Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klubbutvikling NBBF Torunn Ytrehus 2012. 2© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Definisjon Klubbutvikling Alle tiltak, prosesser,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klubbutvikling NBBF Torunn Ytrehus 2012. 2© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Definisjon Klubbutvikling Alle tiltak, prosesser,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klubbutvikling NBBF Torunn Ytrehus 2012

2 2© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Definisjon Klubbutvikling Alle tiltak, prosesser, kurs osv klubben gjennomfører som gjør at klubben utvikler seg fra dagens situasjon til en fremtidig bedret/ønsket situasjon!

3 3© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité NBBF satser på klubbutvikling • Klubbutvikling ligger i bunnen av trekanten i strategiplanen til forbundet • Jobber med å få opp informasjon på nettsidene der alt skal ligge lett tilgjengelig • Dette skal være klart høsten 2012 • Det skal også ligge navn på de veilederne vi har i forbundet

4 Hvordan står det til i klubben? Klubbesøk, Oslo 12.02.12. NIF/RoS

5 Felles mål – felles retning Presentasjon av IK / SF / SK Klubbesøk, Oslo 12.02.12. NIF/RoS

6 Klubbutvikling UtviklingsprosesserVerktøykassaKurs Klubbesøk Startmøte Oppfølging Klubbesøk, Oslo 12.02.12. NIF/RoS

7 Hva er start- og oppfølgingsmøter? En prosess for å bevisstgjøre, igangsette tiltak og sikre fremdrift i klubben

8 Hva er hensikten med start- og oppfølgingsmøter? • bevisstgjøre klubben på egen situasjon • igangsette ulike tiltak klubben selv definerer og prioriterer • sikre fremdrift i klubben • involvere deltakerne/medlemmene • flere skal få økt eierskap til oppgaver i klubben

9 Hva er målgruppen? Hvem deltar på møtene? Alle ressurspersoner i klubben er i målgruppen. - representanter fra hovedstyret/gruppestyrene - personer med ulike verv/nøkkelpersoner - ledere - trenere - dommere - foreldre (må være medlemmer) - aktive - passive medlemmer - potensielle ressurspersoner (må være medlemmer) - ansatte Det er åpent for at personer som ikke deltok på startmøtet kan delta på oppfølgingsmøtet.

10 Veilederens rolle i start- og oppfølgingsmøter • lede møtene • bistå i å analysere nå-situasjonen i klubben • definere handlinger ut ifra klubbens behov og ønsker

11 11© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Mål Start- og oppfølgingsmøte UTARBEIDE EN FREMDRIFTSPLAN BEDRE AKTIVITETSTILBUD FOR MEDLEMMENE

12 2 Analyse: Hva er nå-situasjonen i idrettslaget?

13 Hvordan står det til med… OrganisasjonTrenerLederAktivitetAnleggArrangement Klubbutvikling Visjoner og strategier Handlings- planer Økonomi og budsjetter Nok gode trenere Kurs og kompetanse Utvikling og rammer Trenerforum og møteplasser Leder- rekruttering Styrekurs Ungdoms- representanter Møteledelse Aktivitetstilbud Barne – og ungdomsidrett Allsidighet og utvikling Topp og/eller bredde Anleggsbehov vs aktivitet Nye anlegg Opprustning av anlegg Finansiering og drift Gode på arrangement Arrangements- kompetanse Interne arrangement Eksterne arrangement Klubbesøk, Oslo 12.02.12. NIF/RoS

14 Beskriv kort tiltakene som skal føre til oppnåelse av fokusområde. Det kan være flere tiltak. Ranger tiltakene iht tidsfrist. Hvem er ansvarlig for hvert tiltak? Evt også hvilke personer er man avhengig av? Når er absolutt frist? Alternativ Hva er underliggende frister? Hvordan vil man gjennomføre tiltakene? Eventuelle retningslinjer, krav, muligheter, begrensninger, forhold å ta hensyn til HVA SKAL GJØRES (TILTAK) ANSVARLIG NÅR (TIDSFRIST) HVORDAN FREMDRIFTSPLAN KLUBB ______________________________ Hva ble resultatet Pr. tiltak RESULTAT

15 Gjennomføring av klubbesøk Klubbesøk, Oslo 12.02.12. NIF/RoS

16 Fremdrift Klubbesøk, Oslo 12.02.12. NIF/RoS


Laste ned ppt "Klubbutvikling NBBF Torunn Ytrehus 2012. 2© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Definisjon Klubbutvikling Alle tiltak, prosesser,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google