Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktivitetsmål for NBBF, regioner og klubber 2016 - 2020.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktivitetsmål for NBBF, regioner og klubber 2016 - 2020."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktivitetsmål for NBBF, regioner og klubber 2016 - 2020

2 Aktivitetsmål for strategiperioden 2016-2020 Som et ledd i arbeidet med strategiplanen for perioden 2016 – 2020 er det utarbeidet et forslag til aktivitetsmål for NBBF. Denne presentasjonen tar for seg rekruttering av nye medlemmer, ivaretakelse av eksisterende (hindre frafall) og prestere (tilrettelegging for prestasjon på et høyt idrettslig nivå med tanke på toppidrett og internasjonale prestasjoner)

3 Aktivitetsmålene er utarbeidet med grunnlag i: NBBF sitt uttalte mål om en årlig vekst i medlemsmassen på 6 % frem til 2022 NBBF sine tiltak som underbygger måltallene i aldersintervallene 6-12 år, 13-19 år, 20-35 år og 36 år + Idrettspolitisk dokument 2015-2019

4 Kjerneaktiviteter og målgrupper i norsk idrett Kjerneaktiviteter Målgrupper Norsk idretts prioriteringer starter etter «småbarnsalder» (0-5 år) Barn = 6-12 årUnge voksne = 20-35 år Ungdom = 13-19 årVoksne = 36 år +

5 Resultatmål norsk idrett

6 SMARTE MÅL Spesifikke (det skal ikke være tvil om hva målet er) Målbare (har vi eller kan vi skaffe målemetode?) Ambisiøse (noe å strekke seg etter) Realistiske (50 % sjanse for å lykkes?) Tidsbestemte (ikke skyves på) Kunne evalueres (læringen ligger i evaluering) Hvis resultatmålene skal være målbare og kunne evalueres må vi være bevisst på målemetode og verktøy!!! Kan vi måle det vi ønsker å måle?

7 Rekruttere Rekruttering skjer i alderen 6-19 år I løpet av perioden dreies rekrutteringen i enda større grad til gruppen 6-12 år. Fokus på barn og ungdom

8 Ivareta og utvikle Lite frafall i barn og ungdomsbasket Ingen frafall i voksenbasket Samme resultatmål som i IPD

9 Prestere Struktur for talentutvikling implementert Spillerutvikling Fortsette å tilrettelegge for økt aktivitet i klubb via region: – Jmf. regionslagsaktivitet og landslagsaktivitet, inkl. talentcamper vinter og sommer – Kompetanseheving klubbtrenere – jmf. trenerutvikling – og rekruttering – Utrede elitesatsing 3MOT3 Landslag Implementere landslagsprogram utearbeidet og påbegynt i 2014: – Bredde via regionslag – Topp via langsiktig oppkjøring U16 – Deltagelse med U18 i Nordisk/mulig EM – Deltagelse med U16 i Nordisk og EM

10 Aktivitetsmål 2016-2020 Link

11 Det utføres, på flere nivåer, tiltak som underbygger våre måltall a)Kjerneaktiviteter b)Støtteaktiviteter c)Samfunnsansvar Tiltak som underbygger måltall

12 RekruttereIvareta/utviklePrestere 6-12 år Basket i skolen Easy Basket 13-19 år3 mot 3 Serie og turneringsspill og rullestolbasket. Regionslagaktivitet Landslagsaktivitet Struktur for talentutvikling implementert 20-35 år Serie og turneringsspill og rullestolbasket. 36 år + Serie og turneringsspill og rullestolbasket. Tiltak som underbygger måltall Kjerneaktiviteter

13 Støtteaktiviteter Tiltak som underbygger måltall Medlemskap og organisasjon Kompetanseutvikling Idrettens finansiering Idrettsanlegg Idrettsarrangement Kommunikasjon Idrettens samfunnsbidrag

14 Samfunnsansvar NBBF sine kjerneaktiviteter går inn under samfunnsansvar hvor vi er åpne for alle som vil spille basket og være en del av NBBF. Mangfold og integrering (herunder også jenter) – SSB sin befolkningsframskriving sier at vi skal være ca 7 millioner mennesker i Norge i 2066 (vekst er utelukkende innvandring). - I løpet av strategiperioden skal vi søke spesifikke midler til integreringsarbeid – jmf. SBBF det svenske basketballforbundet) sitt «Velkommen hit» prosjekt Tiltak som underbygger måltall

15 Jente/kvinnebasket Basket i skolen (50/50 jenter og gutter) KL og BLNO klubber rekrutterer fra samme årgang per år, inkludere flere klubber i dette arbeidet Mosjonsserie i Vest, el. andre tiltak som bidrar til å holde kvinner i idretten Lik satsning på landslag uansett kjønn, tilsvarende på regionslagsnivå

16 Veien videre med felles verdier Verdier som er forankret i hele organisasjonen Felles verdier med øynene rettet mot et felles mål Alle våre aktiviteter gjennomføres med våre verdier i forsete NBBF står for noe bra og leverer på verdigrunnlaget Bedre rekruttering Mindre frafall Attraktivt for samarbeidspartnere SKAPER BASKETAKTIVITET!


Laste ned ppt "Aktivitetsmål for NBBF, regioner og klubber 2016 - 2020."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google