Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Program: 08.30 - 09.00 Registrering - kaffe 09.00 - 09.30 Innledning 09.30 - 09.50 De ulike typene «daglige ledere» 09.50 - 10.10 IPD og klubbutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Program: 08.30 - 09.00 Registrering - kaffe 09.00 - 09.30 Innledning 09.30 - 09.50 De ulike typene «daglige ledere» 09.50 - 10.10 IPD og klubbutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Program: 08.30 - 09.00 Registrering - kaffe 09.00 - 09.30 Innledning 09.30 - 09.50 De ulike typene «daglige ledere» 09.50 - 10.10 IPD og klubbutvikling - hva bringer fremtiden inn til daglig ledere? 10.10 - 10.30 Pause 10.30 - 11.30 Forholdet styret - daglig leder 11.30 - 12.15 Lunsj 12.15 - 14.15 Gruppearbeid - erfaringsutveksling 14.15 - 15.00 Plenumspresentasjon / avslutning

2 Lover Tillitsvalgte Leder Norges Idrettsforbund og paralympiske og olympiske komitè Idrettslag Idrettsrå d Handlingsplan Klubbutvikling Politiattest Kommune Anlegg Utøver Honorar Ansatt vs tillitsvalgt Idrettskrets Særforbund Idretter Regnskap Dugnad Sponsor Årshjul Økonomi Verdigrunnlag Visjon Årsmøte Valgkomite HJÆLP! Virksomhetside Idrettsting Grasrotande l Idrettsregistreringen Funksjonshemmede Barneidrettsbestemmelser

3 AnsvarsoppgaverRessursoppgaverStrategioppgaver Lover og reglerLedelseFremtid/analyser  Utfordringer og muligheter  Trender Effektivt styrearbeidArbeidsgiveransvarHvor er vi, hvor vil vi?  GAP  Fremdriftsplan (prioriterte oppgaver) Rolle og ansvarsoppgaverIdrettslaget - en samfunnsaktørVirksomhetsplan  VVV  Handlingsplan Minimum - 4 timer For idrettslag som ikke har ansatt eller har omsetning under 5 millioner. Maksimum - totalt 6 timer For idrettslag som har ansatt eller som har en omsetning over 5 millioner. (Revisor)

4

5 https://www.facebook.com/# !/akershusidrettskrets http://www.youtube.com/watch?v=IaNUb geZ6BA

6

7 - Hva har vi behov for? - Hvor stor stillingsprosent er det behov for? - Hva innebærer det å ansette? - Hvilke kvalifikasjoner skal kandidaten ha? - Hvilke forutsetninger må til før vi kan ansette?

8 Hva er du:  strateg som jobber med å utvikle klubben organisatorisk (sammen med styret)?  sekretær som skal bistå det daglige arbeidet?  aktivitetsleder som skal bistå gruppene med å tilrettelegge aktivitet?

9 HovedlagetGruppene OrganisasjonBesluttende Få enhetlig økonomi Markedsføring Overgripende planlegging Utøvende Detaljplanlegging LedelseHovedrammer Lederutvikling Konkretisering basert på hovedlagets planer Sørge for nødvendig kompetanse blant tillitsvalgte/lagledere TrenereFormelle avtaler Felles regler Rekruttere Utdanne ”Vi skaper idrettsglede”

10 HovedlagetGruppene ArrangementFellesmøter Årsmøter Møter for gruppene og deres undergrupper AnleggPrioritere Melde inn behov til idrettsrådet Inngå samarbeidsavtaler Følge opp driftsansvar der klubben er ansvarlig Melde inn behov til hovedlaget Delta i drift Følge opp i hht avtaler med hovedlaget AktivitetFå inn nye aktiviteter Arrangementer som ligger utenfor gruppenes områder (favner ofte bredere) Gjennomføring av egne aktiviteter, sportslige og sosiale ”Vi skaper idrettsglede”

11  Hva skal den ansatte gjøre?  Hva skal de tillitsvalgte gjøre?

12 IPD og klubbutvikling - hva bringer fremtiden inn til den daglige ledere?

13  Hvor mange har lest IPD?  Hvem eier IPD?  Hvem skal oppnå målene i IPD?

14

15 Organisasjon:  Frivillighet  Demokrati  Lojalitet  Likeverd Aktivitet: • Glede • Felleskap • Helse • Ærlighet

16  Hovedutfordring # 1 - en åpen og inkluderende idrett!  Hovedutfordring # 2 - Langsiktig finansiering og rammevilkår.

17 1. Aktiviteten 2. Idrettsorganisasjonen 3. Finansiering 4. Idrettsanlegg 5. Idrett og folkehelse 6. Idrett og samfunn

18  Hovedutfordring #2 – langsiktig finansiering og rammevilkår  Hovedutfordring # 1 - en åpen og inkluderende idrett!  Styrke toppidretten  Sikre idrettens eierskap til idrettsarrangementene  Styrke ungdomsidretten

19  Styrke ungdomsidretten  Ungt lederskap og la ungdom ta ansvar invitere dem inn i idrettsmiljøet hvor beslutningene tas.

