Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av NVH med vekt på strategiske utfordringer Styreseminar 4. september 2008 Lars Moe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av NVH med vekt på strategiske utfordringer Styreseminar 4. september 2008 Lars Moe."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av NVH med vekt på strategiske utfordringer Styreseminar 4. september 2008 Lars Moe

2 Virksomhetsidé Norges veterinærhøgskoles samfunnsoppdrag er: –å fremme god dyrehelse og dyrevelferd, trygge matvarer og bærekraftig bioproduksjon gjennom å gi utdanning og drive forskning på et høyt faglig nivå innenfor veterinærmedisin og tilstøtende fag - bedre livskvalitet hos dyr og mennesker

3 Visjon Behovene i samfunnet og kravene til kandidater og kunnskap innenfor det veterinærmedisinske virkefelt er i stor endring. Utfordringen vår er å videreutvikle en moderne veterinærmedisinsk institusjon for det 21. århundre. Som eneste veterinærmedisinske utdanningsinstitusjon i Norge må kvaliteten på Norges veterinærhøgskole måles mot nivået ved tilsvarende læresteder i utlandet. Vi må strekke oss etter målet om - å være blant de fremste veterinærmedisinske forsknings- og utdanningsinstitusjonene i Europa.

4 Norges veterinærhøgskoles verdiplattform Vi skal respektere dyras egenverd, og verdien av andre menneskers erfaringer. Vi skal være rause i all intern og ekstern kommunikasjon. Vi skal sette oss ambisiøse mål i forskningen og stille høye krav til kvalitet og etikk i alt vi gjør. Forskning, undervisning og annen virksomhet skal være uavhengig og fri. En samarbeidende ånd skal prege arbeids- og læringsmiljø gjennom åpenhet, toleranse og samhandling. Respektfull Ambisiøs Uavhengig Samarbeidende. RAUS

5 Noen fakta om NVH 500 studenter og 450 ansatte Lokalisert på Adamstua med seksjoner i Tromsø og Sandnes Kjerneområder: undervisning, forskning og tjenester Budsjett 2007 (320 mill. kr) herav 33% eksternfinansiering

6 Forskning Egen forskningsstrategi (5 hovedtemaer og 4 hovedmetoder er prioritert) –Veterinærmedisinsk grunnforskning –Biomedisinsk grunnforskning –Anvendt forskning

7 Tjenester som er unike DIAGNOSTIKK Undervisningshospital alle dyrearter Klinisk kjemisk sentrallaboratorium Obduksjon, og biopsidiagnostikk kreft Nasjonalt referanselaboratorium infeksjonsmikrober & toksiner

8 Studier som er unike PROFESJON –Veterinærstudiet –Dyrepleierstudiet

9 Andre studier Masterstudier –(akvamedisin og mattrygghet) Doktorgradsstudier

10 Strategiske utfordringer Kort sikt (organisering og retning på det nye universitet, forskningsvisjon, forskningsstimuleringstiltak, tillitsbygging, planprosesser for byggeprosjektet, osv) Lang sikt (langsiktige mål og virkemidler)

11 Strategiske utfordringer Langsiktig mål Å være - et integrert universitet av høy internasjonal standard med hovedfokus life science -blant de beste veterinærmedisinske fagmiljøene i Europa -tett integrert forskningsmessig med VI på veterinærmedisinske fagfeltet

12 Strategiske utfordringer Fakultetsorganisering Nye tverrfaglige forskergrupper – institutter og fakulteter Involvering av fagpersonalet som skal flyttes i planlegging av forskningsvisjon, fagfunksjoner og nybygg Mat, helse og miljø –> sykdom og diagnostikk

13 Strategiske utfordringer Tillit til ledelsen av dep., og universitet og høgskole – og ”tro på” det nye universitetet / fakultetet: kompetanse og kunnskap sitter i hodene til de ansatte som skal flyttes – hva vi sier = hva vi gjør Legitimitet i beslutningsprosessene /-tagerne Kulturforskjeller bearbeides (UMB – NVH) –konsensus – kontra - kommando –mulighetsledelse ”Hva som sies” og ”hva som høres” og ”hva som menes”

14 Strategiske utfordringer Eks.: –at Stortingets vedtak blir fulgt opp –uavhengige institusjoner – nye bygninger på plass –likeverdighet –arealbehov NVH, VI nybygg i all hovedsak –Sandnes utvikles, kontakten med Tromsø / Bergen på fisk ivaretas –tett samarbeid mot de medisinske fagmiljøer i Oslo –helhetlig profesjonsstudium – veterinær –interimsstyre med tillit og legitimitet –økte kostnader planlegging, frikjøp av tid til planprosess –drift og vedlikehold på Adamstua


Laste ned ppt "Presentasjon av NVH med vekt på strategiske utfordringer Styreseminar 4. september 2008 Lars Moe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google