Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RUSMIDDELFORSKNING Program for psykisk helse 2006-2010 NFR, 15.6.06 Odd E. Havik Programstyreleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RUSMIDDELFORSKNING Program for psykisk helse 2006-2010 NFR, 15.6.06 Odd E. Havik Programstyreleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 RUSMIDDELFORSKNING Program for psykisk helse 2006-2010 NFR, 15.6.06 Odd E. Havik Programstyreleder

2 odd e. havik2 Program for psykisk helse: 2006-2010 l Psykisk helse favner vidt – grenseoppgang for tema som bl.a. –Helsetjeneste –Epidemiologi –Rus –Basalforskning l Sterke interessenter –Departement –Brukere –Forskere l Evaluering av psykiatrisk og psykologiske forskning - anbefalinger l Omorganisering av NFR

3 odd e. havik3 Program for psykisk helse: 2006-2010 l Overordnede mål –bidra til utvikling av relevant kunnskap (årsaksforhold, forbygging og behandling) med sikte å fremme den psykiske helsen – bidra til å redusere rusmiddelproblemer i samfunnet

4 odd e. havik4 Program for psykisk helse: 2006-2010 l Delmål 1: Stimulere forsking innenfor spesifikke tematiske områder for å øke publikasjoner og doktorgrader –Forskning om barn og unges psykiske helse –Forskning om sosiale og kulturelle faktorer ved psykisk helse –Forskning om rusmiddelbruk, spilleavhengighet og annen avhengighet og psykisk helse –Forskning om alvorlige psykiske lidelser.

5 odd e. havik5 Program for psykisk helse: 2006-2010 l Delmål 2: Fremme innen hvert av de prioritert områdene: –Tverrfaglig forskning –Nasjonalt og internasjonalt samarbeid –Forskning i et translasjonsperspektiv –Forsking om psykologiske og psykiatriske aspekter ved somatisk sykdom

6 odd e. havik6 Program for psykisk helse: 2006-2010 l Delmål 3:Prosjektporteføljen skal ivareta –Kjønnsperspektivet –Et flerkulturelt perspektiv –Brukerperspektiv (egenkompetanse og mestring)

7 odd e. havik7 Program for psykisk helse: 2006-2010 l De fire tematiske områdene –Plass for ulike typer forskning - krav til relevans »Grunnforskning »Biologisk orientert »Anvendt klinisk –Bygge sterke fagmiljøer og sikre høy kvalitet –Alle fire områdene har behov for behandlingsforskning

8 odd e. havik8 Program for psykisk helse: Barn og unges psykiske helse l Ingen prioriterte områder, men to særutlysninger: ”Resiliens” og ADHD l Unge med psykiske lidelser og rus l Tidlig intervensjon ved rusmiddelproblematikk

9 odd e. havik9 Program for psykisk helse: Sosiale og kulturelle faktorer l Prioriterte områder: –hvordan kulturelle, etniske og andre sosiale faktorer påvirker pasientens oppfattelse av egen helse, helsesøkende atferd og relasjoner til helsepersonell –pasientenes egenmestring, selvhjelpstiltak og brukermedvirkning for psykisk helse –familierelasjoner og sosial støtte/sosialt nettverk i forhold til utvikling og behandling/rehabilitering av psykiske lidelser og rus

10 odd e. havik10 Program for psykisk helse: Alvorlige psykiske lidelser l Stort funksjonstap, langvarig, alvorlig symptomatologi og/eller alvorlige konsekvenser for den enkelte l Prioritere forskning –på komplekse tilstander med komorbiditet; alvorlig psykisk lidelse og avhengighet, evt. personlighetsforstyrrelse og farlighetsproblematikk –om behandling av pasienter med psykiske lidelser med alvorlige konsekvenser –innenfor fengsels-, sikkerhets og rettspsykologi og - psykiatri

11 odd e. havik11 Program for psykisk helse: Rusmiddelbruk, avhengighet og psykisk helse l Dekker alle former for rusmiddel- og avhengighetsproblematikk. –Grunnforskning om sammenhengen mellom rus og psykiske lidelser –Klinisk epidemiologiske studier av psykiske lidelser hos rusmiddelmisbrukere –forløpsstudier av ulike grupper rusmiddelmisbrukere –studier av behandlings- og rehabiliteringstiltak for ulike grupper rusmiddelmisbrukere –studier av spilleavhengighet – jevnfør PENGESPILL

12 odd e. havik12 Program for psykisk helse: Programmets organisering og virkemidler l Rekruttering, kompetanse- og fagutvikling –Tverrfaglighet –bygge opp noen større, tyngre og langsiktige forskningsmiljøer som kan stå for rekruttering og veiledning. –Sterkere fokusering på forskning i universitetsmiljøene – spesielt rus

13 odd e. havik13 Rusmiddelforskning i Program for psykisk helse – min ensidige lesing av siste programnotat l Mer preget av et ønske om retningslinjer for god praksis enn forskningsmessige prioriteringer? l Uklart skille mellom forskning og implementering/kompetanseutvikling? l Mer edruelig syn på er forskbart og realiserbart? l For mange delområder og deloppgaver i forhold til ressurser?

14 odd e. havik14 Rusmiddelforskning i Program for psykisk helse – min selektive hukommelse for hva som har vært sentralt de siste periodene l Basalmekanismer: Genetiske, biologiske og psykologiske l Komobiditet og dobbeldiagnoser l Behandling og forløp l Bruksmønster – spesielt ungdom


Laste ned ppt "RUSMIDDELFORSKNING Program for psykisk helse 2006-2010 NFR, 15.6.06 Odd E. Havik Programstyreleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google