Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RME Nasjonal Konferanse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RME Nasjonal Konferanse"— Utskrift av presentasjonen:

1 RME Nasjonal Konferanse
Hva trenger vi å ta hensyn til ved etablering av rusmestringsenheter?

2 Elefanten – Gammel Hindu historie.
en slange, en mur, et tre, en tau, et teppe.

3 Hva er viktig å ta hensyn til i arbeidet med innsatte med rusproblem?
En måte å se på vår utfordring ved RME kan være: ”Hva er viktig å ta hensyn til i arbeidet med innsatte med rusproblem?” Tverfaglig samarbeid - profesjoner –psykologer, sosionomer – fengsels betjent – sykepleier – leger osv. kultur forskjeller mellom KO, Sht, Kht, frivillig organisasjoner. Fengslesleder, økonomi ansvarlig. Vår utfordring i mange situasjoner vil være å finne ut hvordan vi kan slå sammen våre forskjellige sannheter istedenfor å havne i en konflikt over hvem har rett. Det vi trenger for å få dette til inkluderer: ydmykhet, åpenhet, og engasjement. Vi trenger også å ”ville hverandre vel” mens vi jobbe med dette i hverdagen. En annen ting vi trenger er gode modeller eller gode kart for å hjelpe oss til å se hele bilde. Helhet er ofte både/ og, ikke enten eller. Vår utfordring i mange situasjoner vil være å finner ut hvordan vi kan beholde hver sin ”sannhet” i en mer inklusiv kart /modell istedenfor en konflikt over hvem har rett.

4 KOLLEKTIV/OBJEKTIV KOLLEKTIV/SUBJEKTIV INDIVID/OBJEKTIV
INDIVID/SUBJEKTIV INDIVID/OBJEKTIV KOLLEKTIV/SUBJEKTIV KOLLEKTIV/OBJEKTIV Jeg har lyst til å presentere en modell fra Ken Wilber’s Integral teori. KEN WILBER, at age 63, is the first thinker and writer to have his collected works published while still alive. With 25 books translated into some 30 foreign languages, he is the most widely translated academic writer in the United States. Ken is the internationally acknowledged originator of Integral Theory and founder of Integral Institute. A theory of everything. Shambala publications 2000.Wilber tar utgangspunkt i at alle disipliner, både østlige og vestlige, religion, filosofi, vitenskap, medisin, sosiologi, psykologi, antropologi alle sammen, har noe viktig og sant med seg. Han har utviklet ”A theory of Everything” 1. en teori som er stor nok for å fange flest mulige sannheter i et system som viser hvordan de sannhetene henger sammen. En teori som gir plass til alle.

5 INDIVID/SUBJEKTIV 1 person - jeg INDIVID/OBJEKTIV 3. Person - det
KOLLEKTIV/SUBJEKTIV 2. Person – vi /oss KOLLEKTIV/OBJEKTIV Alle fire av disse kvadrater er til stedet i hver hendelse eller situasjon. De er tilstedet her og nå Hver av dere har dine egen respons eller opplevelse av å være her. dine Tanker, følelser, meninger, ønsker, det som er viktig for deg. (ind/sub) Du også har kroppen din med deg. Er kroppen din våken full av energi. Har du fått nok søvn. Hormonene i blodet er veldig påvirket av hvor mye søvn du har fått. Har du drukket mye kaffe ? Spiste du for mye i lusjen? Sitter du behagelig, få vi nok oksygen i dette lille rommet? Helse de. (ind/obj) Alt vi opplever sammen her og nå har en sosial/kulturell aspekt. Vi har forskjellige relasjoner til hverandre, vi alle er engasjert i RME, Vi kommer fra forskjellige kulturer, noen verdier har vi felles noen verdier er forskjellige. (Kol..Sub) Alt annet - fra fargene på rom være, til luft anlegget og powerpoint teknologi til det transport systemet som ført dere hit til pengesystemet som betaler for de hele. (Kol./obj.) You can’t have one with out the other.

6 Den psykologiske dimensjon
INDIVID/SUBJEKTIV Den psykologiske dimensjon Tanker og følelser om fortid nåtid eller fremtid. Opplevelse av håp, indre ro, glede, frykt, skam. Fortid påvirker nå tid. INDIVID/OBJEKTIV Den fysiske dimensjon (Internt) Kropps reaksjoner / atferd Ruset, i abstinens, Helse konsekvenser fra langvarig misbruk Søvn /Ernæring Nevropsykologi/Gener Medisiner /LAR KOLLEKTIV/SUBJEKTIV Den sosiale /kulturelle dimensjon Relasjoner/ Sosialt nettverk Arbeid/skole Kommunikasjonsferdigheter Stigmatisering Rusmiljø KOLLEKTIV/OBJEKTIV Den fysiske dimensjon (Eksterne) Vær/klima Farge på vegene Tilgjenglighet av helsetjeneste Økonomi Bo situasjon /Ryddig og rent? Estetikk De 4 kvadrater” De øverste kvadrater har med det individ å gjøre. De laveste har med den kollektiv å gjøre. De kvadrater til venstre har med vår subjektiv opplevelse, det som er inn i oss. De til høyre har med alt som er objektiv og kan måles. På en måte du kan tenke slik at den Fysiske dimensjon, våre internt, kropps reksjoner og atferd er i den øverst/høyre. Den Psykologisk er her. Den sosiale og kulturelle er her. og den fysisk dimen. Eksterne fysiske dimensjon

