Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ABCD © 2001 KPMG Ledelse i ny organisasjon Innspill til mellomlederne i Levanger kommune 21.09.01 Oddbjørn Vassli KPMG.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ABCD © 2001 KPMG Ledelse i ny organisasjon Innspill til mellomlederne i Levanger kommune 21.09.01 Oddbjørn Vassli KPMG."— Utskrift av presentasjonen:

1 ABCD © 2001 KPMG Ledelse i ny organisasjon Innspill til mellomlederne i Levanger kommune 21.09.01 Oddbjørn Vassli KPMG

2 ABCD © 2001 KPMG Bakteppet

3 ABCD © 2001 KPMG Utfordringene OmdømmeKompetanse Ressurser Den digitale utfordring

4 ABCD © 2001 KPMG Svarene….  Prioritering  Produktivitet  Handlefrihet Ressurser  Attraktiv arbeidsgiver  Utløse medarbeidernes ressurser  Kompetanseutvikling Kompetanse  Kvalitet med brukerfokus  Forutsigbarhet  Tilbakemelding Omdømme  Åpenhet og tilgjengelighet  Interneffektivitet  Involver brukerne Den digitale utfordring

5 ABCD © 2001 KPMG Organisasjonen på hodet

6 ABCD © 2001 KPMG Max Weber – også på hodet  Oppgavene er stabile  Oppgavene er fast fordelt mellom enhetene  Organisasjonen er hierarkisk  Det finnes regler for alt  Alt skjer skriftlig  Organisasjonens ressurser er skilt fra deltakernes  Strukturer og posisjoner mister betydning  Personene, oppgavene og prosessene i fokus  Strukturen blir et internt ledelsesredskap  Flere flytende funksjoner, prosjekter  Mangfoldige ansvarsrelasjoner

7 ABCD © 2001 KPMG Perspektiv på svaret…. 9 Nøkkel- områder Resultater 9 Nøkkel- områder Resultater 6 Medarbeidere - resultater 6 Medarbeidere - resultater 7 Kunder – resultater 7 Kunder – resultater 8 Samfunnet – resultater 8 Samfunnet – resultater 1 Leder- skap 1 Leder- skap 5 Prosesser og endrings- styring 5 Prosesser og endrings- styring 2 Medarbeidere 2 Medarbeidere 3 Policy og strategi 3 Policy og strategi 4 Samarbeidspartnere og andre ressurser 4 Samarbeidspartnere og andre ressurser VirkemidlerResultater Forbedring og læring

8 ABCD © 2001 KPMG ”Nye” organisasjonsverktøy Klargjøring av brukernes forventninger til tjenestene Serviceerklæringer Verktøy for å dele og utveksle informasjon og kunnskap Intranett Klargjøring av interne resultatkrav og ressurstildeling Bestiller-utfører Flytte fokus fra ensidig økonomifokus til strategisk måloppnåelse Balansert målstyring Formål Verktøy Rammeverk for plassering av ansvar og myndighet Resultatenheter

9 ABCD © 2001 KPMG Hvor utbredt er nye styringsmåter ?

10 ABCD © 2001 KPMG Lederavtaler – verktøy som knytter ting sammen i helhet – og samtidig sikrer tilpasning til den enkelte virksomhet

11 ABCD © 2001 KPMG Lederavtaler – verktøy for dialog mellom ledere Kopling til arbeidsavtaleSpesielle ledervilkårKrav til ledere Støtte til ledere Vurdering av resultatProsedyre ved avviklingResultatmål Utviklingsmål Lederens personlige mål Lederavtale Sign.

12 ABCD © 2001 KPMG Utgangspunkt og målsettinger  Er primært ingen arbeidsrettslig avtale, men et verktøy i ledelse - KONTRAKTs-styring  Målsettinger: -Klargjøre leders ansvar for resultatoppnåelsen -Avtale mål og resultater i forkant -Evaluere mål og resultatoppnåelse i etterkant -Styrke og strukturere lederdialogen mellom over- /underordna ledere -Tilrettelegge for personlig lederutvikling/coach -Tilrettlegge for resultatbasert avlønning

13 ABCD © 2001 KPMG Kritiske suksessfaktorer  Hva må vi lykkes med ? -Forankring hos de lederne som skal ha lederavtale -Felles og akseptert mal/generelt innhold -Integrering av lederavtalene mot kommunens styringssystem (plan/budsjett/rapportering) -Starte fra toppen (rådmannens lederavtale) og gå nedover  Hva kan gå galt ? -Strid om det formelle grunnlaget med arbeidstakerorganisasjonene -Mangler gode resultatmål -Manglende oppfølging av avtalene etter at de er inngått (fra ledere med oppfølgingsansvar)

14 ABCD © 2001 KPMG Noen erfaringer  År 1 har ofte fokus på innføring av den GENERELLE delen  Først i år 2 får en på plass gode mål- og resultatkrav  Lederavtalenes viktigste bidrag: -Poengtere og konkretisere lederes totale ansvar for virksomheten som ledes -Styrke og systematisere dialogen ledere mellom (under fire øyne) -Løpende evaluering og utvikling/utskifting av ledere  Unødvendig å kombinere med åremål  Økte krav må kombineres med tillegg i lederlønn - resultatlønn

15 ABCD © 2001 KPMG Ledelse – og hva blir så det ?

16 ABCD © 2001 KPMG Økonomisk styring og lederroller Utvikling Ressurs- utvikler Metode- utvikler Produktivitets- taktiker Konsept- utvikler Organisasjons- utvikler Produktivitets- strateg Ressurs- koordinator Ressurs- kontrollør Produktivitets- jeger Tilpasning Drift RessursstyringProduktivitetEffektivitet

17 ABCD © 2001 KPMG Hvordan lykkes som leder ?  Beholde og rekruttere gode medarbeidere  Sikre etikk, verdier og profesjonell kvalitet  Sikre strategisk utvikling i forhold til endrede omgivelser  Sikre organisasjonens effektivitet -Måleffektivitet -Kostnadseffektivitet  Sikre organisasjonslæring  Sikre oppslutning fra interessentene – både de interne og eksterne


Laste ned ppt "ABCD © 2001 KPMG Ledelse i ny organisasjon Innspill til mellomlederne i Levanger kommune 21.09.01 Oddbjørn Vassli KPMG."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google