20  Sats mer på ungdom! Gi dem ansvar og send dem på kurs!  Vær sikker på at alle ledere kjenner til og respekterer barneidrettsbestemmelsene!  Send trenere/ledere som har barnaktiviteter på kurs!  Start opp nye grupper og aktivtet for voksne og eldre!  Finnes det funksjonshemmede som ønsker å bli med? Søker dere etter dem? Sier dere ja når det skjer?  Fokusere på verdier og foreldreengasjement!

21  Vi har veiledere som kan komme ut og hjelpe dere!  Styrearbeide i praksis!  Vi har lederkurs for ungdom!  Vi har en konsulent for funksjonshemmede som kan gi råd for igangsetting av aktivitet  Vi har kurs i barneidrett  Dere kan få tilskudd til opprettelse/videreutvikling av barneidrettsskoler

22

23 HovedlagetGruppene OrganisasjonBesluttende Få enhetlig økonomi Markedsføring Overgripende planlegging Utøvende Detaljplanlegging LedelseHovedrammer Lederutvikling Konkretisering basert på hovedlagets planer Sørge for nødvendig kompetanse blant tillitsvalgte/lagledere TrenereFormelle avtaler Felles regler Rekruttere Utdanne ”Vi skaper idrettsglede”

24 HovedlagetGruppene ArrangementFellesmøter Årsmøter Møter for gruppene og deres undergrupper AnleggPrioritere Melde inn behov til idrettsrådet Inngå samarbeidsavtaler Følge opp driftsansvar der klubben er ansvarlig Melde inn behov til hovedlaget Delta i drift Følge opp i hht avtaler med hovedlaget AktivitetFå inn nye aktiviteter Arrangementer som ligger utenfor gruppenes områder (favner ofte bredere) Gjennomføring av egne aktiviteter, sportslige og sosiale ”Vi skaper idrettsglede”

25  Strategen - som jobber med å utvikle klubben organisatorisk (sammen med styret)?  Sekretær - som skal bistå det daglige arbeidet?  Sportslig - som skal bistå gruppene med å tilrettelegge aktivitet?

26 • Når styret har truffet et vedtak har daglig leder ansvar for at dette iverksettes • Daglig leder og resten av administrasjonen må være lojale i forhold til vedtaket • Hvis noen i styret skal involveres i gjennomføringen må dette fremgå av vedtaket, eller avtales med daglig leder

27 • Tillitsvalgte møter tillitsvalgte (men adm bør normalt være med) • Administrasjon møter administrasjon • Styret kan delegere til daglig leder å møte tillitsvalgte

28 • Idrettslaget har viktige oppgaver for både idrettsaktivitet og idrettsutvikling • Det er viktig med en klar og forstått arbeidsdeling • Det er viktig med gjensidig informasjon og tillit • Det må være et ønske om å spille hverandre gode • Slik blir laget best mulig

29  Sats mer på ungdom! Gi dem ansvar og send dem på kurs!  Vær sikker på at alle ledere kjenner til og respekterer barneidrettsbestemmelsene!  Send trenere/ledere som har barnaktiviteter på kurs!  Start opp nye grupper og aktivitet for voksne og eldre!  Finnes det funksjonshemmede som ønsker å bli med? Søker dere etter dem? Sier dere ja når det skjer?  Fokusere på verdier og foreldreengasjement!

30 Hvordan skal vi, som daglig ledere, jobbe slik at vi bidrar til ”idrettsglede for alle”

31 Hva skal vi, som daglig ledere, ikke gjøre? (hva er de tillitsvalgtes oppgaver for å oppnå idrettsglede for alle)


Laste ned ppt "Program: 08.30 - 09.00 Registrering - kaffe 09.00 - 09.30 Innledning 09.30 - 09.50 De ulike typene «daglige ledere» 09.50 - 10.10 IPD og klubbutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google