Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inkludering i idrettslag Børre Rognlien 2. visepresident Inkluderingskonferanse Sarpsborg, 14.-16. januar 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inkludering i idrettslag Børre Rognlien 2. visepresident Inkluderingskonferanse Sarpsborg, 14.-16. januar 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inkludering i idrettslag Børre Rognlien 2. visepresident Inkluderingskonferanse Sarpsborg, 14.-16. januar 2011

2 NIFs hovedmål for idrettspolitikken i tingperioden 2007-2011: En åpen og inkluderende idrett

3 Fokus for konferansen Inkludering i idrettslag – Hva har vi lykkes med? – Hvilke utfordringer har vi? – Hva kan vi gjøre selv? – Hva trenger vi støtte til – og fra hvem? Hva kan vi lære av de som jobber med andre målgrupper?

4 Alle bor – eller blir bosatt – i en kommune • Idrettsforbundet har 12 000 idrettslag og 2 mill medlemskap. • Alle kommuner i Norge har idrettslag. • Kommunen er idrettens største sponsor lokalt. • Kommunen er idrettens viktigste samarbeidspartner lokalt. • Idretten er den viktigste folkehelseaktøren lokalt gjennom den aktiviteten som barn og ungdom hver dag gjør i regi av idrettslaget

5 I idretten er en medlem - ikke kunde! Å engasjere seg lokalt • gir mening • skaper idrettsglede • skaper identitet • gir god helse • gir gode og trygge lokalmiljø i kommunen

6 Idrettstinget 2007 • Idretten ønsker å samarbeide med det offentlige, andre frivillige organisasjoner og samarbeidspartnere for øvrig. • Idretten og frivilligheten kan imidlertid ikke ta et slikt ansvar uten at det tilføres ressurser, kompetanse og økonomi utover dagens ramme, fra nye finansieringskilder, for å kunne ta et slikt utvidet samfunnsansvar. • Integrering er et eksempel.

7 Deltakelse • Minoritetsungdom er sjeldnere medlemmer i et idrettslag • Idrett likevel den største fritidsaktiviteten blant minoritetsungdom.

8 Deltakelse i idrettslag Ung i Oslo 1996 : • 29 prosent av minoritetsungdommene • 44 prosent blant majoritetsungdommene. • 9 prosent av jentene med foreldre fra asiatiske land (Pakistan) • 37 prosent av jentene med norskfødte foreldre Ung i Norge 2002: • 24 prosent av minoritetsungdommene • 41 prosent blant majoritetsungdommene. • 11 prosent av jentene med foreldre fra asiatiske land (Pakistan) • 37 prosent av jentene med norskfødte foreldre

9 Medlemmer i idrettslag Ung i Norge 1996/2006: • 42/42 prosent av minoritetsguttene • 50/54 prosent av majoritetsguttene • 15/16 prosent av minoritetsjentene • 36/42 prosent av majoritetsjentene 11928 deltakere/svarprosent 92,3. 5,6% hadde minoritetsbakgrunn (begge foreldre født utenfor Norge)

10 Trening i idrettslag Ung i Norge 2002: • Guttene med foreldre fra ikke-vestlige land trente oftere i idrettslag sist uke enn majoritetsbefolkningen, mens det ikke var tydelige forskjeller i trening på egen hånd. • Jentene med foreldre fra ikke-vestlige land trente betydelig sjeldnere enn majoritetsjenter i idrettslag, og de hadde også trent noe sjeldnere på egen hånd.

11 Innvandringen til Norge 1960 - 2009 • 1960: 63.000 personer, hvorav 50.000 personer fra Europa, og 8.600 personer fra USA. • 1990: 183.000 personer, hvorav 96.000 personer fra Europa, og 15.000 personer fra USA. • 2009: 489.000 personer, hvorav 255.000 personer fra Europa, og 32.000 fra USA.

12 Hvem er innvandrer her?

13 Formidling til organisasjonen • Erfaringer • Det offentlige/kommunene må ta ansvar for nødvendige rammebetingelser • Holdningsendring i idretten • Tilpasse aktivitetstilbudet • Inkludering i idrettslag er et aktivt og positivt verdivalg!

14 Statlige (KUD) og kommunale tilskudd – 2005-2009 Statlige tilskudd (KUD): 35 mill. Kommunale tilskudd:19,7 mill. Totalt:54,7 mill. (kommunalt tilskudd 2005 ikke rapportert)

15 Tiltak gjennomført - 2009 • Innvandrerjenter spesielt: 42 tiltak • Jenter: 74 tiltak • Innvandrere generelt: 223 tiltak • Økonomiske støttetiltak: 80 tiltak • Engasjere innvandrerforeldre: 62 tiltak Totalt: 415 tiltak Antall deltakende idrettslag: 177

16 Kommunen må understøtte frivillighet – ikke erstatte Godt samarbeid betyr: -gode møteplasser og at idretten er i forkant involvert i planarbeid. -at kommunen tilrettelegger for frivillig engasjement i lokalmiljøet gjennom gode rammebetingelser. -at idretten og kommunen i fellesskap bidrar til et godt lokalmiljø, drar nytte av hverandre. -at kommunen ser og anerkjenner verdien av frivillighet.

17 Utfordringer • Å engasjere innvandrerforeldrene • Rekruttering av barn/ungdom • Mangel på økonomiske ressurser

18 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Inkludering i idrettslag Børre Rognlien 2. visepresident Inkluderingskonferanse Sarpsborg, 14.-16. januar 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google