viktig å klarlegge før kommunens administrator gir brukernavn og passord til de som skal gjennomføre undersøkelsen (sett opp et organisasjonskart for undersøkelsen)

15 Nivåer •Kommunenivå/tjenestenivå –Enhetsnivå (plo: institusjonen ikke i avdelinger Plo: hjemmetjenesten kan deles inn sidestilte sonervirksomhet, sone, institusjon, skole, etc) •Evt. klassenivå (på skole), må skrives om •Se på orgmodell som illustrasjon

16 Brukerundersøkelse •For de tjenester som må kjøres på enhetsnivå: –De som ikke ønsker å dele opp kommunen i flere enheter, må opprette 1 enhet, og eksempelvis kalle den ”Hele (kommunenavnet)”, og kjøre undersøkelsen herfra.

17 Brukernavn og passord •En kommuneadministrator for hver kommune får tildelt brukernavn og passord fra Kommuneforlaget. (send en e-post til Anita Andresen) •Prosjektveileder gir melding om hvilke kommuner som er med i hvert enkelt nettverk

18 Kommuneadministrator •Kommuneadministrator skal: –Administrere alt selv, eller –gi tilgang og passord til enhetsadministrator som er ansvarlig for gjennomføring for hver enhet

19 Tast inn e-post (brukernavn) og passord

20 Klikk på Administrator

21 Klikk på: Legg til administrator

22 Velg hva slags tilgang administratorene skal ha.

23 Legg til administrator: •Fyll inn opplysninger, minimum: –E-post (som er brukernavn) –Tjeneste personen skal ha tilgang til, (velg tjeneste) –Passord (gi eget passord for hver administrator som får tilgang) –Hvis en person skal ha tilgang til flere tjenester, må vedkommende legges inn flere ganger med samme brukernavn og passord, men med ny tjeneste •Når du er ferdig, Lagre •Utfør samme rutine for neste administrator.

24 Opprette enheter/soner

25 Nynorsk Bokmål Klikk på den tjeneste som du skal opprette enheter for

26 Klikk på Opprett ny enhet

27 Tast inn opplysninger, minimum navn på enheten. Lagre. Foreta samme rutine for neste enhet Minimum navn på enhet

28 Gjennomføre undersøkelsen

29 Klikk på den tjeneste som du skal administrere

30 Klikk på den enhet du skal administrere

31 Antall beboer, klikk på Endre antall beboere

32 Tast inn antall beboere som bor på sykehjemmet. Lagre

33 Opprette engangspassord for hver beboer/bruker

34 Tast inn ant. brukere som skal være med på undersøkelsen Deretter klikk på Opprett passord. HUSK, dette danner utvalgs- prosenten!

35 Skal du skrive ut alle svarskjemaene, tast Velg alle. Klikk deretter knappen Skriv ut skjema

36 Skjemaene blir laget i Adobe, og det kan skrives ut herfra. Har du ikke dette programmet, klikk på ikonet nedenfor (hvor du genererte passordene)

37 NB, NB •Barnevern og foreldre –Registrering av antall brukere og målt kvalitet skjer kun på området Barnevern, barn •PLO, institusjon beboere og pårørende –Registrering av antall brukere og målt kvalitet skjer kun på området PLO, institusjon, beboere

38 Gjennomføring •Send skjema til bruker med veiledning. Dersom bruker ikke har muligheter til å svare på Internett, må skjemaet returneres til kommunen som taster inn svarene.

39 Målt kvalitet •Enhetsadministrator skal taste inn verdier for målt kvalitet for sin enhet. •Kommuneadministrator skal taste inn målt kvalitet for tjenesten og evt. kommunen •Kommuneadministrator sjekker at målt kvalitet er tastet inn på alle nivå

40 RESULTAT FOR BRUKERNE: Samlet gjennomsnittlig antall institusjonsplasser i bruk i rapporteringsåret Antall institusjoner med system for systematisk behovskartlegging. Antall institusjoner med system for brukerundersøkelse. Antall institusjoner som har rutiner for diagnostisering av personer med demens Andel korttidsplasser i bruk i rapporteringsåret Objektiv kvalitet – hva måles ? TILGJENGELIGHET TIL TJENESTEN: Saksbehandlingstid (dager) for søknad om institusjonsplass i rapporteringsåret Iverksettingstid for vedtak om institusjonsplass i rapporteringsåret Antall søknader om institusjonsplass i rapporteringsåret Antall søknader om institusjonsplass i rapporteringsåret som ble innvilget Totalt antall årsverk fordelt på følgende kategorier ved utgangen av rapporteringsåret Sykepleieutdanning Annen helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning Hjelpepleierutdanning/omsorgsarbeider Annet Sum årsverk

41 Inntasting av målt kvalitet (M) På flere av tjenestene skal målt kvalitet registreres både på tjenestenivå og enhetsnivå TjenesteKommune-/tjenestenivånivåEnhetsnivå Skole, foreldre M Barnehage, foreldre M Byggesak M Barnevern, barn M Barnevern, foresatte PLO, inst. beboere MM PLO, inst. pårørende PLO, hjemmetj MM Sosial M

42 Målt kvalitet, klikk her

43 Tast inn verdier, og Lagre Husk riktig periode! NB! Husk å legge inn riktig periode. Alt skal legges inn på 2004 !

44 Se på undersøkelsen, ta ut rapporter

45 Velg tjeneste

46 Her kan du se på undersøkelsen og ta ut rapporter. Klikk på en av valgene under Rapporter. Det vises også til til Veiledninger

47 For kommuner som er med i nettverk finnes også nettverksrapporter Laster ned på PC – blir spurt om du vil lagre.

48 Brukerveiledninger (hjelp) •Denne veiledningen •Veiledninger som ligger på bedrekommune.no •Effektiviseringsnettverkene v/Steinar Hansen •Kommuneforlaget ved Anita Andresen anita.andresen@kommuneforlaget.no


Laste ned ppt "Opplevd kvalitet og målt kvalitet: Brukerundersøkelser: Målgruppe: - brukere av hjemmetjenesten (18 indikatorer) - beboere på inst. (24 indikatorer)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google