Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strindheim håndball Elite

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strindheim håndball Elite"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strindheim håndball Elite

2 Norges største håndballklubb

3 Godt grunnlag for å etablere elitelag
Strindheim håndballklubb er landets største håndballklubb med over 70 lag jevnt fordelt på gutter og jenter. Rekrutteringen er god, og klubben hevder seg godt i flere klasser og divisjoner. Klubben har lag i bredden i de fleste årsklasser. Strindheim håndballklubb er en veldreven klubb med god økonomi, gode rutiner, velfungerende styre og mange engasjerte foreldre. Det er etablert et eget styre med mål om å etablere elitelag. I første omgang for herrer, men målet er at det også skal satses på damesiden. Satsingen er behandlet internt i håndballavdelingen og planene har fått bred oppslutning internt i klubben.

4 Status i dag Klubben opplever at spillere velger andre klubber når de nærmer seg senioralder, fordi klubben ikke har er godt tilbud på dette nivå. Strindheim håndballklubb ønsker derfor å etablere lag i eliteserien. En viktig forutsetning er at dette skjer med minst mulig risiko for breddeavdelingen. Strindheim håndball Elite er etablert som et allianseidrettslag. Det innebærer at elitelaget vil bli en selvstendig juridisk enhet med selvstendig økonomi. Et foreløpig styre er etablert. Strindheim håndball Elite skal ellers framstå som en del av Strindheim håndballklubb, med klar ”strindheim-identitet”. Det er et mål at minimum 50 % av elitespillerne skal rekrutteres fra Strindheims yngresavdeling.

5 Målet er ambisiøst, men mulig:
Være en annerledes og fandenivoldsk håndballklubb Være blant de beste eliteklubber i herrehåndball i Norge innen fem år By på fartsfylt og underholdende håndball, og skape opplevelser som styrker fellesskapet i lokalmiljøet og i Trondheim Være best ledet og administrert blant eliteklubber i herrehåndball i Norge Være best på pleie av samarbeidspartnere og støttespillere

6 Strindheim håndball Elite - annerledes og fandenivoldsk
Visjon, verdier og mål Strindheim håndball Elite - annerledes og fandenivoldsk Strindheim håndball Elite skal utvikle Norges best organiserte eliteavdeling, og gi elitetilbud til ungdom i nærområdet. Laget skal være ledende i Midt-Norge og blant de ledende i landet. Visjon ”Forretningsidé” Verdigrunnlag Mål Strindheim håndball Elite er mer enn en vanlig håndballklubb : Vi utvikler hele mennesket og tar samfunnsansvar Vi er tufta på likeverd, engasjement og glede, og har solid forankring i lokalmiljøet Strindheim håndball Elite skal være blant de beste eliteklubber i herrehåndball i Norge innen fem år Strindheim håndball Elite skal være best ledet og administrert blant eliteklubber i herrehåndball i Norge Strindheim håndball Elite skal være best på pleie av sponsorer og støttespillere

7 Delmål - sport Spille underholdende håndball, og trekke et solid publikum Fremstå som en del av Strindheim IL, og breddeidrett og toppidrett skal fremstå som en enhet Skal rekruttere hovedtyngden av spillerne fra egne rekker Skal være et naturlig førstevalg for håndballspillere fra Trondheim og Midt-Norge forøvrig

8 Delmål - drift Strindheim håndball Elite skal:
Drive med overskudd, og all aktivitet skal tilpasses etter økonomien Legge vekt på kontinuitet, og det skal inngås langsiktige avtaler med spillere, trenere, samarbeidspartnere og andre viktige aktører Bestrebe seg på at arbeidsbelastningen for frivillige ikke blir for stor. Det betyr at mange små oppgaver skal spres på flere heller enn at store oppgaver fordeles på noen få

9 Delmål - marked Strindheim håndball Elite skal:
Forplikte seg på å sørge for størst mulig synlighet for samarbeidspartnere og støttespillere Ta hovedansvaret for at samarbeidspartnere får maksimal effekt av avtaler Ta initiativ til gjensidig utvikling av klubb og samarbeidspartnere Være bedre enn andre på pleie av samarbeidspartnere og støttespillere Legge til rette for relasjonsbygging mellom samarbeidspartnere og støttespillere med sikte på forretningsmessig samarbeid


Laste ned ppt "Strindheim håndball Elite"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google