Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BrukerPlan - Folkehelse Forskningsleder Sverre Nesvåg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BrukerPlan - Folkehelse Forskningsleder Sverre Nesvåg."— Utskrift av presentasjonen:

1 BrukerPlan - Folkehelse Forskningsleder Sverre Nesvåg

2 ”Fenomenet” rusrelatert problematikk Livsstil/livssituasjon: - alkohol, nikotin, andre rusmidler, kosthold og aktivitet - økonomisk, sosial og kulturell fattigdom Avhengighet - nevrobiologi - psykologisk - sosiokulturelt Skadelig bruk: - somatisk skade og sykdom - psykiske lidelser - skade på tredje person Økte vanskeligheter i forhold til endring Økte negative konsekvenser Avvik: økt marginalisering og kriminalisering

3 Hva er BrukerPlan? •Et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser i kommunen •Verktøyet er godkjent av Datatilsynet for kvalitetssikring, utvikling og planlegging av tjenester.

4 Hvem blir kartlagt? •Innbyggere i kommunen som blir vurdert av en eller flere kommunale instanser til å ha et rusmiddelmisbruk og/eller en psykisk lidelse •Rusmiddelmisbruk og/eller psykisk lidelse blir i denne sammenheng definert som bruk av rusmidler eller psykisk lidelse som er til skade for personens funksjonsnivå og relasjoner til andre

5 Hvem kartlegger? •Så mange kommunale instanser som mulig: sosialtjeneste, NAV, spesielle rusverntjenester i kommunen, tjenester innen kommunalt psykisk helsearbeid, boligtjenester, barnevern, pleie/omsorgstjenester – og fastleger •Det er fagpersonalet som kartlegger og det er fagpersonalets kunnskap og vurderinger som legges til grunn for kartleggingen

6 Hva blir kartlagt? •Demografiske opplysninger •Funksjonsnivå •Bruk av tjenester – forventet etterspørsel etter tjenester

7 Hvor stor andel av innbyggere med rusrelatert problematikk blir kartlagt? •Det er langt flere innbyggere i Norge med et rusrelatert problem enn de som er kjent av kommunens helse-, omsorgs- og/eller velferdstjenester. •Ut fra våre beregninger (antall kartlagte holdt opp mot registreringer eller anslag for antall med rusmiddelproblemer i Norge), dekker kartleggingene: –Nær 100% av LAR-pasientene –Nær 100% av alle med en omfattende ruslidelse i kombinasjon med en alvorlig psykisk lidelse –Ca. 50% av alle som injiserer rusmidler –Ca. 35% av alle med et illegalt misbruksproblem –Ca. 15% av alle med et alkoholproblem

8 Hva kan resultatene brukes til? •Dokumenterer/synliggjør omfang og karakter av rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser i kommunen – sammenlignet med andre kommuner •Dokumenterer det tilbudet som rusmiddelmisbrukere og personer med psykiske lidelser får pr. dato •Dokumenterer forventet etterspørsel og gir grunnlag for å prioritere mellom grupper og typer av tilbud •Ved flere kartlegginger; viser utviklingstrekk i omfanget og karakteren av problemet og utviklingen i tilbud for alle brukere, for utvalgte/prioriterte brukergrupper, eller for enkeltbrukere •Informasjonskilde for sentrale myndigheter


Laste ned ppt "BrukerPlan - Folkehelse Forskningsleder Sverre Nesvåg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google