Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strindheim håndball Elite. Norges største håndballklubb.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strindheim håndball Elite. Norges største håndballklubb."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strindheim håndball Elite

2 Norges største håndballklubb

3 Godt grunnlag for å etablere elitelag • Strindheim håndballklubb er landets største håndballklubb med over 70 lag jevnt fordelt på gutter og jenter. Rekrutteringen er god, og klubben hevder seg godt i flere klasser og divisjoner. Klubben har lag i bredden i de fleste årsklasser. • Strindheim håndballklubb er en veldreven klubb med god økonomi, gode rutiner, velfungerende styre og mange engasjerte foreldre. • Det er etablert et eget styre med mål om å etablere elitelag. I første omgang for herrer, men målet er at det også skal satses på damesiden. • Satsingen er behandlet internt i håndballavdelingen og planene har fått bred oppslutning internt i klubben. 3

4 Status i dag • Klubben opplever at spillere velger andre klubber når de nærmer seg senioralder, fordi klubben ikke har er godt tilbud på dette nivå. • Strindheim håndballklubb ønsker derfor å etablere lag i eliteserien. En viktig forutsetning er at dette skjer med minst mulig risiko for breddeavdelingen. • Strindheim håndball Elite er etablert som et allianseidrettslag. Det innebærer at elitelaget vil bli en selvstendig juridisk enhet med selvstendig økonomi. Et foreløpig styre er etablert. • Strindheim håndball Elite skal ellers framstå som en del av Strindheim håndballklubb, med klar ”strindheim-identitet”. Det er et mål at minimum 50 % av elitespillerne skal rekrutteres fra Strindheims yngresavdeling.

5 Målet er ambisiøst, men mulig: Være en annerledes og fandenivoldsk håndballklubb • Være blant de beste eliteklubber i herrehåndball i Norge innen fem år • By på fartsfylt og underholdende håndball, og skape opplevelser som styrker fellesskapet i lokalmiljøet og i Trondheim • Være best ledet og administrert blant eliteklubber i herrehåndball i Norge • Være best på pleie av samarbeidspartnere og støttespillere

6 6 Strindheim håndball Elite - annerledes og fandenivoldsk Strindheim håndball Elite skal utvikle Norges best organiserte eliteavdeling, og gi elitetilbud til ungdom i nærområdet. Laget skal være ledende i Midt-Norge og blant de ledende i landet. Strindheim håndball Elite skal være blant de beste eliteklubber i herrehåndball i Norge innen fem år Strindheim håndball Elite skal være best ledet og administrert blant eliteklubber i herrehåndball i Norge Strindheim håndball Elite skal være best på pleie av sponsorer og støttespillere Visjon ”Forretningsidé” Verdigrunnlag Mål Strindheim håndball Elite er mer enn en vanlig håndballklubb : Vi utvikler hele mennesket og tar samfunnsansvar Vi er tufta på likeverd, engasjement og glede, og har solid forankring i lokalmiljøet Visjon, verdier og mål

7 Delmål - sport – Spille underholdende håndball, og trekke et solid publikum – Fremstå som en del av Strindheim IL, og breddeidrett og toppidrett skal fremstå som en enhet – Skal rekruttere hovedtyngden av spillerne fra egne rekker – Skal være et naturlig førstevalg for håndballspillere fra Trondheim og Midt-Norge forøvrig

8 Delmål - drift • Strindheim håndball Elite skal: – Drive med overskudd, og all aktivitet skal tilpasses etter økonomien – Legge vekt på kontinuitet, og det skal inngås langsiktige avtaler med spillere, trenere, samarbeidspartnere og andre viktige aktører – Bestrebe seg på at arbeidsbelastningen for frivillige ikke blir for stor. Det betyr at mange små oppgaver skal spres på flere heller enn at store oppgaver fordeles på noen få

9 Delmål - marked • Strindheim håndball Elite skal: – Forplikte seg på å sørge for størst mulig synlighet for samarbeidspartnere og støttespillere – Ta hovedansvaret for at samarbeidspartnere får maksimal effekt av avtaler – Ta initiativ til gjensidig utvikling av klubb og samarbeidspartnere – Være bedre enn andre på pleie av samarbeidspartnere og støttespillere – Legge til rette for relasjonsbygging mellom samarbeidspartnere og støttespillere med sikte på forretningsmessig samarbeid


Laste ned ppt "Strindheim håndball Elite. Norges største håndballklubb."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google