Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

3 års rullerende verveplan Skøyen Rotaryklubb 2009/2010-2011/2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "3 års rullerende verveplan Skøyen Rotaryklubb 2009/2010-2011/2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 3 års rullerende verveplan Skøyen Rotaryklubb 2009/2010-2011/2012

2 Formål Skøyen Rotary Klubbs verveplan • Sikre kontinuitet i rekrutteringsarbeidet. • Sikre det gode miljøet i klubben – ivareta og utvikle – trivsel for nye og eksisterende medlemmer

3 Kvalitativt mål Skøyen Rotary Klubbs verveplan • Skøyen Frogner Rotaryklubb skal til en hver tid bestå av tilstrekkelig mange engasjerte og aktive medlemmer, slik at vi har et levende og inspirerende miljø, som medlemmene trives i og har utbytte av. • Medlemssammensetningen skal bidra til at klubben er i stand til å gjennomføre de oppgaver som tillegger styret og komiteene på en slik måte at arbeidet oppleves meningsfylt for dem som bidrar, og at resultatet av arbeidet blir vellykket. • Sammensetningen av medlemsmassen skal reflektere at Rotary er en yrkesorganisasjon og at samfunnet vi lever i, og utøver vår virksomhet i, er mangfoldig.

4 Kvantitative langsiktige mål Skøyen Rotary Klubbs verveplan • Vi skal til en hver tid ha minst 55 medlemmer • Vi skal ha minst 40 aktive medlemmer, som regelmessig møter på klubbens møter • Fremmøte prosenten skal i snitt for klubbens medlemmer være over 55 % • Det skal minst være 30 medlemmer tilstede på 80 % av klubbens møter • Det skal minst være 40 personer inkl. følge til stede på klubbens sosiale arrangementer • Kvinneandelen skal være minst 25 %

5 Ansvar Skøyen Rotary Klubbs verveplan • Planlegge og tilrettelegge – Medlemskomiteen • Gjennomføring – Avhengig av deltakelse fra alle medlemmer

6 Kilder til rekruttering Skøyen Rotary Klubbs verveplan • Medlemmenes nettverk • Foreninger som Round Table, Rotaract og lignende. – eksisterende og forhenværende medlemmer. • Oversikt over hvilke klassifikasjoner klubben mangler – søke etter personer i klubbens nedslagsområde – Frogner/Skøyen, eller på nettet. • Foredragsholder • Sosiale medier og invitere gjennom Facebook, Twitter, LinkedIN etc, samt kontakte HR-direktører i store bedrifter • Delta i distriktets satsing på et Mangfoldig Rotary

7 Informasjon til potensielle medlemmer Skøyen Rotary Klubbs verveplan • Internettsider • Informasjonsmøter • Besøk i klubben • Foldere

8 Fokus og prinsipper Skøyen Rotary Klubbs verveplan • Fokus – Hvis vi arbeider for å nå ovenfor stående mål trenger vi ikke å fokusere på å rekruttere fra spesielle målgrupper. – Dette vil komme som et resultat av arbeidet. Det er viktigere at vi rekrutterer aktive medlemmer, enn yngre yrkesaktive og kvinner. • Prinsipper – Vi rekrutterer til Rotary. – Passer ikke vår klubb, møtedatoer, sted etc. for potensielle medlemmer, skal vi hjelpe dem til å finne plass i andre klubber.

9 Suksesskriterier Skøyen Rotary Klubbs verveplan • Det må foreligge en rekrutteringsplan • Alle aktive medlemmer må engasjere seg i vervearbeidet og invitere gjester til møtene – Medlemmene må benytte sitt kontaktnett, eldre medlemmer har også relevante nettverk gjennom barn, slektninger og dere nettverk. • Gjester som kommer på besøk må bli ivaretatt på møtet og de må gjeninviteres • Potensielle medlemmer må få god informasjon • Det settes rekrutteringsmål hvert Rotaryår • Styret og faddere bør fordele seg på bordene på møtene for å ha tid og anledning til å prate med gjester. • Fremmøtekomiteen må spørre gjester som ikke er medlem i andre Rotaryklubber om de er interessert i å motta mer informasjon om kubben og evt. be om telefon/ • e-postadresse • Medlemmer som rekrutteres må ønske å bidra og å være aktive. • Vi må lykkes i å få nye medlemmer til å bli over tid ved at de opplever seg inkludert og ivaretatt, og at besøkene før medlemskap har gitt realistiske forventninger. • God relevant og oppdatert informasjon i alle kanaler • Godt, mangfoldig program, tilrettelagt for yrkesaktive og engasjerte personer • Alle nye medlemmer må ha faddere • Fadderrollen må tas på alvor og bør følge anbefalte retningslinjer

10 Fadderording i Skøyen Rotary Klubb • Bidra til at nytt medlem blir kjent med klubbens medlemmer snarest mulig - og at vedkommende trives i SRK. • Alle nye medlemmer skal ha 2 faddere • Vi oppfordrer alle til å melde seg som faddere

11 Fadderguide Skøyen Rotary Klubb • Faderens oppgaver starter etter opptak ved å følge opp medlemmets fremmøter, særlig ved ev. uteblivelser. • Fadderen skal videre aktivt formidle nytt medlems kontakt under møtene med klubbens medlemmer. • Ved fadderens ev. fravær, plikter denne å melde fra til klubbens sekretær. • Disse oppgaver er særlig viktige de 6 første måneder av medlemskapet, men opphører ikke så lenge medlemskapet varer

12 Diskusjon Hva skal til for at du tar med deg en gjest? • Utvalgte møter hvor det er tilrettelagt bedre for å ha med gjester? • Lettere å invitere når programmet er kjent? • Best å ha med gjester på møter med eksterne foredragsholdere? • Hjelp til å tenke på hvem jeg kan spørre? • Bli minnet om å invitere • Vite at jeg selv er tilstede • Eller ……..


Laste ned ppt "3 års rullerende verveplan Skøyen Rotaryklubb 2009/2010-2011/2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google