Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledelse i ny organisasjon Innspill til mellomlederne i Levanger kommune 21.09.01 Oddbjørn Vassli KPMG.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledelse i ny organisasjon Innspill til mellomlederne i Levanger kommune 21.09.01 Oddbjørn Vassli KPMG."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ledelse i ny organisasjon Innspill til mellomlederne i Levanger kommune Oddbjørn Vassli KPMG

2 Bakteppet

3 Utfordringene Ressurser Den digitale utfordring Omdømme Kompetanse

4 Svarene…. Prioritering Produktivitet Handlefrihet
Ressurser Attraktiv arbeidsgiver Utløse medarbeidernes ressurser Kompetanseutvikling Kompetanse Kvalitet med brukerfokus Forutsigbarhet Tilbakemelding Omdømme Åpenhet og tilgjengelighet Interneffektivitet Involver brukerne Den digitale utfordring

5 Organisasjonen på hodet

6 Max Weber – også på hodet
Oppgavene er stabile Oppgavene er fast fordelt mellom enhetene Organisasjonen er hierarkisk Det finnes regler for alt Alt skjer skriftlig Organisasjonens ressurser er skilt fra deltakernes Strukturer og posisjoner mister betydning Personene, oppgavene og prosessene i fokus Strukturen blir et internt ledelsesredskap Flere flytende funksjoner, prosjekter Mangfoldige ansvarsrelasjoner

7 Perspektiv på svaret…. Virkemidler Resultater Forbedring og læring 1
Leder- skap 2 Medarbeidere 5 Prosesser og endrings- styring 6 Medarbeidere - resultater 9 Nøkkel- områder Resultater 3 Policy og strategi 7 Kunder – resultater 4 Samarbeidspartnere og andre ressurser 8 Samfunnet – resultater Forbedring og læring

8 ”Nye” organisasjonsverktøy
Formål Verktøy Rammeverk for plassering av ansvar og myndighet Resultatenheter Klargjøring av brukernes forventninger til tjenestene Serviceerklæringer Verktøy for å dele og utveksle informasjon og kunnskap Intranett Klargjøring av interne resultatkrav og ressurstildeling Bestiller-utfører Flytte fokus fra ensidig økonomifokus til strategisk måloppnåelse Balansert målstyring

9 Hvor utbredt er nye styringsmåter ?

10 Lederavtaler – verktøy som knytter ting sammen i helhet – og samtidig sikrer tilpasning til den enkelte virksomhet

11 Lederavtaler – verktøy for dialog mellom ledere
Kopling til arbeidsavtale Spesielle ledervilkår Resultatmål Utviklingsmål Lederens personlige mål Krav til ledere Støtte til ledere Lederavtale Sign. Sign. Vurdering av resultat Prosedyre ved avvikling

12 Utgangspunkt og målsettinger
Er primært ingen arbeidsrettslig avtale, men et verktøy i ledelse - KONTRAKTs-styring Målsettinger: Klargjøre leders ansvar for resultatoppnåelsen Avtale mål og resultater i forkant Evaluere mål og resultatoppnåelse i etterkant Styrke og strukturere lederdialogen mellom over-/underordna ledere Tilrettelegge for personlig lederutvikling/coach Tilrettlegge for resultatbasert avlønning

13 Kritiske suksessfaktorer
Hva må vi lykkes med ? Forankring hos de lederne som skal ha lederavtale Felles og akseptert mal/generelt innhold Integrering av lederavtalene mot kommunens styringssystem (plan/budsjett/rapportering) Starte fra toppen (rådmannens lederavtale) og gå nedover Hva kan gå galt ? Strid om det formelle grunnlaget med arbeidstakerorganisasjonene Mangler gode resultatmål Manglende oppfølging av avtalene etter at de er inngått (fra ledere med oppfølgingsansvar)

14 Noen erfaringer År 1 har ofte fokus på innføring av den GENERELLE delen Først i år 2 får en på plass gode mål- og resultatkrav Lederavtalenes viktigste bidrag: Poengtere og konkretisere lederes totale ansvar for virksomheten som ledes Styrke og systematisere dialogen ledere mellom (under fire øyne) Løpende evaluering og utvikling/utskifting av ledere Unødvendig å kombinere med åremål Økte krav må kombineres med tillegg i lederlønn - resultatlønn

15 Ledelse – og hva blir så det ?

16 Økonomisk styring og lederroller
Utvikling Ressurs- utvikler Metode- Produktivitets- taktiker Konsept- Organisasjons- strateg koordinator kontrollør jeger Tilpasning Drift Ressursstyring Produktivitet Effektivitet

17 Hvordan lykkes som leder ?
Beholde og rekruttere gode medarbeidere Sikre etikk, verdier og profesjonell kvalitet Sikre strategisk utvikling i forhold til endrede omgivelser Sikre organisasjonens effektivitet Måleffektivitet Kostnadseffektivitet Sikre organisasjonslæring Sikre oppslutning fra interessentene – både de interne og eksterne


Laste ned ppt "Ledelse i ny organisasjon Innspill til mellomlederne i Levanger kommune 21.09.01 Oddbjørn Vassli KPMG."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google