Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klubbutvikling NBBF Torunn Ytrehus 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klubbutvikling NBBF Torunn Ytrehus 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klubbutvikling NBBF Torunn Ytrehus 2012

2 Definisjon Klubbutvikling
Alle tiltak, prosesser, kurs osv klubben gjennomfører som gjør at klubben utvikler seg fra dagens situasjon til en fremtidig bedret/ønsket situasjon!

3 NBBF satser på klubbutvikling
Klubbutvikling ligger i bunnen av trekanten i strategiplanen til forbundet Jobber med å få opp informasjon på nettsidene der alt skal ligge lett tilgjengelig Dette skal være klart høsten 2012 Det skal også ligge navn på de veilederne vi har i forbundet

4 Hvordan står det til i klubben?
Klubbesøk, Oslo NIF/RoS Hvordan står det til i klubben?

5 Felles mål – felles retning
Klubbesøk, Oslo NIF/RoS Presentasjon av IK / SF / SK Felles mål – felles retning

6 Klubbutvikling Oppfølging Verktøykassa Utviklingsprosesser Kurs
Klubbesøk, Oslo NIF/RoS Klubbutvikling Oppfølging Verktøykassa Utviklingsprosesser Kurs Startmøte Klubbesøk

7 Hva er start- og oppfølgingsmøter?
En prosess for å bevisstgjøre, igangsette tiltak og sikre fremdrift i klubben

8 Hva er hensikten med start- og oppfølgingsmøter?
bevisstgjøre klubben på egen situasjon igangsette ulike tiltak klubben selv definerer og prioriterer sikre fremdrift i klubben involvere deltakerne/medlemmene flere skal få økt eierskap til oppgaver i klubben

9 Hva er målgruppen? Hvem deltar på møtene?
Alle ressurspersoner i klubben er i målgruppen. - representanter fra hovedstyret/gruppestyrene - personer med ulike verv/nøkkelpersoner - ledere - trenere - dommere - foreldre (må være medlemmer) - aktive - passive medlemmer - potensielle ressurspersoner (må være medlemmer) - ansatte Det er åpent for at personer som ikke deltok på startmøtet kan delta på oppfølgingsmøtet.

10 Veilederens rolle i start- og oppfølgingsmøter
lede møtene bistå i å analysere nå-situasjonen i klubben definere handlinger ut ifra klubbens behov og ønsker

11 Mål Start- og oppfølgingsmøte
UTARBEIDE EN FREMDRIFTSPLAN BEDRE AKTIVITETSTILBUD FOR MEDLEMMENE For å klare denne målsetningen er det 3 stikkord: - bevisstgjøring - tiltak - dato/fremdrift PLA Paraplybetegnelse for ulike innfallsvinkler til probelmsløsning Kjennestegnes ved involvering og engasjement

12 2 Analyse: Hva er nå-situasjonen i idrettslaget?

13 Hvordan står det til med…
Klubbesøk, Oslo NIF/RoS Hvordan står det til med… Organisasjon Trener Leder Aktivitet Anlegg Arrangement Klubbutvikling Visjoner og strategier Handlings-planer Økonomi og budsjetter Nok gode trenere Kurs og kompetanse Utvikling og rammer Trenerforum og møteplasser Leder-rekruttering Styrekurs Ungdoms-representanter Møteledelse Aktivitetstilbud Barne – og ungdomsidrett Allsidighet og utvikling Topp og/eller bredde Anleggsbehov vs aktivitet Nye anlegg Opprustning av anlegg Finansiering og drift Gode på arrangement Arrangements-kompetanse Interne arrangement Eksterne arrangement

14 ______________________________
FREMDRIFTSPLAN KLUBB ______________________________ HVA SKAL GJØRES (TILTAK) HVORDAN ANSVARLIG NÅR (TIDSFRIST) RESULTAT Beskriv kort tiltakene som skal føre til oppnåelse av fokusområde. Det kan være flere tiltak. Ranger tiltakene iht tidsfrist. Hvordan vil man gjennomføre tiltakene? Eventuelle retningslinjer, krav, muligheter, begrensninger, forhold å ta hensyn til Hvem er ansvarlig for hvert tiltak? Evt også hvilke personer er man avhengig av? Når er absolutt frist? Alternativ Hva er underliggende frister? Hva ble resultatet Pr. tiltak

15 Klubbesøk, Oslo 12.02.12. NIF/RoS
Gjennomføring av klubbesøk

16 Klubbesøk, Oslo 12.02.12. NIF/RoS
Fremdrift


Laste ned ppt "Klubbutvikling NBBF Torunn Ytrehus 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google