7 > Personens tanker, føleleser, holdninger og verdier.
INDIVID/SUBJEKTIV > Personens tanker, føleleser, holdninger og verdier. > Personens opplevelse av å bo, arbeide eller få behandling i fengselet. > Personens virkelighetsforståelse. > Personens mål med behandlingen, mening, drømmer, dypeste ønsker Å være /Sinnet INDIVID/OBJEKTIV KOLLEKTIV/SUBJEKTIV KOLLEKTIV/OBJEKTIV

8 > Personens tanker, føleleser, holdninger og verdier.
INDIVID/SUBJEKTIV > Personens tanker, føleleser, holdninger og verdier. > Personens opplevelse av å bo, arbeide eller få behandling i fengselet. > Personens virkelighetsforståelse. > Personens mål med behandlingen, mening, drømmer, dypeste ønsker Å være/Sinnet INDIVID/OBJEKTIV > Personens fysisk helse/blodverdier, hjernekjemi. > Nevropsykologi/gener > Pasientens atferd. > Behandlerens atferd > Å gjøre/handling/aktivitet KOLLEKTIV/SUBJEKTIV KOLLEKTIV/OBJEKTIV

9 > Personens tanker, føleleser, holdninger og verdier.
INDIVID/SUBJEKTIV > Personens tanker, føleleser, holdninger og verdier. > Personens opplevelse av å bo, arbeide eller få behandling i fengselet. > Personens virkelighetsforståelse. > Personens mål med behandlingen, mening, drømmer, dypeste ønsker Å være/Sinnet INDIVID/OBJEKTIV > Personens fysisk helse/blodverdier, hjernekjemi. > Nevropsykologi/gener > Pasientens atferd. > Behandlerens atferd > Å gjøre/handling/aktivitet KOLLEKTIV/SUBJEKTIV > Relasjoner, felles verdier, kultur > Pasientmiljø > Arbeidsmiljø > Kultur i kriminalomsorg vs. Helsetjeneste? > Mot en felles visjon? > Lagspill / samarbeid KOLLEKTIV/OBJEKTIV

10 > Personens tanker, føleleser, holdninger og verdier.
INDIVID/SUBJEKTIV > Personens tanker, føleleser, holdninger og verdier. > Personens opplevelse av å bo, arbeide eller få behandling i fengselet. > Personens virkelighetsforståelse. > Personens mål med behandlingen, mening, drømmer, dypeste ønsker Å være/Sinnet INDIVID/OBJEKTIV > Personens fysisk helse/blodverdier, hjernekjemi. > Nevropsykologi/gener > Pasientens atferd. > Behandlerens atferd > Å gjøre/handling/aktivitet KOLLEKTIV/SUBJEKTIV > Relasjoner, felles verdier, kultur > Pasientmiljøet > Arbeidsmiljøet > Kultur i kriminalomsorg vs. Helsetjeneste > Mot en felles visjon? > Lagspill / samarbeid KOLLEKTIV/OBJEKTIV > Menneskelige og økonomiske ressurser > Adekvat kontorplass, gruppe rom, IKT ressurser og bo fasiliteter > Samarbeidsrutiner, dokumentasjonsrutiner og timeplaner > Lovgrunnlag

11 > Personens tanker, føleleser, holdninger og verdier.
Hva er det som mangler? INDIVID/SUBJEKTIV > Personens tanker, føleleser, holdninger og verdier. > Personens opplevelse av å bo, arbeide eller få behandling i fengselet. > Personens virkelighetsforståelse. > Personens mål med behandlingen, mening, drømmer, dypeste ønsker Å være/Sinnet INDIVID/OBJEKTIV > Personens fysisk helse/blodverdier, hjernekjemi. > Nevropsykologi/gener > Pasientens atferd. > Behandlerens atferd > Å gjøre/handling/aktivitet KOLLEKTIV/SUBJEKTIV > Relasjoner, felles verdier, kultur > Pasientmiljøet > Arbeidsmiljøet > Kultur i kriminalomsorg vs. Helsetjeneste > Mot en felles visjon? > Lagspill / samarbeidKoll KOLLEKTIV/OBJEKTIV > Menneskelige og økonomiske ressurser > Adekvat kontorplass, grupperom, IKT resurser og bo fasiliteter > Samarbeidsrutiner, dokumentasjonsrutiner og timeplaner > Lovgrunnlag

12 Perspektiv over alle RMEer
Sentral samordning /ikke nødvendigvis sentral styring. Evaluering/Forskning INDIVID/SUBJEKTIV > Personens tanker, føleleser, holdninger og verdier. > Personens opplevelse av å bo, arbeide eller få behandling i fengselet. > Personens virkelighetsforståelse. > Personens mål med behandlingen, mening, drømmer, dypeste ønsker Å være/Sinnet INDIVID/OBJEKTIV > Personens fysisk helse/blodverdier, hjernekjemi. > Nevropsykologi/gener > Pasientens atferd. > Behandlerens atferd > Å gjøre/handling/aktivitet KOLLEKTIV/SUBJEKTIV > Relasjoner, felles verdier, kultur > Pasientmiljøet > Arbeidsmiljøet > Kultur i kriminalomsorg vs. Helsetjeneste > Mot en felles visjon? > Lagspill / samarbeidKoll KOLLEKTIV/OBJEKTIV > Menneskelige og økonomiske ressurser > Adekvat kontorplass, grupperom, IKT resurser og bo fasiliteter > Samarbeidsrutiner, dokumentasjonsrutiner og timeplaner > Lovgrunnlag VI trenger et sentral organ som har ansvar for samkjøring og tilrettlegging så at RME ene kan fortsette å utvikle seg på best mulig måte.


Laste ned ppt "RME Nasjonal Konferanse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google