Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STRATEGIPLAN 2012– 2015 Skreia IL - aktivitet i sentrum Vi vil i et trygt og inkluderende miljø skape glede.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STRATEGIPLAN 2012– 2015 Skreia IL - aktivitet i sentrum Vi vil i et trygt og inkluderende miljø skape glede."— Utskrift av presentasjonen:

1 STRATEGIPLAN 2012– 2015 Skreia IL - aktivitet i sentrum Vi vil i et trygt og inkluderende miljø skape glede

2 HOVEDMÅL ADM./ ORG Avklare hvilke betalte tjenester idrettslaget skal benytte Inkludere større del av Skreias befolkning Videreutvikle medlemsregisteret Plan for rekruttering av grasrotandeler Etablere gode kommunikasjons- og informasjonsrutiner Ha en ryddig og tydelig organisasjon Ha en hensiktsmessig organisasjonsmodell

3 HANDLINGSPLAN ADM./ ORG. HVAHVORDANHVEMNÅR Prosjekt - år for utprøving av koordinatorfunksjon Forbereder og legger fram sak for nytt styre i tråd med budsjett Leder1.april.12 Alle verv utarbeider en plan for året for sine roller/oppgaver Disse gjennomgås og samordnes med eksisterende planer Leder1. april 12 Medlemsregisteret alltid oppdatert Oppdatere medlemsregistereret Økonomi ansvarlig Mai 12

4 HOVEDMÅL ØKONOMI: Å ha en balansert økonomi Ha et oversiktelig og funksjonelt regnskapssystem Opprette og rullere en økonomiplan som er bærekraftig og langsiktig

5 HANDLINGSPLAN ØKONOMI HVAHVORDANHVEMNÅR ØkonomiutvalgUtnevne økonomiansvarlig fra hver gruppe Kasserer/ gruppeled er 1. april 12 Klubbavis/ Nettside med reklame Videreutvikle systemet for innhenting av reklameAU1. juni 12 Økte tilskuddSende flere søknader om støtte på utlyste midler Leder/ koordinator I tråd med frister

6 HOVEDMÅL SPORTSLIG Tilby varierte aktiviteter for alle aldersgrupper Gi alle mulighet til å kunne utvikle seg Godt samarbeid med andre klubber Skape gode holdninger

7 HANDLINGSPLAN SPORTSLIG HVAHVORDANHVEMNÅR Etablere en fast struktur for idrettskolen Avklare nye former for organiseringLederMai 12 Videreutvikle samarbeid med Toppen IL FK Toten Toten HK Faste samarbeidsmøter - Samarbeidsprosjekter - Samordne sportsplaner - Samordne årsplaner LederÅrlig

8 HOVEDMÅL ANLEGG Utvikle, drifte og vedlikeholde anleggene i takt med tiden Rehabilitering av sportshytta ”Tarzan” løype innen 2012

9 HANDLINGSPLAN ANLEGG HVAHVORDANHVEMNÅR Ha en vedlikeholdsplan Lage vedlikeholdsplan AnleggslederJuni 2012 ”Tarzan-løype”Etablere ”jungelkomite” Leder idrettskole 2011 Rehabilitert sportshytte - Rydde i kjelleren - Pusse opp garderober - Male utvendig - Tette igjen luke fra kiosk inn i kafèrommet Anleggsleder2013

10 HOVEDMÅL UTDANNING Arrangere førstehjelpskurs årlig Etablere kursplan som rulleres årlig Kompetanseutviklingsplan for tillitsvalgte, dommere, trenere og medlemmer på plass i løpet av 2012

11 HANDLINGSPLAN UTDANNING HVAHVORDANHVEMNÅR Brannøvelser Innkalle til og gjennomføre brannøvelser med alle grupper Ansvarlig inneanlegg Årlig Førstehjelps kurs Tilrettelegge og gjennomføre kurs med alle trenere, oppmenn og tillitsvalgte Utdannings ansvarligÅrlig Livredningskurs Sjekke opp hvem som må ha det, og gjennomføre kurset evnt. i samarbeid med andre klubber Leder idrettskole Årlig

12 HOVEDMÅL SOSIALT Klubbhuset og anlegget skal være et samlingspunkt for alle i nærmiljøet Få flere til å delta på dugnader Arrangere felles arrangement og hyggekvelder lag / flere lag sammen Arrangere årlig medlemsfest

13 HANDLINGSPLAN SOSIALT HVAHVORDANHVEMNÅR ÅrsfestFestkomité Arrangement ansvarlig Årlig Holdningskampanje a) Informasjonsopplegg på foreldremøter v/behov b) Utarbeide informasjonsskriv AU/Gruppeledere a) Kontinu- erlig b) Mai 2012

14 HOVEDMÅL INFORMASJON Nett – sida brukes aktivt av alle grupper og lag Ha en klar mediestrategi Alle ledd av Idrettslaget opplever å få god informasjon

15 HANDLINGSPLAN INFORMASJON HVAHVORDANHVEMNÅR NettsideVidereutvikles og evalueres Web - redaktør Kontinu- erlig Sende ut informasjon til foresatte årlig Lage generelt informasjonsskriv som går ut til alle foresatte SekretærMai årlig Være synlig i Totens Blad Oppfordre alle ledd til å melde inn saker -/ lage saker LederÅrlig

16 Vi vil i et trygt og inkluderende miljø skape glede Skreia IL – aktivitet i sentrum


Laste ned ppt "STRATEGIPLAN 2012– 2015 Skreia IL - aktivitet i sentrum Vi vil i et trygt og inkluderende miljø skape glede."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google