Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

16.02.2012| Workshop om samhandlingsstatistikk - SSB og Helsedirektoratet | 1 Samhandlingsreform og to nye lover: Behov for ny kunnskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "16.02.2012| Workshop om samhandlingsstatistikk - SSB og Helsedirektoratet | 1 Samhandlingsreform og to nye lover: Behov for ny kunnskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 16.02.2012| Workshop om samhandlingsstatistikk - SSB og Helsedirektoratet | 1 Samhandlingsreform og to nye lover: Behov for ny kunnskap

2 16.02.2012|Workshop om samhandlingsstatistikk - SSB og Helsedirektoratet | 2 Formålene med reformen Viser vei framover. Gir helsetjenesten ny retning. Forebygge framfor bare å reparere Tidlig innsats framfor sen innsats Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen Flytte tjenester nærmere der folk bor Flere oppgaver til kommunene og penger til å utføre dem. Samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok Bedre for pasientene - sterkere brukermedvirkning Lovene understøtter samhandlingsreformen

3 16.02.2012|Workshop om samhandlingsstatistikk - SSB og Helsedirektoratet | 3 Reformens virkemidler Rettslige samarbeidsavtaler kommuner - sykehus Økonomiske kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasienter Faglige kompetanse, kvalitet i tjenesten Organisatoriske Nye enheter og/eller aktører

4 16.02.2012|Workshop om samhandlingsstatistikk - SSB og Helsedirektoratet | 4 Hvordan måle endring mot målene? Endring i aktivitet Etablering av nye tjenester Aktivitet i nye tjenester Kvalitet i tjenestene Samhandling

5 16.02.2012|Workshop om samhandlingsstatistikk - SSB og Helsedirektoratet | 5 Duger dagens rapportering? Endring i tjenester/enheter Må avklare hvor og hvordan dette rapporteres i gjeldende rapporteringsordninger NPR, IPLOS; KOSTRA Finansieringsordningene eget system Kvalitet? Samhandling? Hva har vi og hva bør vi ha?

6 16.02.2012|Workshop om samhandlingsstatistikk - SSB og Helsedirektoratet | 6 Samhandling Helhetlige pasientforløp Samarbeid mellom alle tjenester og aktører Konkrete virkemidler som samarbeidsavtaler Hvordan sikre enhetlig og standardisert rapportering for å måle dette?

7 16.02.2012|Workshop om samhandlingsstatistikk - SSB og Helsedirektoratet | 7 Kvalitet og samhandling Hva sier Helse- og omsorgstjenesteloven?  sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud  sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker  sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov

8 16.02.2012|Workshop om samhandlingsstatistikk - SSB og Helsedirektoratet | 8 Kvalitet og samhandling Helse- og omsorgstjenesteloven om kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester  omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne

9 16.02.2012|Workshop om samhandlingsstatistikk - SSB og Helsedirektoratet | 9 Hvordan måle kvalitet og samhandling? Hva er omfang av ulike problem? Finnes tilbud tilpasset målgruppene? Hvordan virker tjenestene? Finnes tilstrekkelig kompetanse i kommunene? Er tjenestene samordnet?

10 16.02.2012|Workshop om samhandlingsstatistikk - SSB og Helsedirektoratet | 10 Hva kreves for å måle kvalitet? Data om pasientforløp Data for kvalitetsforbedring Data for forskning Personentydige data Data om årsak som ligger til grunn for tjenestebehov

11 16.02.2012|Workshop om samhandlingsstatistikk - SSB og Helsedirektoratet | 11 Dagens datakilder IPLOS NPR KOSTRA Primærhelsetjenesten mangler  Sammenkoblinger av registre  Forløp over tid og mellom tjenester  Hvem er tjenestemottakeren  Hvilke tjenester ytes  Hva er problemet og hva er resultatet

12 16.02.2012|Workshop om samhandlingsstatistikk - SSB og Helsedirektoratet | 12 IPLOS Tilpasning nytt lovverk:  Hvilke tjenester omfattes  Bedre rapportering av diagnose  Vurdere bruk av koder for årsak/problem som ligger til grunn for tjenestebehov

13 16.02.2012|Workshop om samhandlingsstatistikk - SSB og Helsedirektoratet | 13 KOSTRA Fanger opp nye tjenester? Mulig identifisering av hovedproblemer til grunn for tjenestebehov? Identifisere ressursbruk knyttet til målgrupper?  IS-24 og IS-8  Registerdata

14 16.02.2012|Workshop om samhandlingsstatistikk - SSB og Helsedirektoratet | 14 Primærhelsetjenesten Mangler data KUHR databasen gir oppgjørsdata og ikke statistikk i dag Ny fastlegeforskrift foreslår krav om rapportering Ny løsning for rapportering og statistikk vil komme

15 16.02.2012|Workshop om samhandlingsstatistikk - SSB og Helsedirektoratet | 15 Oppsummering Samhandlingsreformen Forebygging Venstreforskyvning Samarbeid i pasientforløp Nye tjenester Økt fokus på kvalitet for bruker Måle måloppnåelse


Laste ned ppt "16.02.2012| Workshop om samhandlingsstatistikk - SSB og Helsedirektoratet | 1 Samhandlingsreform og to nye lover: Behov for ny kunnskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google