Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Idrett for alle! Anne-Britt Nilsen 16. april 2008 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Idrett for alle! Anne-Britt Nilsen 16. april 2008 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ."— Utskrift av presentasjonen:

1 Idrett for alle! Anne-Britt Nilsen 16. april 2008 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

2 Norges største frivillige medlemsorg. Pr. 31.12.2006: 12.491 idrettslag 2.070.000 medlemskap 1.400.000 medlemmer NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

3 Idrettens verdier for aktivitet ÆrlighetHelseFelleskapGlede NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

4 Vårt formål Gi alle mennesker muligheter til å utøve idrett ut fra ønsker og behov Være en positiv verdiskaper for individ og samfunn NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

5 Regjeringens frivillighetspolitikk (st.meld.nr.39, 2006-2007) Bedre rammebetingelser Økte ressurser til lokal aktivitet Styrket inkludering og integrering Styrket kunnskap og forskning NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

6 Det nye fleridrettsforbundet NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

7 Idrettene NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

8 Idrettspolitisk dokument 2007-2011 ”En åpen og inkluderende idrett” NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

9 En åpen og inkluderende idrett Ta tak i utfordringene på tvers av målgrupper som ikke er godt nok inkludert i idretten og vårt samfunn Alle organisasjonsledd skal ha et eierskap til dette NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

10 Idrett for funksjonshemmede Mål: Økt deltagelse av mennesker med funksjons- hemming i idrettslag Strategi: SF må gis rammevilkår for å ta et reelt ansvar Forankring av arbeidet i IL må prioriteres Samarbeid med det offentlige på tiltak for funksjonshemmede med store hjelpebehov Kompetanseutvikling av trenere og ledere NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

11 Forutsetninger for god inkludering i IL NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

12 Forutsetninger for god inkludering i IL Bruker, støtteapparat og aktivitet Spørre utøverne, og evt. deres nærmeste, hvilke behov og ønsker de har. Kommunikasjon trener/funksjonshemmet er avgjørende for resultatet. Fh må motiveres til å bryte egne barrierer! Start praksis, utvikle verdier, kunnskap og holdninger. IL må ha et ”mottakerapparat” som gir trygghet og tillit. IL kan ikke lete etter utøvere! Tilbudet må annonseres for at utøverne skal melde seg til det. Tilbudet tilrettelegges for aktuelle utøvere. Viktig å kommunisere tilbudet. Avgjørende og krevende oppgave fordi mange tidligere har negative erfaringer NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

13 Forutsetninger for god inkludering i IL Infrastruktur Samfunnsplanlegging er avgjørende (infrastruktur, tilrettelegging, tilgjengelighet) Tilgjengelighet er helt avgjørende Det offentlige hjelpeapparats ansvar Må ta ansvar for at utøverne kommer til arenaen (transport, ledsager o.s.v.) Må ta ansvar for ordninger som kan sikre et likeverdig tilbud (det er ikke det samme som et likt tilbud) under aktivitet (tolketjenester, anleggstilpasninger, tilgjengelighet, hjelpemidler o.s.v.) NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

14 Forutsetninger for god inkludering i IL Kompetanse Trenere må vite om idrettens mangfold og muligheter. Kunnskap om funksjonshemningene vil også kreves. Hjelpemidler kan være avgjørende for gode opplevelser og funksjonell aktivitet. Særidrettenes egenart og særpreg er forskjellige. Noen idretter er ”naturlig” mer inkluderende (eks. boccia, svømming, bowling m.fl.) SF må selv definere hvor langt de kan påta seg et ansvar - barrierer kan (og bør) brytes. Bruke gode eksempler/ambassadørklubber til å fremme arbeidet. NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

15 Utfordringer Utfordringen er å overføre kompetanse til særforbund/idrettslag ”Spesielle” tema som f. eks. klassifisering er en utfordring for SF En viktig oppgave for NIF er å nå ut til ”grasrota” med kompetanse NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

16 Hva kan dere hjelpe med? Dere besitter en unik og spes. kompetanse Dere kan være en ressurs for idrettslagene (gi tips og råd) Rekruttering – videreformidle idrettens tilbud Trenere i idretten for funksjonshemmede NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

17 Erfarings- og kompetanseutvikling Nettverk Idretten Rehabiliteringssentra Kulturetater, kommuner Høgskoler, universitet og forsknings- institusjoner Helseinstitusjoner Skoleverket Interesseorganisasjoner NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

18 Byåsen IL Allidrettstilbud Åpen for hele byen Definert mål om 10% funksjons- hemmede medl. Ekstra trenere på ordinært tilbud med spesielt ansvar for denne gruppen NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

19 TIPS! Kontakten mellom foreldre og idrettslag er viktig, og forventningene må være avklart på forhånd. Trenerne må være godt informert om barna, og må kunne nå foreldre raskt hvis noe skulle oppstå. Kerstin Roos, Byåsen IL allidrett NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

20 Omvendt integrering i Bergen Handicap IL Åpnet opp også for funksjonsfriske  stor økning i aktivitet Rekrutterer også søsken og familie Bordtennis, svømming og rullestolbasket Innmeldt i alle tre SF for å kunne konkurrere NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

21 Tips! Klubbene selv må ta initiativ overfor målgruppen for å rekruttere medlemmer. Vi kan ikke regne med at brukerne selv tar kontakt. Annonsering og oppsøkende virksomhet er stikkord i denne sammenhengen. Gunnar Christiansen, Bergen Handicapidrettslag NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

22 Ålesund ATV Kommunen rekrutterer medlemmer Vi ønsker aktive foreldre som bidrar til klubbmiljøet på lik linje som alle andre. Dette er også en viktig del av integreringen Forbundet har også laget egen brosjyre med råd og tips til klubbene Ambassadørklubber NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

23 TIPS! Når man setter i gang med aktiviteter, må man mene noe med det og tenke langsiktig. Dessuten er det viktig at foreldre og familien deltar aktivt for å skape et godt miljø. Eivind Bøe, ATV-gruppen i NAF Motorsport Ålesund NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

24 Bærums Verk IF Startet i det små. Kun 1 på første rullestolbasket trening Har kjøpt inn stoler til utlån og fått bedre rekruttering Idrettslaget har som mål å være en aktiv pådriver for barn og ungdoms oppvekstmiljø. ”Vi har sagt at klubben skal være åpen og inkluderende. Gjennom å tilrettelegge aktiviteter og lavterskeltilbud, viser vi at vi mener noe med det vi sier”

25 TIPS! Samarbeid med kommune og skoler er viktig for å få i gang aktiviteter. Denne relasjonen gjør det også enklere å finne lokaliteter til treningene. Sigurd Carson, Bærums Verk IF NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

26 Det formelle er på plass – nå begynner den virkelige utfordringen! Vi er opptatt av god kvalitet, og det skal vi få til sammen! NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ


Laste ned ppt "Idrett for alle! Anne-Britt Nilsen 16. april 2008 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google